Skriv CV for saksbehandler

En saksbehandler har en helt spesiell jobb. Viktigere enn bare å komme til kontoret for å gjøre litt papirarbeid eller være foran en datamaskin hele tiden, er saksbehandlernes primære oppgave å hjelpe folk.Skal du søke på en stilling innen saksbehandling, må du blant annet vise at du har gode egenskaper i møte med mennesker, riktige kvalifikasjoner for å utføre arbeidet, og kan finne støtte blant dine kollegaer når du står i vanskelige situasjoner.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Er du usikker på hvordan du enkelt skal få alt dette på plass i en søknad på en vellykket måte? Då må du lese videre, for her finner du alt viktig du trenger for å skrive en vinnende søknad for saksbehandler, slik at du får et intervju og stillingen du ønsker.

Dette tar du med i søknaden for å øke sjansene dine

Saksbehandlere sine oppgaver dreier seg vanligvis om å hjelpe enkeltpersoner eller familier som går gjennom ulike utfordringer, fra dødelige sykdommer og familieproblemer, til økonomiske vanskeligheter. Dette er en stilling der du møter mennesker som går gjennom svært så tøffe tider.

Så kommer spørsmålet om hva du skal ta med av informasjon i søknader for denne typer jobber? Hva er viktig at man husker på? Først og fremst må du fremheve din evne til å løse problemer og nå mål. Tross alt er det selve hensikten med jobben din. Andre ting du må ta med er informasjon om studier, del viktig erfaring du har, og de beste ferdighetene dine.

Saksbehandler CV

Profesjonelt sammendrag i CV for saksbehandler

Det er mange som søker på denne type stilling, og derfor må du ha en vinnende CV som kommer foran alle de andre sine søknader. Den beste måte du starter på er om du skriver et profesjonelt sammendrag, og plasserer det rett etter kontaktinformasjonen din.

Avsnittet er et sammendrag av arbeidserfaringen din, og ferdighetene dine for å yte god kundeservice og enkelt utføre oppgaver som stillingen innebærer. Sørg for at du skriver med korte setninger som enkelt fanger oppmerksomheten til leseren.

Her viser du dine beste kvalifikasjoner ved å finne støtte i erfaringen din, og skriver et sammendrag som viser hva du har av kompetanse og egenskaper for å utføre en utmerket jobb.

Mange finner det ofte smart å tenke på sammendraget som er kort presentasjon av sin søknad. Det skal du gjøre også. La oss se på et eksempel som gir deg gode råd på veien videre:

Godt eksempel
Empatisk saksbehandler med over 3 års erfaring fra å jobbe direkte med klienter, og over 5 år med frivillig sosialt arbeid. Dyktig i kriseintervensjon og håndtering av mekling mellom familiemedlemmer, barns utvikling og som ansvarlig kontaktperson for fosterhjemsbarn. Trygg på å løse problemer selv i de mest stressende miljøer.

Sammendrag for frilanser.

Avsnittet om arbeidserfaring på en saksbehandler CV

For deg som har mange års erfaring innen saksbehandling, må fremheve dine erfaringer under dette avsnittet i din søknad.

Har du derimot lært ferdigheter i tidligere jobber som ikke akkurat er relatert til saksbehandling, men som fortsatt kan hjelpe deg med å bli en god saksbehandler, bør du absolutt skrive dem inn under avsnittet om arbeidserfaring også.

Som tidligere nevnt, er saksbehandlere ikke nødvendigvis sosialarbeidere hele tiden. Hvis du for eksempel har jobbet i en bank eller et forsikringsselskap i årevis og ønsker å gå over til en saksbehandlingsjobb, kan du definitivt gjøre det.

Din erfaring med å hjelpe og yte kundeservice for å løse økonomiske problemer som rådgiver i bank, kan absolutt komme til nytte. På en måte er de overførbare ferdigheter.

Hvis du skal skrive en saksbehandler CV, og ikke har noe arbeidserfaring å skrive opp, kan du også inkludere ditt frivillige arbeid under dette avsnittet. I tillegg kan praksisplasser være aktuelt på søknaden din.

Husk: Avsnittet om erfaring handler om alle relevante jobber. Du bør skrive opp arbeidssted, stillingen du hadde og perioden du arbeidet der. Du må også ta med noen punkter om arbeidsoppgaver du hadde, samt dine prestasjoner.

La oss se på noen eksempler når det kommer til erfaring for saksbehandlere. Nyttig for deg når du skal lage ditt eget avsnitt.

Godt eksempel for en med mange års erfaring innen saksbehandling

Saksbehandler

NAV Familie

2018 – til dags dato

 • Ansvarlig for å håndtere gjennomsnittlig 20 meklinger månedlig
 • Behandlet søknader om økonomisk bistand for å fastslå berettigelse, samt rettidig og nøyaktig informasjon
 • Kontaktperson for barn i fosterhjem, og ansvarlig for god dialog med fosterforeldre
 • Gikk gjennom sakspapirer, medisinsk dokumentasjon og førte oversikt over lovlige frister
 • Gjennomførte omfattende vurderinger og utdannet klienter, holdt oversikt over klientfremgang
 • Gav opplæring til nye ansatte for å sikre god kjennskap til barnevernet sine kvalitetsstandarder

Godt eksempel

Saksbehandler

Familievernkontoret

2014-2018

 • Deltok i rettsmøter, gikk gjennom saksmapper, juridisk undersøkelse og andre administrative oppgaver
 • Behandlet søknader om økonomisk bistand for å avgjøre berettigelse
 • Undersøkte bakgrunner og fikk i oppgave å innhente informasjon om klienter
 • Håndterte familiemeklinger og parmeklinger
 • Registrering av data, vedlikehold av saksmapper, håndtering av telefonhenvendelser, behandling av krav

Ta en titt på våre CV-eksempler for å se andre måter du kan fremheve din erfaring på en søknad.

Eksempel på arbeidserfaring for eiendomsmegler.

Del din utdannelse med arbeidsgiver gjennom eget avsnitt

En av de viktigste delene av søknaden din som saksbehandler er avsnittet om utdanning. Det vil i de fleste tilfeller kreve at du har fullført en bachelorgrad innen sosialt arbeid. Derfor er dette den delen de fleste arbeidsgivere vil lese først.

I denne delen tar du med høyskolen eller universitetet der du tok graden din, samt årene du har tilbrakt der. Du kan sjekke hvilke lisenser som er aktuelt for sosialt arbeid innen stillinger du ønsker.

Hvis du ser frem til å bli ansatt i en jobb innen saksbehandler, men ikke har utdanningen man som oftest bruker, kan du fortsatt ha en sjanse. Ikke alle jobber innen saksbehandling krever at du har lisens eller høyere utdannelse. Her er vårt råd at du bruker litt tid på å gjøre deg kjente med kravene. Erfaring fra andre yrker kan gi deg jobben du vil ha, du må bare huske at du tar dem med i søknaden din.

Arbeidsgiveren vil også lese om etterutdanninger du har gjennomført, eller årsstudium. Derfor bør du legge til informasjon om alt du har av utdannelse. Du trenger ikke ta med VGS i jobbsøknaden din hvis du ha høyere utdannelse.

Godt eksempel

Sosionom, bachelor

Universitetet i Bergen

2014-2018


Barns utvikling, årsstudium

Universitetet i Bergen

2013-2014


Dårlig eksempel
STEMMER IKKE
 • Sosionom, bachelorgrad
 • Barns utvikling
 • VGS

Husk: Arbeidsgiveren vil lese nyttig informasjon som tidspunkter, stedet og endelig tittel du oppnådde gjennom studiene dine.


Saksbehandler CV

Du må fremheve dine beste ferdigheter i CV for saksbehandler

Saksbehandlere har en vanskelig, men likevel givende jobb. De fleste av denne typer stillinger krever at du gjennomfører en rekke ulike arbeidsoppgaver. Du skal tross alt være i stand til å yte god kundeservice mot en rekke mennesker i forskjellige situasjoner.

Du skal for eksempel kunne hjelpe følgende grupper:

 • Pasienter med uhelbredelig sykdom
 • Pasienter med psykiske lidelser
 • Personer med nedsatt funksjonsevne
 • Familier som opplever fysisk mishandling
 • Skolebarn
 • Familier og barn
 • Fosterforeldre og barn i fosterhjem
 • Personer med rusproblemer
 • Eldre mennesker
 • Personer med økonomiske problemer

Når du skal kunne gi støtte til mennesker i krevende situasjoner må man være tålmodig. Du må vite hvordan du opprettholder konfidensialitet. Du må ha vilje til å stå i en sak til den har fått en god løsning, uansett hvor stressende saken er. Du vil være under press i lengre perioder.

Samtidig må du ha gode kommunikasjonsevner når du jobber med sosiale tjenester, siden du må bruke dine kommunikasjonsevner til å prate med flere mennesker og sikre at informasjonsflyten er god.

Å være saksbehandler er også givende og tilfredsstillende. Selv om jobben til tider kan bli kjedelig og ensformig, vil du ha en følelse av lettelse og suksess med alle de vellykkede saker der dine klienter har fått hjelpen de trengte.

Faglige ferdigheter er målbare og kan læres, øves opp og tilegnes. Eksempel på gode faglige ferdigheter du kan ta med i jobbsøknaden din er datakunnskaper, økonomisk kompetanse, ledelse kommunikasjon, muntlige og skriftlige språk, samt mye mer.

Dine personlige ferdigheter viser hva slags person du er og at du kommer til å jobbe som en god saksbehandler. Dette kan inkludere din evne til empati med klienter, arbeide under press, reagere rolig på krisesituasjoner og din evne til å takle stressende miljøer.

Du kan skrive opp alle fine ferdigheter, men helst skille mellom faglige og personlige. Her har du en rekke ferdigheter som du kan bruke i søknaden din, og som vil hjelpe deg med å få jobben du ønsker:

 • Digitale kompetanse innen aktuelle programmer
 • Avansert kunnskap om økonomistyring
 • Kunnskap om førstehjelp og HLR
 • Avansert kunnskap om barns utvikling
 • Grunnleggende kunnskaper innen helsevitenskap og medisinsk terminologi
 • Journalføring
 • Saksnotater
 • Ferdigheter innen problemløsning og konfliktløsning
 • Kun utnytte ressurser
 • Sterke organisasjonsevner
 • Ledelse
 • Evne til å jobbe under press selv i stressede miljøer
 • Evne til empati og kommunikasjon med kunder i alle aldre og situasjoner
 • Evne til å opprettholde effektive arbeidsforhold med kunder og kollegaer

Beste ferdigheter for journalister!


Saksbehandler CV

Flere tips for å lage en perfekt søknad for saksbehandler

Som saksbehandler vil du yte støttetjenester til familier og enkeltpersoner som går gjennom vanskelige situasjoner. Du skal kunne bistå klienter profesjonelt og være involvert i kriser, samtidig som du holder deg rolig og objektiv.

Derfor må en perfekt søknad for en saksbehandler se profesjonell og organisert ut. Det bør også være detaljert og saklig, siden du må vise en potensiell arbeidsgiver at du er en pålitelig person.

Ha derfor følgende tips i bakhodet når du gjør din CV klar:

 • Det er viktig at din søknad er velskrevet uten noen feil. Dette vil fremheve nivået på dine skriftlige kommunikasjonsevner og hvor nøye du er med på detaljer.
 • Saksbehandlere bistår først og fremst klienter som går gjennom vanskelige tider. Inkluder dine erfaringer og dine prestasjoner der du var til hjelp og gav kundeservice som hjalp dine klienter.
 • Fremhev dine evner og ferdigheter, uavhengig av om du har grunnleggende eller spesialiserte. Sørg for at disse ferdighetene er relevante for jobben du søker på.
 • Undersøk ulike tips for følgebrev. Du bør legge ved et følgebrev for å fortelle flere detaljer til arbeidsgiveren.
 • Hvis du snakker mer enn ett språk, sørg for at du fremhever dette på din søknad. Det er stor etterspørsel etter flerspråklige saksbehandlere.
 • Bruk en CV-bygger for å få med viktige detaljer som øker sjansene for et intervju.
 • Å bruke relevante søkeord på CV-en kan gjøre jobbsøkingen mer effektiv. Stadig flere arbeidsgivere tar i bruk søkeord for å finne frem til de beste søknadene.
Tips: Sjekk ut våre CV-maler for å se noen eksempler som passer best for jobbsøknaden, din personlighet og erfaring.


Saksbehandler CV

Viktige punkter

Skal vi være helt ærlig, så er det mange andre søkere til stillingene for saksbehandler. Du trenger en imponerende og profesjonell CV slik at søknaden din vil bli lagt merke til av arbeidsgivere.

Det gjør du ved å følge disse rådene vi gir her:

 • Gjør avsnittet om kontaktinformasjon enkelt og tydelig.
 • Fremhev dine resultater, prestasjoner og evner ved å legge til et profesjonelt sammendrag.
 • Et karrieremål er et godt alternativ til et profesjonelt sammendrag for deg som mangler arbeidserfaring.
 • Oppgi eksempel på arbeidserfaring som er relevant for stillingen du søker på.
 • En pedagogisk utdanning er også viktig, siden en del stillinger krever en grad og/eller lisens.
 • Inkluder både faglige ferdigheter og personlige ferdigheter på CV-en din. Det gir arbeidsgivere et bedre bilde av hvordan du gjør det suverent i jobben!

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Må saksbehandlere inkludere prosjekter på CV?

Når du søker jobb i sosiale stillinger, er utdanning og erfaring av stor betydning. Derfor kan alle prosjekter som er relevante for stillingen du søker på bidra til å øke sjansene dine for å bli ansatt.

Hvor lang skal saksbehandleren sin CV være?

En CV bør helst være på en side. Dersom du har mye arbeidserfaring, bør mer enn én side være greit. Bare vær sikker på at alt du legger til på CV-en er relevant for jobben.

Hva leter arbeidsgivere etter i en CV for saksbehandler?

For å øke sjansene for å bli ansatt, fremhev din arbeidserfaring og utdanningsbakgrunn som er relevant for stillingen. Finn en måte å der du viser personligheten din ved å tilpasse CV-en din. Du bør ta med eksempel på relevante ferdigheter for å vise at du er den rette personen.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV