Reisesykepleier CV - komplett guide 2023

En reisende sykepleier kan oppleve andre typer helsestrukturer, jobbe med en rekke ulike sykehus og pasienter, og i tillegg oppleve fascinerende nye steder samtidig som man utfører en viktig jobb.||En reisende sykepleier kan oppleve andre typer helsestrukturer, jobbe med en rekke ulike sykehus og pasienter, og i tillegg oppleve fascinerende nye steder samtidig som man utfører en viktig jobb.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Alle disse aspektene, samt en god lønn, gjør at jobbene er ettertraktet blant sykepleiere og mange sender inn sin søknad i håp om å få stillingen de ønsker.

Å lage en imponerende CV er derfor avgjørende for å vise frem din kompetanse som sykepleier gjennom avsnitt som forteller om ferdighetene, arbeidserfaringen og din tilpasningsevne.

Denne guiden vil gi deg eksempler og flere verdifulle tips for å hjelpe deg med når du skriver en overbevisende CV for en sykepleier som vil ut å reise. Med en velutformet CV for reisesykepleier er du på god vei til å få drømmeoppdragene dine i 2023!


Reisesykepleier CV

Beste rådene for å skrive en god CV som reisesykepleier

En godt utformet søknad kan utgjøre en betydelig forskjell for å sikre at du ender opp med oppdragene du ønsker.

Aller først går vi gjennom noen av våre beste råd:

 • Start din CV med en engasjerende oppsummering, eller karrieremål, som viser din bakgrunn innen sykepleie, ferdighetene og reisemålene for karrieren din.
 • Inkluder både faglige ferdigheter og personlige egenskaper som viser din evne til å utmerke deg som en god sykepleier.
 • Vurder erfaringene som viser at du kan håndtere en rekke pasientdemografier, tilpasse deg ulike omgivelser og levere behandling av høy kvalitet som sykepleier.
 • Inkluder eventuelle relevante sertifiseringer og spesialiseringer du har som er relevant for sykepleiere.
 • Inkluder eventuelle relevante etterutdanningskurs, workshops eller konferanser du har deltatt på for å fremheve din dedikasjon til å holde deg oppdatert på feltet ditt.
 • Fremhev arbeidserfaringene som viser at du har lykkes med å tilpasse deg ulike helsemiljøer, klarte utfordrende situasjoner eller samarbeide med ulike helseteam.
 • Begynn hvert punkt under avsnittet om arbeidserfaring med handlingsverb for å gjøre prestasjonene mer effektive.
 • Analyser stillingsbeskrivelsen og inkluder relevante nøkkelord og ferdigheter som samsvarer med de spesifikke jobbkravene til stillingen som sykepleier.

Søker du jobb som tannlege? Få hjelp av oss!

Våre beste tip for å skrive inn kontaktopplysninger

Hovedfokuset på søknaden til en reisesykepleier bør være dine faglige kvalifikasjoner, erfaring og ferdigheter. Å oppgi riktig og nødvendig personlig informasjon, samtidig som profesjonalitet og personvern opprettholdes, vil bidra til å skape en sterk og effektiv CV for en sykepleier.

Skriv inn hele navnet ditt, kontaktinformasjon og en nøytral e-postadresse, i tillegg kan du vurdere å legge til en lenke til din oppdaterte profil på LinkedIn.

Godt eksempel

Janne Hansen

Sykepleier

40 90 80 70

jannehansen@online.no

www.linkedin.com/jannehansen


Hvordan skrive et eksepsjonelt sammendrag som sykepleier

Å skrive en eksepsjonell sammendrag er avgjørende, siden det fungerer som din første mulighet til å fange oppmerksomheten til potensielle arbeidsgivere. Bruk et sterkt og handlingsorientert språk for å formidle dine ferdigheter, prestasjoner og dedikasjon til god pasientbehandling.

Her er noen tips som vil hjelpe deg mye på veien når du skriver ditt sammendrag:

 • Sammendraget ditt bør være en kort uttalelse som viser de relevante ferdighetene, erfaringen og karrieremålene i noen få setninger.
 • Legg vekt på din erfaring som reisesykepleier og eventuelle spesialiserte ferdigheter eller sertifiseringer du besitter.
 • Inkluder viktige nøkkelord og setninger fra stillingsbeskrivelsen i sammendraget for å vise at du passer for stillingen.
 • Fremhev din tilpasningsevne, fleksibilitet og evne til å trives i hektiske miljø.
 • Uttrykk din lidenskap for yrket ditt!
Godt eksempel
Dedikert og svært dyktig reisesykepleier med 7 års erfaring som gir medfølende og eksepsjonell pasientbehandling på tvers av ulike miljøer innen helse. Spesialisert på helsetjenester for kvinner med en dokumentert merittliste for å levere positive pasientresultater, oppnå anerkjennelse for klinisk nøyaktighet og skape utmerket kontakt med pasienter. Alltid forpliktet til å levere omsorg av høy kvalitet og evne til å tilpasse nye miljøer raskt.

Les mer om profesjonelle sammendrag for medisinsk assistent her.


Reisesykepleier CV

Slik fremhever du arbeidserfaringene på din CV

Det er ikke alltid like lett å føre opp arbeidserfaring. Den første delen går ofte fint, men så kan man møte utfordringer når man skriver opp hvilke arbeidsoppgaver og ansvarsroller man har hatt som sykepleier.

Her får du noen gode råd for å skrive avsnittet om arbeidserfaring for reisende sykepleier:

 • List opp din tidligere arbeidserfaring i omvendt kronologisk rekkefølge, og starter med din siste stilling.
 • Oppsummer dine ansvarsområder og viktige prestasjoner for hver stilling. Fokuser på de spesifikke oppgavene og ferdighetene du brukte innen stillinger som sykepleier.
 • Når det er mulig, ta med spesifikke prestasjoner eller målbare resultater fra oppgavene dine.
 • Begynn alltid hvert punkt som beskriver dine ansvarsområder og prestasjoner med sterke handlingsverb.
Godt eksempel

Haukeland Sykehus

Reisesykepleier/ Sykepleier

Bergen

November 2020 – dags dato

 • Utplassert helsepersonell som utførte omfattende behandling til ulike pasientpopulasjoner, inkludert medisinsk-kirurgiske, pediatriske og kritiske enheter.
 • Samarbeidet med tverrfaglige helseteam for å utvikle og implementere planer for pasientbehandling, for å sikre kontinuitet og kvalitet på omsorgen.
 • Vurderte og overvåket pasientenes tilstander, administrerte medisiner og implementerte passende intervensjoner.
 • Utførte spesialiserte prosedyrer, inkludert sårbandasjer, IV-terapi og trakeostomipleie.
 • Tilpasses raskt til ulike helsetjenester, retningslinjer og prosedyrer, og opprettholder en høy standard for pasientbehandling.
 • Fikk anerkjennelse for eksepsjonell ytelse og pasienttilfredshet under oppdrag.

Slik fremhever du avsnittet om utdanning på din CV?

Når det kommer til denne delen av søknaden, skal den være kortfattet, men effektiv. Sykepleieryrket krever alltid behov for å vise til nødvendig kompetanse, uansett om jobben er å være sykepleier på reise eller ved et lokalt sykehus.

Bruk omvendt kronologisk rekkefølge, og starter med din siste grad eller studieprogram. I tillegg kan du i grunn legge til aktuelle sertifiseringer eller kurs for sykepleiere. Har du derimot flere, kan du også opprette et eget avsnitt om dette.

Godt eksempel

Sykepleier, bachelor

NDLA, Bergen

Fullført Mai 2019

Relevant kurs: Medisinsk-kirurgisk sykepleie, pediatrisk sykepleie, farmakologi og medisinadministrasjon, sykepleieforskning og evidensbasert praksis


Slik skriver du CV for jobber som helsesekretær.

Slik skriver du opp sertifiseringer og lisenser

Her er noen tips om hvordan du effektivt kan føre opp sertifiseringer og lisenser:

 • Eget avsnitt: Opprett enkelt et eget avsnitt for sertifiseringer og lisenser.
 • Format: List opp sertifiseringene og lisensene dine i omvendt kronologisk rekkefølge, og start med den nyeste.
 • Relevans: Fokuser på å inkludere sertifiseringer og lisenser som er direkte relevante for stillingen som sykepleier på reise du søker på.
 • Forkortelser og akronymer: Bruk akronymer eller forkortelser for sertifikater og lisenser som arbeidsgiver lett kan forstå.

Reisesykepleier CV

Beskriv ferdighetene dine slik

Sykepleieryrket byr på mange ulike oppdrag, og ulike stillinger har behov for ulik kompetanse. Det er mange mennesker du møter på, både på reise og som sykepleier i eget land. Gjennom dette avsnittet skal du vise at du har evner og kompetanse for å stå i stillingen du søker på.

Vi skal gi deg flere av våre gode råd, så les derfor gjennom dem før du begynner å skrive avsnittet om ferdigheter på din søknad som sykepleier:

 • Jo bedre dine ferdigheter samsvarer med kompetanse fremhevet i stillingsannonsen, jo bedre. Les derfor gjennnom den!
 • I stedet for å bruke generelle begrep, vær spesifikk når det kommer til ferdighetene dine. Dette bidrar til å demonstrere ditt nivå av ekspertise og erfaring.
 • Balanser faglige og personlige ferdigheter. Faglige som er relatert til prosedyrer innen helsevesenet, medisinsk utstyr og programvare, samt personlige ferdigheter som viser at du kan møte pasientene og andre ansatte på en god måte.
 • Prioriter de mest relevante ferdighetene: Start med dine viktigste talenter for stillingen du søker på. Dette lar arbeidsgivere raskt identifisere kvalifikasjonene som samsvarer med deres krav.

Det er i grunn en rekke ferdigheter som er aktuelle når det kommer til helsepersonell, men her skal vi vise noen av dem som kan være aktuelle for deg. Husk at du selv må finne frem hvilke som er mest relevant for din neste stilling:

Kliniske ferdigheter:

 • Pasientvurdering og overvåking
 • Medisinadministrasjon
 • Klinisk kompetanse
 • Spesialiserte ferdigheter
 • Tekniske ferdigheter
 • IV terapi
 • Nødberedskap
 • Diagnostiske tester
 • Sårstell og bandasjeskift
 • Trakeostomipleie
 • Sondematingsstyring
 • Førstehjelp og gjenopplivning
 • Traumevurdering og behandling
 • Medisinsk-kirurgisk sykepleier
 • Kritisk omsorgssykepleier
 • Akuttmottak sykepleier
 • Pediatrisk sykepleier
 • Obstetrikk og gynekologisk sykepleier
 • Geriatrisk sykepleier
 • Psykiatrisk og psykisk helsesykepleier
 • Operasjonsrom (OR) sykepleie

Digitale ferdigheter:

 • Elektroniske journalsystemer
 • DIPS
 • Drift av diagnoseutstyr
 • IV-pumpe og infusjonsbehandling
 • Generell digital kompetanser (Microsoft Office, regneark, etc.)

Personlige egenskaper:

 • Effektiv muntlig og skriftlig kommunikasjon
 • Samhandling med ulike pasienter og familier
 • Samarbeide med tverrfaglige team innen helsepersonell
 • Aktiv lytter
 • Empatisk
 • Konfliktløsning
 • Anerkjennde overfor andre kulturer
 • Tilpasningsdyktig til skiftende arbeidsmiljøer og tidsplaner
 • Kritisk tenking
 • Samarbeid
 • Fleksibel

Reisesykepleier CV

Slik skaper du god struktur

Noe sykepleiere spesielt må passe på gjennom hele søknaden er strukturen. Når det kommer til strukturen bør sykepleiere være konsekvent, bruke klare overskrifter og underoverskrifter. Bruker du punkterlister er det mye lettere for en arbeidsgiver å finne frem til aktuelle opplysninger.

 • Første oppdrag er å få på plass overskrift som inneholder kontaktopplysninger. Slik gjør man det enkelt for arbeidsgiver å få et førsteinntrykk av hvem du er.
 • Fortsett med med et sammendrag eller karrieremål som du bruker for å vise frem dine viktigste prestasjoner og profesjonelle ambisjoner.
 • Arbiede med å lage egne avsnitt for å fremheve dine relevante ferdigheter og kompetanser.
 • Du bør alltid bruker omvendt kronologisk rekkefølge, begynn med den nyeste stillingen din og skriv opp alle dine tidligere jobber.
 • Når du beskriver arbeidserfaringen din, bør du fokuser på spesifikke prestasjoner og kvantifiserbare prestasjoner du har oppnådd i jobben.
 • Før du fullfører CV-en din må du bruke litt tid på å lese korrektur.

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Hvem utlyser stillinger som reisesykepleier?

Du kan finne ledige stillinger som reisesykepleier hos en rekke helseforetak. Her finner du både korte og lengre oppdrag til bortimot hele verden. I tillegg kan du også få utplasseringer gjennom et norsk sykehus for en kortere periode.

Hva er forskjellen på sykepleiere som arbeider på sykehus og en reisesykepleier?

Den største forskjellen vil nok være stedet du må jobbe på som reisesykepleier. Her er det ofte ikke sykehus som holder samme standard som i Norge, og det hele kan opplevelse som både spesielt og fortvilende. Derfor er det alltid viktig at sykepleiere som skal ut å jobbe andre steder i verden, alltid får god kjennskap til stedet på forhånd.

Hvilke lønn har en reisesykepleier?

Reisesykepleiere sin lønn starter på rundt 20 000 kroner i måned hos Leger Uten Grenser. Selv om lønnen er lavere, får man i tillegg dekket en rekke praktiske ting, slik som bosted, reise, vaksiner og mer. I tillegg øker man i lønn etter 12 måneder og kan få tillegg for enkelte jobber innenfor spesifikke team.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV