Regnskapssjef CV: Grundig veiledning med tips

De fleste bedrifter, organisasjoner og institusjoner har behov for en regnskapssjef. Grunnen er enkel, alle har bruk for en ekspert som tar hånd om økonomi, for for uten penger vil ikke en bedrift uansett størrelse klare seg.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

CV-eksempel for regnskapssjef

Hilde Larsen  
Autorisert regnskapsfører
56 74 84 90
hildelarsen@online.no

Profesjonelt sammendrag
Autorisert regnskapsfører med over 10 års erfaring fra generere økonomiske rapporter, årsoppgjør og bedriftsøkonomiske analyser. Godt kjent med prosesser knyttet til bedriftsregnskap. Erfaring med å jobbe med utenlandske selskaper for å forstå utenlandske skatteregler. Ekspert på lønnskjøring og reglr arbeidsgiver knyttet til ansatte.

Arbeidserfaring

JC Logistikk
Økonomisjef
2017- til dags dato

 •  Analysert selskapsregnskap for skatteformål.
 •  Årlige innleveringer av økonomirapporter for skatterabatter.
 •  Organisere pensjonskasse og beregne riktig lønn.
 •  Ferdigstille årsoppgjør.


Stensrup Shipping AS
Autorisert regnskapsfører
2012-2017

 •  Dokumentasjon for import og eksport for internasjonal frakt.
 •  Tolking av fordringer og gjeld for internasjonale kunder.
 •  Lagt inn dokumenter for lokale myndigheter for å beregne avgiftsfritak.
 •  Årlige besparelser på $2 millioner med fritaksdokumenter.


Utdanning

Mastergrad i økonomi og ledelse
Handelshøyskolen BI
2008-2012

Ferdigheter

 •  Ferdigstille økonomiske rapporter
 •  Regnskap
 •  Økonomiske analyser
 •  Regnskapsprogram
 •  Kontoavstemming
 •  Organisatoriske ferdigheter
 •  Yte service
 •  Lønnskjøring
 •  Leverandørgjeld
 •  Skatt og budsjett
 •  Digital kompetanse
 •  Finansiell analyse
 •  Kundefordringer
 •  Økonomisk rapportering
 •  Lederegenskaper

Som regnskapssjef vil jobben din innebære å ha ansvaret for balansen på kontoer, følge med på bedriften sin økonomi, gi råd om økonomi, investeringer og så videre. Med andre ord, dette er en stilling med mye og viktig ansvar.

Dette betyr at enhver organisasjon, små og store bedrifter alltid vil se etter søkere som er pålitelige, dyktige og nøyaktige. Det kan være at du kan sikre dge en jobb på bakgrunn av dine gode ferdigheter og brede arbeidserfaring, men samtidig er det ikke sikkert at dette er godt nok.

For å få den beste jobben eller drømmejobben din trenger du en virkelig god CV. Akkurat dette vet vi, og derfor har vi laget denne artikkelen for å hjelpe deg med å skrive CV-en som gir deg jobben du ønsker. Du kan også sjekke ut våre CV-eksempler og CV-maler for inspirasjon og tips.


Regnskapssjef CV

Hva er en jobbvinnende CV?

Det ligger kanskje i ordet, en CV som vinner jobben for deg. Som oftest vil en jobbsøker få en jobb til slutt, men sjelden jobben de ønsket eller drømte om. En vanlig CV har all informasjon som arbeidsgiver krever, en god CV derimot ligger det litt mer innsats bak.

De beste CV-ene er skrevet med fokus på veiledning, ekstra tips og litt mer innsats under arbeidet. En CV skal helst bestå av en til to sider, og derfor må man alltid tenke at hver eneste linje i teksten skal skrives for å imponere leseren.

Akkurat disse CV-ene er jobbvinnende CV-er! Men hvorfor så mye press på en jobbvinnende CV? Hvorfor kan du ikke bare finne en jobb med vanlig CV? Det er det flere grunner for, men hovedgrunnen er at en stilling som økonomisjef kan være vanskelig å skaffe seg.

Til tross for at det er lett å få arbeid innen økonomi , er det rift om lederstillingene. Her kommer du garantert mye lenger ved hjelp av en jobbvinnende CV der det ligger en tanke bak hver eneste linje i CV-en din!

Hvordan skrive en jobbvinnende CV for regnskapsfører?

Endelig er vi klar for å gå videre. Nå vet du hvorfor vi trenger en jobbvinnende CV, og dermed går vi videre til hvordan du skal få det til ved å ta i bruk vår gode veiledning. Alle retningslinjer og tips er viktige for å sikre at din CV er den beste.

Først av alt må du velge et format. Du finner mange alternativer for format, for eksempel moderne, minimalistisk, visuell, tradisjonell etc. Valget av format må vurderes ut fra hvilke bransje, organisasjon, jobb og ansvarsområde jobben du søker på vil inneholde.

Undersøk litt og bestem formatet etter jobb, stilling og bransje. Når du har bestemt formatet, finn frem til rammene du skal ta i bruk. Disposisjonen vil ha noen obligatoriske avsnitt og kan ha et par ekstra avsnitt.

📌 De obligatoriske avsnittene er:

 • Overskrift som inneholder personopplysninger
 • Profesjonelt sammendrag
 • Arbeidserfaring du har opparbeidet deg
 • Informasjon om din utdanning
 • Ferdigheter

La oss diskutere disse delene i detalj. Hvordan skrive disse avsnittene? Hvilke regler skal man følge? Hva skal nevnes og hvordan?

Overskrift med kontaktopplysninger

Overskriften på CV-en din skal ha navnet ditt i litt større skrifttype. Deretter vil det være kontaktopplysninger. Du kan også sette ditt profesjonelle portrettbilde i overskriften, noe som er aktuelt for stillingen innen det økonomiske fagfeltet.

Din kontaktinformasjon vil inkludere ditt teefonnummer og e-postadresse. E-postadressen din skal være profesjonell og må for all del ikke være en gammel og utdatert e-post som fremstår tullete.

Viser deg seg at du ikke har en god e-postadresse, er vårt tips at du oppretter en ny for å søke på stillingen du ønsker.


Regnskapssjef CV

Et profesjonelt sammendrag

Det profesjonelle sammendraget på din søknad skal skrives med punkt. Begynn med å notere stillingstittelen din, og beskriv deretter din erfaring og ferdigheter.

Start med å få frem hvor mange års erfaring du har opparbeidet deg. De neste punktene bør nevne dine mest relevante prestasjoner og ferdigheter du har fra din erfaring. Noe bemerkelsesverdig du oppnådde som regnskapssjef eller et utrolig resultat du oppnådde for kunden eller arbeidsgiveren. Og beskriv de mest relevante ferdighetene som hjalp deg med å prestere godt.

Til slutt, nevner hva slags mulighet du søker og hvor ivrig du er etter å utnytte både erfaring, ferdigheter og egenskaper, samt kompetanse for å utføre en god jobb for arbeidsgiveren.

Tips: Hvis du tidligere har jobbet som frilanser, kan du kort nevne det også under dette avsnittet.

Du kan også hente gode poeng fra stillingsbeskrivelsen for regnskapssjefen, fordi den har nøyaktig detalj om hva bedriften ser etter i sine nye ansatte. De fleste CV-eksempler for regnskapssjefer vil vise deg hvordan stillingsbeskrivelser tas i betraktning for å imøtekomme arbeidsgiver sine forventninger til en passende CV.

Profesjonell arbeidserfaring

Din yrkeserfaring innen bransjen må beskrives i omvendt kronologisk rekkefølge. Du skal starte med din siste stilling, og skrive deg bakover i tid.

Nevn stillingstittelen din, og det er svært viktig at du fører opp det fulle navnet på bedriften du arbeidet for. Du bør også nevne tidsperioden du jobbet der.

Detaljene om hva jobben innebar bør skrives i punktlister på en kortfattet måte. Snakk for eksempel om resultatene du oppnådd og hvordan du gjorde en forskjell for arbeidsgiveren, utfordringer du møtte og overvant med dyktig tilnærming og ferdigheter fra dn side.

Pass på at du får med alle viktige oppgaver som du var ansvarlig for og utførte. Din erfaring kan være relatert til oppgaver med leverandørgjeld, kundefordringer, finansielle rapporter, regnskap, kontostyring, regnskapsprogramvare, bankavstemminger, økonomiske data, kontanthåndtering, regnskap, forretningsadministrasjon, årlig ekstern revisjon, balanseregnskap, bedriften sin kontantstrøm og finansiell analyse.

Når du fører opp slike detaljer fra ditt arbeid, gir det arbeidsgiver svært godt innblikk i hva du har gjort tidligere, samtidig som det blir enkelt å lese ved hjelp av punktlister og korte setninger.

Arbeidsgiver søker etter noen som har gode nok erfaringer og som gjerne trenger minst mulig opplæring eller veiledning, noen som kan alt fordi de vet hvordan. Å nevne disse detaljene vil hjelpe deg å gjøre det.

Utdanning

Økonomisjefer forventes å ha bakgrunn fra handel og finans. De fleste jobber krever at du har en bachelorgrad eller tilsvarende. Utdannelsen din er viktig fordi du ikke kan lære alt om regnskap i faget på egen hånd eller med litt trening.

Du ville ha lært det grunnleggende under utdanningen som du trenger for å utføre oppgavene dine innenfor faget på en god måte. Dette kan for eksempel være prinsipper for regnskapsføring, finansiell rapportering, kontostyring, ferdigheter som økonomisk leder, økonomistyring, statlige og føderale lover, regnskapssystemer, regnskapsfunksjoner, finansiell drift, problemløsningsferdigheter, kontoanalyse, lønnsbehandling og mye mer.

Når du skriver utdanningsdelen, nevner du først navnet på utdanningsinstitusjonen din. Nevn deretter navnet på graden din.

Du kan også nevne de aktuelle kurs og fag sammen med alt annet relevant og bemerkelsesverdig, for eksempel priser, spesialprogrammer eller nettkurs som du kanskje har tilegnet deg eller fullført. Er du for eksempel autorisert regnskapsfører må dette komme tydelig frem under dette avsnittet.

Husk: Har du en bred erfaring innen utdannelse, skal du med andre ord ikke være redd for å vise frem din kompetanse. Dette viser bare hvor dyktig du er.


Regnskapssjef CV

Ferdigheter

Ferdighetene du trenger for en lederstilling innen økonomsike områder kan deles inn i personlige ferdigheter og faglige ferdigheter. Bare husk at dine faglige ferdigheter gjerne er mest aktuelle og bør vektlegges nøye.

📌 Dine personlige ferdigheter kan omfatte:

 • Kommunikasjonsevner
 • Organisatorisk
 • Nøyaktig
 • Takler stress

📌 Dine faglige ferdigheter kan omfatte:

 • Økonomisk rapportering
 • Programmer for regnskap
 • Bankavstemminger
 • Kontantstyring
 • Håndtere bankkontoer
 • Bedriftsadministrasjon
 • Utarbeidelse av regnskap
 • Årlige eksterne revisjoner
 • Styring av bedriftens kontantstrøm
 • Håndtere bedriftsmidler
 • Finansiell analyse
 • Økonomistyring
 • Kostnadsregnskap
 • Balanseavstemminger
 • Daglig drift
 • Budsjettprognoser
 • Månedlig rapportering
 • Utgiftsrapporter
 • Kontoanalyse
 • Daglige kontantrapporter
 • Månedlige fakturaer

Du kan nevne alle andre ferdigheter du måtte tenke på som er knyttet til det økonomiske faglfeltet. Se gjerne hvor liste for hjelp. Dine ferdigheter med å håndtere kontoutskrifter, kassekvitteringer, månedlige økonomiske resultater, oppgaver til regnskapsavdelinger, kundetilfredshet, journalføringer, administrere regnskapsmedarbeidere og andre jobbansvar bør nevnes gjennom CV-en i ulike avsnitt.

En finansekspert kan alt om eksterne revisorer, driftsdata, kontantstrøm og alt som er relatert til regnskap.

Dine nøkkelferdigheter og din kompetanse er begge like viktige, og ved å skrive dem opp hjelper det deg godt på veien for å få drømmejobben din. Et eksempel på en CV for regnskapsfører må gjerne inkludere all relevant informasjon som har vært diskutert til nå. Ved å velge ut de rette egenskaper og faglig kompetanse innenfor regnskap, blir arbeidsgiver kjent med deg som kandidat på en god måte.

Ekstra avsnitt som kan hjelpe deg uten mange års erfaring

Har du tidligere jobbet som frilanser eller levert tjenester som økonomisjef i utlandet, eller hvis du har andre relevante erfaringer, bør du nevne dem i CV-en din med rette i en egen del.

Mangler du flere års erfaring innen økonomi og regnskap, kan du også notere dine interesser og hobbyer, eller annen faglig kunnskap eller ferdigheter som du kan finne relevant og nyttig som profesjonell økonomisjef.

Ved å legge til flere detaljer i ekstra avsnitt, gjør du søknadene dine mer presonlige, samt at det gjør det mulig for å nye arbeidsgivere å bli intressert i deg som en aktuell kandidat.

Tips for å gjøre din CV ekstraordinær

🎁 En god CV kan gjøres til en utmerket CV med bare noen få ekstra tips!

Nøkkelord

Søkersporingssystemet eller ATS er en programvare som brukes av arbeidsgiverne for å skanne de mange søknadene de får på stillingen. ATS har fastsatte parametere for å hente ut CV-ene til best egnede kandidatene.

Disse parameterne er nøkkelord som er relevante for stillingen og bransjen. CV-en din bør inneholde alle relevante nøkkelord for å komme gjennom ATS og bli med i listen med CV-er.

Sørg for å bli kjent med kommende rolle, stillingstittel, ansvar, bransje, arbeidsgiver og alt som er relevant, og noter ned nøkkelordene du må inkludere i CV-en din. Når du skal skrive CV-en din, ta med flere av disse søkeordene i CV-en. Husk at du ikke nødvendigvis skal ta med flest mulig, teksten på samtidig være lett å lese.

Regler for korrekt språk

Det er få regler når det gjelder å skrive CV. De er enkle og må følges. I hovedsak skal du ikke bruke pronomen i setningene dine når du skal forfatte en søknad. Skriv alt i preteritum og tredje person.

Språket ditt skal helst ha en profesjonell tone med et snev av selvtillit og høflighet. Språk kan ha en betydelig innvirkning på leseren, og du bør ikke undervurdere det.

Tilpass CV-en for hver stilling

For å sikre at du får jobben du ønsker, må du tilpasse CV-en for hver søknad du skal sende. Ta hensyn til bransjen og arbeidsgiveren du søker jobb hos, stillingen og ansvarsoppgavene den innebærer. Deretter gjør du de nødvendige tilpasningene for å bli en aktuell kandidat.


Regnskapssjef CV

Følgebrev

Sist men ikke minst, legg ved et følgebrev. Følgebrev er ikke alltid obligatoriske for stillinger innen regnskap og økonomi, men de hjelper deg med å gjøre inntrykk på potensielle arbeidsgivere. Du kan bruke denne delen av en søknad til å passe på at du får med viktige nøkkelord og begreper. Du kan henvende deg mer direkte til nye arbeidsgivere og overbevise dem om dine ferdigheter og solide kompetanse.

I følgebrevet skal du gjenspeile hvor lidenskapelig og ivrig du er etter å bli en del av deres bedrift og hvor mye du ønsker å jobbe med teamet deres. Du kan vise hvor verdifull du vil være og hvorfor de bør ansette akkurat deg.

Husk at et følgebrev skal være kort, om mulig bare en halv side med tekst. Ser du at teksten blir for langt, må du arbeide videre med å kun legge til den viktigste informasjonen. Husk at bak hver linje skal det ligge en meningen.

Viktig når du skal skrive en CV

Når du er ferdig med å skrive CV-en din, sørg for å korrekturlese den to ganger og fjerne eventuelle skrivefeil eller faktafeil. Du bør også bruke denne artikkelen som sjekkliste mens du skriver CV.

📌 La oss gå gjennom de viktigste nøkkelpunktene for en regnskapsfører CV nå:

 • Skriv detaljer ved hjelp av punktlister
 • Følg retningslinjene for å skrive detaljer
 • Korrekturles CV-en minst to ganger
 • Ta med viktige nøkkelord fra stillingsbeskrivelsen
 • Legg vekt på nøkkelferdigheter og fremhev prestasjoner
 • Skriv et følgebrev

Når du setter deg ned for å skrive din CV, bør du lese denne artikkelen og deretter se på CV-eksempler og CV-maler. Pass på at du aldri bare kopierer en mal, men at du skriver nye søknader for hver eneste stilling ved å gjøre små tilpasninger. Du kan se på aktuelle eksempler ved å sjekke ut våre CV-eksempler og CV-maler.

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Trenger jeg en høyere utdanning?

Hver enkelt stillingsutlysning har forskjellige krav, men for de aller fleste stillinger som regnskapsfører vil det være ndvendig med en bachelorgrad eller tilsvarende. Du bør imidlertid sjekke stillingsbeskrivelsen eller bekrefte med arbeidsgiver.

Bør jeg skrive opp hjemmeadressen min?

Det er ikke obligatorisk med mindre det er spesifikt nevnt i stillingsbeskrivelsen, eller hvis du søker jobb i et annet fylke eller land.

Bør jeg nevne klienter fra mitt arbeid som frilanser?

Har du erfaring med frilansing bør du nevne det. Du kan fokusere på dine ansvarsområder og resultater som frilans regnskapsfører.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV