CV og søknad for programvareingeniør| Fullstendig veiledning til hjelp med din søknad

Vi både vet og forstår at det kan være vanskelig å søke på ny jobb, og at det gjelder både for deg som er helt nyutdannet og for deg som har jobbet lenge og har mange års erfaring.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Eksempel på CV for programvareingeniør

Robert Monsen
Senior programvareingeniør  
42 68 65 87  
robertmonsen@online.no
https://no.linkedin.com/robertmonsen
www.robertmonsen.no

 Profesjonelt sammendrag

Dynamisk programvareingeniør med mer enn 10 års erfaring fra design og utvikling av programvareapplikasjoner innen finans, produksjon og blokkjedenisjer. Erfaring med flere programmeringsverktøy som Java, PHP og Kotlin, etc. Svært gode tekniske ferdigheter innen administrasjon av database, programvarearkitektur og cloud computing. Solid merittliste med fullførte prosjekter innenfor tidsfrist og budsjett, samt resultat av høy kvalitet.

 Arbeidserfaring

Tv2 AS
Bergen, Norge
Dataingeniør  
Mars 2020 - til dags dato  
ag en førsteklasses programvarearkitektur og design.

 •  Bygge tydelige og effektive koder for å konstruere apper og verktøy.
 •  Bruke skripting og riktige verktøyene for å automatisere prosesser.
 •  Analyser og modifiser koden, samt gjennomføre test for validering og verifisering.
 •  Sørge for at programvaren er oppdatert med nye teknologier.
 •  Arbeid med ulike grupper for å designe og utvikle programvareløsninger for bedriftskunder.


Kvalitetsmesteren
Straume, Bergen  
Leder IKT  
Februar 2016 – Feburar 2020

 •  Veiledet team ved utvikling av programvare for helsesektoren.
 •  Brukte Java og C++ til å designe og utvikle programvarearkitekturen for store applikasjoner.
 •  Lage løsning for programvare ved analyse av informasjonskrav, rådføre seg med brukere og undersøke problemområder.
 •  Analyserte funn, oppdaget problemer, løste porblemer og foreslo løsninger for å fastslå operasjonell levedyktighet.


Utdanning

Datateknikk, master
UiT Norges arktiske universitet
Juni 2015

Sertifiseringer

 •  CCNA, Cisco Certified Network Associate
 •  Prince
 •  Oracle Java


Faglige ferdigheter

 •  Java
 •  Python
 •  C++
 •  HTML/CSS
 •  MySQL
 •  SQL Server
 •  Oracle
 •  Programvarearkitektur og design


Personlige ferdigheter

 •  Gode evner for problemløsning og analyse.
 •  God teamarbeider
 •  Gode kommunikasjonsevner
 •  Kan arbeide under press
 •  Levere utelukkende arbeid av høy kvalitet
 •  Lærer raskt
 •  Lærevillig
 •  Håndtere tidsfrister

Programvareingeniører er moderne stillinger som det er et økende behov for, både innen offentlig og privat sektor. Til tross for økende behov kan du finne det vanskelig å skaffe deg en stilling, siden så mange velger en teknologiutdanning. Derfor er det viktig med en relevant CV som skaffer deg innpass hos en bedrift på en hensiktsmessig måte.

Det er nok flere grunner for at mange velger å utdanne seg til programvareingeniører. Yrket er spennende med mange muligheter, og ikke minst er lønnen god. I gjennomsnitt tjener rett i underkant av 800 000 kroner i året , og er du i tillegg leder for en IKT-avdeling har du raskt en årslønn over 1 million kroner.

Det er som du forstår mye konkurranse innen bransjen, og bruker du våre CV-eksempler, CV-maler og i tillegg gode tips, er du på god vei for å få stillingen du ønsker aller helst.

Tips og retningslinjer for å få jobben du søker

Et velformulert CV for dataingniører gir deg sjansen til å gjøre inntrykk på leseren, samt at det er lett for dem å avgjøre om du er kvalifisert for et intervju eller ikke. Her skal vi gå gjennom noen viktige retningslinjer for å hjelpe deg med å få jobben du søker på.

Først la oss se på de aller viktigste tips du må huske på når du skal skrive CV:

 • Du må starte med et sterk sammendrag av din CV som fremhever din kompetanse og relevant erfaring.
 • Ta gjerne i bruke kulepunktlister slik at det er lett å skumme gjennom CV-din. Benytt deg av punkttegn slik at CV-en din er enkel å lese og skanne.
 • Skriv en ny eller tilpass en eldre CV til hver enkelt stilling du søker på.
 • Benytt nøkkelord fra stillingsannonsen for å hjelpe din CV å komme gjennom søkersporingssystemet (ATS).
 • Kvantifiser prestasjonene dine når det er mulig.
 • Sørg for at CV-en ikke er mer enn én eller to sider.

Her får du noen helt personlige tips som passe utmerket for en programvareutvikler:

 • Vis frem dine tekniske ferdigheter, inkludert språk innen programmering, verktøy og annet innen prorgramvarer som er relevant og du har flere års erfaring med.
 • Fremhev enhver erfaring du har med solide metoder eller DevOps.
 • Inkluder eventuelle relevante sertifiseringer, for eksempel Prince, Lean, Scrum og BIM.
 • Vis frem dine arbeidserfaringer fra relevant arbeid med skybaserte plattformer som AWS eller GCP.
 • Legg vekt på din erfaring med databaser, inkludert databasene SQL og NoSQL.
 • Gi eksempler på din evne til å feilsøke og debugge kode
 • Vis din erfaring med å utvikle og distribuere programvareapplikasjoner sammen med et team.

Programvare ingeniør CV

Egnet format og struktur på en dataingeniør CV

På CV for programvareingeniører egner et rent, enkelt og iøynefallende format. For å gjøre CV-en din visuelt tiltalende bør du passe på noen relevante retningslinjer.

Skriften må være lett å lese, så velg en enkel skrittype uten mye kruseduller og annet som kan forstyrre. Du bør bruke en profesjonell font, velg for eksempel Arial, Calibri, eller Times New Roman.

Lag egne avsnitt på din søknad, med overskrifter som har større skrifttype, noe som gjør det lett å finne frem til opplysningene man trenger som arbeidsgiver.

Ta deg tid til å beskriv dine tekniske ferdigheter. Da snakker vi om kunnskap om programvare, språk innen programmering, verktøy og teknologier. Du bør helst sette av et eget avsnitt hvor du oppsummerer dette.

For å vise hva du har bidratt med i tidligere stillinger og for å evaluere prestasjonene dine, er det en stor fordel om du bruker tall og spesifikke eksempler som underbygger det du forteller.

Skap et personlig preg på hver enkel CV du sender. Dette får man til ved å skrive en CV som er tilpasset de nødvendige ferdighetene og arbeidserfaringene som samsvarer best med stillingsannonsen.

Beste CV-format for en erfaren programvareingeniør-CV

Et kombinasjonsformat er en smart løsning for en dataingeniør. Dette er et format som viser både din yrkeserfaring og tekniske ferdigheter ved å kombinere de beste elementene fra det funksjonelle formatet og det omvendte kronologiske.

Generelt begynner et kombinasjonsformat med det profesjonelle sammendraget eller et karriermål, som deretter blir fulgt opp med flere avsnitt som forteller om ferdighetene dine, arbeidserfaring, utdanninger og sertifiseringer.

Denne CV-malen gir deg en sjanse til å understreke din tekniske ekspertise og profesjonelle prestasjoner, samtidig som den gir et klart bilde av din profesjonelle arbeidserfaring og progresjon i karrieren.

Hvordan skrive tittel og kontaktinformasjon?

Overskriften inneholder ditt navn og kontaktinformasjon. Det er den første delen av søknaden hvor øynene til arbeidsgiver alltid går med en gang. På søknaden din skal du opplyse om det mest nødvendige og det vil si:

 • Fullt navn
 • Stilling
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Link til LinkedIn-profil

Programvare ingeniør CV

Husk at du må ha med hele ditt navn og din nåværende stillingstittel. Et telefonnummer må være i riktig format som fungerer på norsk, og bruk for all del en profesjonell e-postadresse.

La oss vise deg disse eksemplene, et godt og et dårlig:

BRA EKSEMPEL

Caroline Haugland
Dataingeniør
48 51 28 98
carolinehaugland@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/carolinehaugland


DÅRLIG EKSEMPEL
Ingeniør
carolinedenfine@gmail.com

48512898

Lillegata 78

0245 Lillestrøm

Norge


Beskriv din profesjonelle erfaring knyttet til stillingen du søker

Denne delen av CV-en din er viktig, siden den gir arbeidsgivere en fin oversikt av din økende karriere og din evne for å bidra med noe til en bedrift.

Det er viktig at du bruker følgende retningslinjer når du fører opp avsnittet om arbeidserfaring:

 • Omvendt kronologisk rekkefølge er passende, og starter med den siste stillingen din.
 • Før opp sted, navn på arbeidsgiver/arbeidssted, stillingstittel og dato for når du jobbet hos en bedrift.
 • Når du beskriver ditt faglige ansvar og prestasjoner, bruk kulepunkter og et tydelig språk for å fremheve oppnådde resultater og spesifikk teknisk ekspertise.

La oss se nærmere på et eksempel under:

BRA EKSEMPEL
Tekna AS

Oslo
Senior dataingeniør
August 2018 til dags dato

 • Ledet et tam på 10 personer som arbeidet med prosjekt innen datastruktur, verdt 15 millioner kroner.
 • Brukte maskinlæring og analyserte kundevaner for et kundeprosjekt og oppnådde en 12 % økning i konverteringsfrekvens.
 • Led et team på 4 programvareingeniører og skapte en tilpasset CRM-plattform innen 3 måneder.

Programvare ingeniør CV

Hva skriver man dersom man har lite eller ingen erfaring?

Selv om du skulle ha lite eller ingen erfaring fra yrket, er det noen andre sider du kan få med som er mer relevant for stillingen du søker på enn andre.

Karrieremål

I stedet for et profesjonelt sammendrag kan du velge å starte CV din med et virkelig sterkt karriermål. Her beskriver du hvilke mål du har for karrieren din og hva du ønsker å oppnå som dataingeniør. Ser arbeidsgiver at du sikter høyt blir du med en gang mer ettertraktet for jobben du søker på.

Utdanning

Sett av litt mer tid på avsnittet om utdanning. Ta med om du har fullført en bachelor eller master, hva studieområdet ditt siktet seg inn på og inkluder alle kurs du har gjennomført som er relevant for stillingen du søker på.

Praksisplasser eller frivillig arbeid

Har du gjennomført noen praksisperioder eller vært involvert i prosjekter for utvikling av programvarer, er dette noe som spiller en rolle for om du ender opp med en jobb eller ikke. Bpde prakisplasser og frivillig engasjement vil vise potensielle arbeidsgivere at du har den praktiske erfaringen og evnene som er nødvendige for å lykkes på en arbeidsplass.

Overførbare ferdigheter

Legg vekt på dine overførbare ferdigheter som er relevante på CV-en din. Dette kan du gjøre ved hjelp av en punktlister som kort forteller om kompetanse du har innen programmering, verktøy for programvareutvikling og nye teknologier. Skriv detaljert og presis.

Frilansprosjekter

Inkluder alle frilansprosjekter innen programvareutvikling som du har jobbet med og som gir deg relevant erfaring for en kommende jobb. Legg gjerne ved en link slik at leseren ser at han eller hun kan lett klikke seg inn for å lese om prosjektene dine, så klart bare om de er publisert på nettet.


Programvare ingeniør CV

Bruk det omvendte kronologiske formatet som fremhever din akademiske bakgrunn

Din formelle utdannelse, samt relevante kurs eller sertifiseringer, du har tilegnet deg må vektlegges i i avsnittet som handler om utdanningen du har fullført.

Dette området er avgjørende for å vise arbeidsgivere at du besitter ferdighetene og kompetansen som kreves for rollen.

Nedenfor er et bra eksempel som hjelper deg å forstå hvordan du skriver om utdannelsen din:

BRA EKSEMPEL
Bachelorgrad i programvareteknikk
NTNU, Trondheim
2017
Karakter: B

Vanlige ferdigheter du bør ta med i en dataingeniør CV

En CV for en ingeniør innen programvareutvikling bør ha med et eget avsnitt for å fremheve all kompetanse og ekspertise du har. Ferdigheter for en dataingeniør innebærer mye og er innenfor flere områder, blant annet tekniske, faglige og personlige.

Ferdighetene bør man dele opp i to ulike kategorier, og her kommer noe som er relevant for deg som jobber med programvareutvikling.

FAGLIGE

 • Kjennskap til programmeringsspråk som Java, Python, C++, Javascript og SQL.
 • Dyktig i utviklingsrammeverk som Node.js og Laravel.
 • Kjennskap til rammeverk som HTML, CSS og Javascript.
 • Utmerkede ferdigheter i databasestyring.
 • Kunnskap om cloud computing.
 • Kunnskap om testrammeverk.
 • Forståelse av teknikker brukt i programvareutvikling som Agile og Waterfall.
 • Kjennskap til Github sine kontrollsystemer.

Personlige

 • Gode evner for problemløsning og analyse.
 • God teamarbeider som samarbeider godt med andre avdelinger for å skape tverrfaglig team.
 • Solide mellommenneskelige og kommunikasjonsevner.
 • Evne til å arbeide under press.
 • Evne til å levere arbeid av høy kvalitet.
 • God evne for å lære nye ting.
 • Håndtere tidsfrister.

Programvare ingeniør CV

Noen avsnitt som kan heve søknaden din

Du kan enkelt heve CV-en din ved å føre opp noe flere avsnitt som forteller ytterligerer om din komptanse og relevant erfaring. Her er noen eksempler på hvilke avsnitt som bør hjelpe deg med å få mer oppmerksomhet fra arbeidsgivere når du søker på stillinger for dataingniører.

Prosjekter

Har du vært med på å lede, fullføre eller evaluere prosjekter bør du fortelle akkurat dette til leseren. Det viser at du har engasjement, tar ansvar, følger opp ansvarsoppgaver som gir flotte resultater.

Sertifisering og kurs

Eventuelle relevant sertifisering eller kurs innen programvareteknikk som du har opparbeidet deg bør du også fremheve i en CV.

Priser og utmerkelser

Har du mottatt anerkjennelser, priser eller stipender bør du alltid få dette med på en søknad, fordi det underbygger hvor viktig arbeidstaker du kan være for bedriften.

Oppsummering: slik kan du skrive CV på en god måte

Her kommer en rask oppsummering av det viktigste du bør huske på når du skal skrive din CV som dataingeniør:

 • Hold deg til et rent og profesjonelt format med et passende valg av farge og skriftstørrelse.
 • Gjør det profesjonelle sammendraget kort og overbevisende, samt at det inneholder relevant erfaring for jobben du søker.
 • List opp prestasjoner og ansvar fra din tidligere stillinger ved å bruke den omvendte kronologiske rekkefølgen.
 • Ta med alt av informasjon om studier innen programvare, utmerkelser og relevante kurs.
 • Inkluder et eget avsnitt for ferdighetene du har som er relevant, både faglige og personlige ferdigheter.
 • Undersøk CV-en din for feil og problemer rundt formatering.
 • En bør skrive CV som er på én eller to sider.

Legg ved et følgebrev med CV for stillingen du søker

Arbeidsgiverne vil gjerne ha et følgebrevet sammen med din CV av flere grunner, og du bør derfor alltid legge dette ved.

Et engasjerende følgebrev vil skille deg fra konkurrentene og understreke din bransjekunnskap, kommunikasjonsevner og oppmerksomhet for detaljer.

Du kan skrive utfyllende om prestasjonene og erfaringene som er oppført på CV-en din, vise frem mer av dine faglige ferdigheter og skrive om hvordan du kan utføre jobben du søker på.

Å skape et utmerket førsteinntrykk ved å legge med et velskrevet følgebrev er en sjanse du ikke bør gå glipp av. Kom i gang med en gang ved hjelp fra en av våre CV-maler.


Programvare ingeniør CV

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Hva er det viktigste på en programvare ingeniør CV?

Det aller viktigste er at du får med all kompetanse du har opparbeidet deg ved å fullføre studier og jobbet i tidligere stillinger. Dette gjør deg til en ettetraktet kandidat for en stilling.

Hvorfor skal man bruke omvendt kronologisk format på avsnittet om utdanning?

Fordi arbeidsgiverne alltid vil se hvilke utdanning du fullført sist, og heller lese seg tilbake i tid for resten av fullførte utdanninger du har. Som oftest er det siste utdanning som er mest relevant for stillingen du søker på.

Hvorfor bør man opplyse om frivillig arbeid på en CV?

Det er alltid positivt å vise til at du gjerne utfører frivillig arbeid. Dette er tegn på at du er samfunnsengasjert og ikke redd for å ta i et tak for andre.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV