Politibetjent CV: Omfattende guide og tips

Stillingen som politibetjent er ikke lett, men samtidig en svært givende jobb som byr på mange utfordringer. Politifolk er pålagt å gjøre mye mer enn å håndheve loven, de er ansvarlige for å hjelpe sivile, gi beskyttelse til sårbare, sikre offentlig sikkerhet, holde den kriminelle aktiviteten i sjakk og langt flere plikter.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

For å få jobben som politimann, må man blant annet være i god fysisk form, kunnskapsrik når det kommer til lovverket, og dyktig til å håndheve lover. Det viktigste man trenger for å få jobben som politibetjent er virkelig god søknad!

Føler du deg usikker på akkurat hva du bør skrive i en CV innen politiet? Da kan du slappe av, for her får du vite alt du trenger for å skille deg ut. Vi vil veilede deg om alt fra riktig formatet, til innhold for hvert avsnitt, og hvordan du skal formulere deg, samt en rekke nyttige tips som vil gjøre din søknad eksepsjonell!


Politibetjent CV

Start med å undersøke litt om stillingen

Før du skriver CV-en din, må du gjøre litt research for stillingen du vil ha innen politiet. Sjekk hva din stilling innebærer av ansvar, under hvilken avdeling du skal arbeide og mer ved å studere beskrivelsen for alle stillinger du søker på innen politiet.

Når du undersøker dette angående en jobb, vil du få en ide om de siste trendene og hvordan arbeidsmarkedet er. Du kan lære hva som er de vanlige forventningene i disse stillinger. Husk at du bør notere ned de relevante søkeordene du kommer over.

En politibetjent sin CV bør gjenspeile disiplin og dedikasjon i tillegg til erfaring, ferdigheter og opplæring. Uten disiplinen og dedikasjonen kan det være svært vanskelig å være en vellykket politimann.

Undersøkelsen er ikke bare for å skrive selve CV-en, dette vil også hjelpe deg med å være forberedt og ha den selvtilliten du trenger når du skal møte til et intervju i fremtiden.

Når du har gjort undersøkelsen kan du sette deg ned for å skrive din søknad på en aktuell stilling du vil søke på.

Velg riktig format

Å skrive en CV uten disposisjon er forvirrende, og for å skape en disposisjon må du velge et format. Det finnes forskjellige formater du kan velge mellom, men hvert format har en hensikt.

Det funksjonelle formatet er for nybegynnere som foretrekker å fokusere på ferdighetene på grunn av mangel på omfattende erfaring fra yrket.

Eksemplene på CV-en i omvendt kronologisk rekkefølge kan vise deg at disse profilene vanligvis har en betydelig arbeidshistorie og kanskje omfattende yrkeserfaring.

Kombinasjonsformatet hjelper med å fokusere på både erfaring og ferdigheter, spesielt de overførbare ferdighetene, og er derfor egnet for kandidater som leter etter et skifte i karrieren.

For deg med mye arbeidserfaring kan formatet i omvendt kronologisk rekkefølge være det mest egnede. Ved å vise til alle erfaringene dine i omvendt kronologisk rekkefølge får du vist frem erfaringen på en svært god måte.


Politibetjent CV

Ta med nøyaktig kontaktinformasjon

Nå som du har bestemt deg for formatet på CV-en din, kan du begynne å skrive CV-en som skal skaffe deg et intervju!

På toppen av CV-en, i overskriften, bør du legge til navnet ditt i litt større skrifttyper enn resten av innholdet. Navnet ditt skal etterfølges av telefonnummer og e-postadressen din.

Sørg for at detaljene i denne kontaktinformasjonsdelen er nøyaktige, ellers vil ikke arbeidsgivere kunne kontakte deg.

Skriv et sammendrag som er overbevisende

Nå kommer det profesjonelle sammendraget ditt. Et avsnitt man jobber en del med for det er veldig viktig og brukes for å tiltrekke seg oppmerksomhet til din CV.

Husk på følgende når du skriver sammendraget:

 • Skriv alltid stillingstittelen din først.
 • Fokuser på høydepunktene og bemerkelsesverdige aspektene ved stillinger du har hatt.
 • Få med antall år med erfaring og litt bakgrunn i første setning.
 • Legg inn opplysninger om dine viktigste prestasjoner og nøkkelferdigheter.
 • Sørg for at du kvantifiserer detaljene med tall der du kan.
 • Prøv å fullføre sammendraget ved hjelp av tre til fem setninger.

Beskriv yrkeserfaringen din innen politi

Din politibetjent CV har flere avsnitt men det viktigste er nok avsnittet om arbeidserfaring. Gjennom dette avsnittet får du vist frem erfaring du har opparbeidet deg i politiet, noe som gir arbeidsgiver et godt eksempel hva du kan fra før.

I avsnittet om erfaring skal en politi starte med å oppgi stillingstittel, navn på avdelingen du arbeidet innen og perioden du var ansatt.

Etter at denne informasjonen er på plass, skal du lage en punktliste for hver stilling som viser arbeidsoppgaver du utførte, krevende situasjoner du kom i og annet som er verdt å trekke frem til en potensiell arbeidsgiver.

En politi kan arbeide innen mange ulike fagfelt, så får tydelig frem om du for eksempel har arbeidet som etterforsker, vært leder i UP eller arbeidet mye med forebyggende aktiviteter knyttet til kriminalitet blant unge.


Politibetjent CV

Inkluder utdanning for en politibetjent

Politiutdanningen i Norge er en bachelorutdanning man gjennomfører ved Politihøgskolen. Her får man kjennskap til politibetjenter sin rolle i det norske samfunnet, og bred kompetanse om politiets oppgaver.

Innenfor utdannelse kan man også velge ulike retninger, eller gå videre etter at man er ferdig med bachelorgraden. Uansett så er det viktige at du opplyser om hvilke studier du har gjennomført for å kunne kalle deg politiet.

Dette gjør du kort og enkelt ved å opplyse om grad, deretter studiested og til slutt årstall for når du startet og sluttet.

Du bør lage et godt avsnitt om dine ferdigheter

Under avsnittet om ferdigheter bør du finne frem til dine beste ferdigheter som faller inn under politiets ansvar og oppgaver. En potensiell arbeidsgiver ønsker å få et tydelig bilde på hva du utføre i stillingen, og derfor bør du gi han eller henne akkurat dette.

Du bør for eksempel inkludere både personlige egenskaper og faglige ferdigheter som faller inn under offentlig politiarbeid når du skriver dette avsnittet.

Her er noen av våre beste tips til hvilke ferdigheter som er aktuell for deg som søker på jobber innen politiet:

 • Følger åstedsprotokollen
 • Førstehjelp
 • Forebygging blant unge
 • Arrestasjonsteknikk
 • God kompetanse på lovverk
 • Følge sikkerhetsprotokoller
 • Registrering av etterforskningsinformasjonen
 • Utrykningspatruljer
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Empatisk
 • Tydelig
 • Solid evne for konflikthåndtering

Ekstra avsnitt du kan inkludere

Ønsker du å få en innkalling til intervju? Da bør du jobbe med å legge til flere avsnitt i din søknad som politibetjent. Her har vi funnet frem til aktuelle for stillingen som politibetjent.

hobbyer og interesser

Dette kan være et godt eksempel på viktig informasjon som forteller at du tar vare på helsen din slik at du kan følge med i yrket du har valgt.

språk

Denne stillingen krever at du kan kommunisere med flere mennesker. Gjør det enkelt for leseren ved å opplyse om språk du behersker.

sertifiseringer og lisenser

For å holde god orden i din søknad, bør du opplyse om dette i et eget avsnitt.


Politibetjent CV

Oppsummering

Avslutningsvis vet vi at søknader innen politiet kan man lage virkelig god ved å skape en informativ søknad som gir viktige opplysninger om deg. Her skal vi oppsummere raskt for deg:

 • Velg riktig format og gjør det enkelt for leseren
 • Inkluder all tidligere erfaring du som skal søke har
 • Ta med søkeord som er nevnt for jobben du ønsker
 • Velg nøye ferdighetene hvilke ferdigheter du vil skal inkluderes

Arbeidsmarkedet kan være tøft, men ved hjelp av denne guiden vil du være mye nærmere en jobb som passer for deg! Lykke til med jobbsøkingen!

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Må en person ha utdannelse for å jobbe som politi?

u kan trenge et vitnemål fra videregående skole som det minst nødvendige utdanningsnivået, men det kan være lurt å bekrefte med ansettelseslederne for nøyaktige krav til rollen du søker på.

Hvor kan arbeide i tjeneste som politi?

Våre undersøkelser viser at politi under tjeneste arbeider innen en rekke fagfelt. Fra forebygging av kriminalitet, til UP, til drapsetteerforsker, eller politijurist. Med en utdannelse fra Politihøgskolen åpner det seg opp mange muligheter.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV