CV for personlig trener - få den på plass med litt trening

Du er vant til å pushe folk gjennom trening ved å sammen med dem sette dere mål for hva dere ønsker å oppnå. Du vet at mennesker må jobbe for å få til endringer, eller oppnå noe de sterkt ønsker.Samtidig vet du at mange klarer dette mye bedre dersom de får litt hjelp på veien av kompetente fagfolk, slik som en personlig trener.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Du er kanskje god når det kommer til fysisk aktivitet og helse, men hvor god er du når det kommer til å jobbe med CV? Det er her vi kommer på banen som din personlige CV-trener!

Her i denne artikkelen skal vi sammen med deg jobbe for at du oppnår en CV som kommer til å nå alle målene en arbeidsgiver har for en søker i dag. La oss bare hoppe i det med en gang, og vi begynner med overskriften.


Personlig trener CV

Overskrift

Overskriften skal være enkel og formell, i litt større skrift enn resten av din søknad. Skriv følgende under avsnittet:

 • Hele navnet ditt
 • Stillingstittel
 • Telefonnummer og e-post
 • Ta med et formelt bilde om du ønsker, men det er ikke obligatorisk

Profesjonelt sammendrag

Du som arbeider innen personlig trening bør bruke tid på dette avsnittet. Gjør du det riktig kan du være sikker at en potensiell arbeidsgiver leser resten av søknaden din.

Husk på følgende når du skal skrive det:

 • Sammendraget skal består av korte setninger
 • Fortell om høydepunkter, prestasjoner og nøkkelferdigheter.
 • Start alltid med stillingstittelen din; personlig trener.
 • Inkluder hvor mange års arbeidserfaring du har
 • Ta gjerne med tall, for eksempel antall medlemmer du har vært ansvarlig for
 • Fortell litt om mulighetene du ønsker i dag
 • Hold en skarp og enkel tone som fanger arbeidsgiver sin interesse for deg
 • Ikke lag lange setninger som vil gjøre at leseren faller av, men samtidig holde deg profesjonell og formell.

Arbeidserfaring

Nå ser vi nærmere på hvordan du skriver avsnittet om tidligere erfaring du har opparbeidet deg som personlig trener. Våre eksperter har funnet ut for lenge siden at du bør bruke punktlister her også.

Start med å skrive opp hvilken stilling du arbeidet i, deretter navn på arbeidsgiver og perioden du jobbet i denne stillingen.

Videre skal du lage deg en liste over arbeidsoppgaver du fullførte og skaffet deg erfaring med. Prøv å fremheve hvilke ferdigheter du brukte for å lykkes med arbeidsoppgavene hos din arbeidsgiver. Et mål for avsnittet er at du uttrykker noe om hvordan du lyktes og oppnådde resultater i jobben.

Her kan du med fordel bruke tall. Fortell om hvilke mål du og kundene dine satte dere, antall treningsprogrammer du utviklet, klienter du hjalp med å gå ned i vekt, timer for styrketrening du gjennomførte, treningsrutiner du opprettet på egenhånd eller i team, eller hvordan du i lag med resten av arbeidsplassen gjorde det aller beste for deres kunder.

Våre erfaringer viser at avsnittet er svært viktig, og får alltid oppmerksomhet fra arbeidsgivere. Så sett av tid og vis frem hvilke kunnskap du har opparbeidet deg!


Personlig trener CV

Vis frem utdannelsen din

Avsnittet om hvilken opplæring og utdannelse du har bør fokusere på din høyeste utdannelse. Her skal du legge til navn på utdanningsinstitusjonen og graden du har gjennomført med fullt navn.

Del gjerne også entuelle kurs og programmer du har fullført underveis i studieløpet og som er relevant for jobber du skal søke på. Det er lov å skryte litt av studiessted, spesielt om du har fullført studier hos NIH, Norges Idrettshøgskole eller lignende.

Sertifisert personlig trener

Stadig flere velger å bli en sertifisert personlig trener, og er det akkurat dette må du absolutt fortelle om det i din CV.

Her har du to muligheter. Du kan velge at du gir informasjon om sertifiseringer under avsnittet om dine fullførte studier, spesielt dersom du har oppnådd noe gjennom studietiden.

Den andre løsningene er at arbeidsgiver får se det gjennom et helt eget avsnitt. Dette er nok den beste løsningen for deg som har flere sertifiseringer, eller kurs/lisenser. Ved hjelp av et eget avsnitt, er det garantert at arbeidsgiver ser informasjonen lett.

Ferdigheter innen personlig trening

En personlig trener trenger ved siden av sin fagkompetanse, flere personlige egenskaper. Blant annet for å være en personlig trener som er i stand til å hjelpe medlemmer av et treningssenter til bedre helse.

Her er noen personlige egenskaper de fleste arbeidsgivere ønsker av personlige trenere:

 • Skape god kommunikasjon
 • Jobbe i team
 • Skape positive holdninger
 • Motivere
 • Imøtekommende

Dine faglige ferdigheter er også viktige, slik at du er i stand til å utføre arbeidsoppgaver med glans. Her er noen du bør passe på at du får med i din CV:

 • Gi opplæring av kunder
 • Lage planer for kosthold og ernæring
 • Førstehjelp
 • Utvikle treningsprogrammer for alle typer kunder
 • Gjennomføre program av kvalitet
 • Finne riktig aktivitet etter kunder sine behov
 • Tilby medlemmer hjelp under rehabilitering
 • Fysisk helse
 • Psykisk helse

En personlig trener må ha med seg mange ferdigheter for å kunne levere et godt tilbud til kunder. Personlige trenere kan arbeide under en rekke områder, og det er derfor viktig at du klarer å vise at du har ferdigheter som er relevante for den aktuelle stillingen du skal søke på.


Personlig trener CV

Tips for å skrive eksepsjonell personlig trener CV

Nøkkelord, nøkkelord, nøkkelord. Merk deg dette først som sist! Skal du komme gjennom fra den første runden må din CV inneholde mange eksempel på viktige nøkkelord. Nøkkelordene finner du nevnt i beskrivelsen for stillingen du søker, så les den grundig.

Det er så viktig at du bruker nøkkelord, for det er akkurat disse ordene som har betydning for arbeidsgiver, og som viser at du kan levere akkurat det som arbeidsgiver ønsker fra en ansatt.

Våre eksepter har studert flere stillingsannonser for personlige trenere, og her en en del ord og begrep som går igjen:

 • Vekttap
 • Treningsmål
 • Sertifisert personlig trener
 • Erfaring med personlig trener
 • Utvikle PT-timer
 • Trygge og effektive treningsøkter
 • Opplæring av kunder
 • Treningsfysiologi
 • Kondisjonsnivå
 • Menneskelig anatomi
 • Muskelubalanser
 • Frivekter
 • Hjelpe medlemmer
 • God helse for eldre

Skreddersy din CV som personlig trener

Hvordan din CV skal se ut, vil variere alt etter hvilken stilling du søker på som personlig trener. Bare tenk på forskjellen det vil være mellom en søknad for et treningssenter, og en søknad som personlig trener for eldre mennesker under rehabilitering. Søknaden bør ikke se helt like ut, fordi stillingene krever ulikt av fagpersonene.

I en søknad må du få med alle dine ferdigheter, tidligere stillinger, hvilke utdanning du har, erfaring med journalføring, tidligere arbeidsgivere, kompetanse innen personlig trening og myer mer. Alt avhengig av hvilke jobb du søker på.

Derfor må du mest sannsynligvis alltid tilpasse hver søknad litt, eller mye. Vær sikker på at søknad du sender av gårde snakker direkte til den aktuelle arbeidsgiver, og ikke blir en generell CV som kan sendes til mange.


Personlig trener CV

Viktige punkt du må huske på

Nå vet du alt om å skrive en personlig trener CV. I tillegg kan du se nærmere på noen av våre CV-eksempler og CV-maler for å skaffe deg et enda bedre bilde av hvordan en god CV skal se ut.

Vårt team har satt sammen disse viktigste punktene du må huske på når du skriver en CV:

 • Velg riktig format
 • Kvantifiser detaljene
 • Bruk punktlister
 • Ta med viktige søkeordene

Bortsett fra disse, bør du også huske på noen andre ting:

 • Se på et CV-eksempel, eller flere
 • Studer de profesjonelle sammendragene før du skriver ditt
 • Se eksempel på ferdigheter som nevnes
 • Tilpass hver eneste CV til den spesifikke stillingen du ønsker som personlig trener.
 • Husk å alltid lese gjennom søknaden minst to ganger for å få vekk skrivefeil!

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Trenger jeg en utdanning innen mat og ernæring?

Det kan være nødvendig, og det kan være unødvendig. Her bør du lese gjennom stillingsbeskrivelsen for stillingen du søker på for å se hva arbeidsgiver har satt som krav.

Bør jeg nevne at jeg driver med kampsporttrening?

Ja, alt som kan være relevant når det kommer til lidenskap og interesser, og sammen med ferdigheter innen sport og sunn livsstil bør nevnes i CV-en din.

Må jeg ha med referanser?

Personer som søker på nye jobber nevner ofte referansene i tilfelle arbeidsgiver har behov for å kontakte dem. Du kan skrive dem opp hvis du vil, og hvis du ikke skriver dem er det også greit.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV