Slik skriver modeller en god CV og søknad

Modellverden er vakker og spennende, men samtidig består den av hard konkurranse. Til tross for at det finnes mange forskjellige stillinger for modeller, må du skrive en en god CV og søknad for å få jobben du søker på.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Vi hjelper deg med hvordan du skriver en modell CV. Vi tar for oss hva du skal skrive, hvilket format du skal velge og svarer på alle spørsmålene du måtte ha. Så la oss sette i gang!👇

Hvordan skrive en CV

Vårt første tips for å få jobben er at all informasjon i din søknad må være relevant og viktig for oppdragene du søker på. Det vil være avgjørende hvilke oppdrager du ønsker å ta på deg, og du må samskrive dette med dine ferdigheter fra modellbransjen.

La oss først se på det praktiske rundt en CV og hvordan du skal utforme den.


Modell CV

Skap et godt format

Det er mange formater du kan velge mellom, og det samme gjelder temaer. Vi skal gi deg noen gode tips for hva arbeidgiver ser etter når det kommer til modellbransjen. Dagens profesjonelle CV-er blir skrevet i enten formatene funksjonelle eller omvendt kronologiske, samt kombinasjonsformatet.

Et funksjonelt format fokuserer på ferdigheter og passer for ferskinger innen bransjen med lite yrkeserfaring. Omvendt kronologisk format brukes av fagfolk med betydelig erfaring da den fokuserer på arbeidserfaring. Kombinasjonsformatet brukes av de som skifter karriere, da det har en disposisjon som hjelper dem å legge vekt på deres overførbare ferdigheter.

For deg kan omvendt kronologisk format være det mest passende. Du kan velge mellom moderne, tradisjonelle, minimalistiske, visuelle og flere slike temaer avhengig av profilen din og oppdragene du ønsker å ta på deg gjennom jobben som modell.

Kontaktinformasjon

I overskriften på din søknad må du ta med kontaktinformasjonen. Navn, telefonnummer og e-postadresse må du skrive nøyaktig og feilfritt.

Vårt tips er å spare på plassen, og kun ta med viktig kontaktinformasjon.

Profesjonelt sammendrag

I ditt profesjonelle sammendrag må du som modell kort og tydelig nevne dine viktigste prestasjoner og relevante ferdigheter.

Sammendraget skal gjøres kort og enkelt. Hold deg til tre til sem setninger som opplyser om relevant informasjon om modelljobber. Sammendraget ditt bør være kort, skarpt og konsist. Prøv å ta med flest mulig begrep og fraser fra modellbransjen, og unngå lange setninger.

Det neste punktet bør være å fremheve relevante stillinger og oppdrag du har utført, viktige prestasjoner og ferdigheter. Du kan nevne eksempel på en teknikk du har utmerket deg med og alt relevant som er av største betydning og bemerkelsesverdig.

Til slutt bør du nevne hvor ivrig du er etter å få muligheten og hvordan du vil prestere godt med alle dine ferdigheter og talenter.

Det profesjonelle sammendraget bør fortrinnsvis dekke alt av ytterste viktighet, men inkluderer ikke alt i denne delen.

Profesjonell arbeidserfaring

Dette avsnittet vil inkludere flere ting for personer som arbeider som modeller. Vi vet at jobben ikke bare innebærer å ta på seg klær og vise dem frem på best mulig måte. Her skal vi vise noen av elementene du kan ta med under dette avsnittet.


Modell CV

Opplæring

Din opplæring kan være din utdannelse, men det er også din erfaring. Alle kurs og all opplæring du har gjort for å lære deg alle triksene i bransjen bør føres opp under arbeidserfaring.

Har du i tillegg arbeidet med noen kjente personer og lært av dem, få det med på din CV og søknad! Dette fungerer også som gode referanser.

Show og opptredener

Du har trolig gått på catwalk eller ofte vist frem dagens mote gjennom andre opptredener. Vis til eksempel ved å føre dem opp i din CV. Her tar du også med en kort beskrivelse av hva det gjaldt, arbeidet du utførte og hvor lenge du arbeidet med akkurat dette oppdraget.

Velg nøye hvilke prestasjonserfaringer som skal inkluderes, ikke alle er relevante eller viktige.

Erfaring fra undervisnig

Her kan du beskrive din undervisningserfaring. Har du erfaring fra jobben med å lære opp andre modeller, skriver du det fint inn på din CV.

Hvis du ikke har undervisningserfaring, kan du også nevne din erfaring med å hjelpe instruktøren eller ha gitt eksperttips til nye modeller og så videre.

Husk: Sørg for at erfaringene dine er beskrevet i omvendt kronologisk rekkefølge. Bruk så mange handlingsord som mulig gjennom CV-en.

Modell CV

Utdanning

Ikke alle profesjonelle modeller vil ha noe av betydning å føre opp under avsnittet om utdanning, ofte er det gjennom egne erfaringer at man har lært seg triks og tips i modellbransjen.

Selv om du ikke føler at du har noe spesielt å vise til, og som ikke har god relevans for yrket, skriver du uansett opp din høyeste fullførte utdanning.

En arbeidsgiver er kanskje ikke så opptatt av din videregående utdanning eller slikt, men hvis du synes det er relevant og et godt tillegg, bør du nevne det.

Har du fullført skolegang eller kurs tilknyttet modellbransjen, bruk det og fremhev det under dette avsnittet. Dette viser at du har jobbet spesifikt mot å være modell, og vil sende et positivt bilde av deg som profesjonell.

Ferdigheter

I ferdighetsdelen kan du nevne ulike teknikker du har kjennskap til gjennom opplæring og arbeidserfaring. I tillegg kan du nevne andre ferdigheter som kan være aktuelle dersom man arbeider i modellbransjen.

Når man jobber som modell krever det et bredt spekter av ferdigheter. Man må blant annet være tilpasningsdyktig, takle stress når ting ikke går som planlagt og samtidig ha en viss kompetanse innen skuespill.

I tillegg krever yrket god arbeidsmoral og ikke minst gode evner for samarbeid. En vanlig arbeidsdag for modeller vil inneholde mye samarbeid med ulike grupper mennesker.

Gjennom dette avsnittet viser du arbeidsgiver at du har påkrevde ferdigheter, tar ansvar og får gjort en god jobb.

Legg ved bilde

Det sier seg kanskje selv, men denne stillingen krever at du legger ved bilde. Vi anbefaler at du oppretter en digital portefolie som viser frem din profesjonelle karriere. Pass på at bildene gjerne er varierte, både av helfigur og portrett.

Ett portrettbilde kan gjerne inkluderes i hjørnet av CV-en din, slik at arbeidsgiver får et raskt inntrykk av hvem du du er. Andre bilder viser du gjennom portefolien din.


Modell CV

Ekstra avsnitt som får din CV til å skinne

Har du mer informasjon som din CV bør inneholde, kan du opprette flere avsnittet som opplyser om annet som er relevant for stillingen du ønsker å skaffe deg.

Avsnitt som kan være akutelle dersom du søker på stillingen innen modellbransjen, kan være språk, frivillig arbeid, priser du har mottatt eller store begivenheter fra tidligere stillinger du har jobbet med.

Ønsker du mer hjelp for å få jobben du søker på?

Å skrive CV kan virke som en vanskelig oppgave, men du kan sjekke ut våre CV-eksempler og CV-mal for litt hjelp. Sørg for at CV-en din er én side lang eller maksimalt to sider.

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Bør jeg skrive inn frivillig arbeid når jeg søker på modellstillinger?

Ja absolutt. Hver relevant erfaring teller, og frivillig arbeid sier ofte mye om personen som søker.

Bør jeg inkludere mine aller første oppdrag?

Det er ikke alltid dine første oppdrag er relevant for arbeidsgiver, det kommer En CV bør inneholde det viktigste du har utføt av arbeid. Er dine første oppdrag dte viktigste tar du med med sammen med nyere erfaring.

Er det greit å sende en CV på på to sider?

CV-en din bør være én side lang og maksimalt to. Husk at der er vanlig at arbeidsgivere får mange søknader, og derfor trenger de kort og tydelig informasjon som ikke krever så mye tid å lese gjennom.


Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV