CV Eksempel for barne- og ungdomsarbeider

Uansett hvilke lærer du spør, så vil svaret være at skoler, og elever, er helt avhengig av barne- og ungdomsarbeidere. En assistent i skole er avgjørende for å få skoledagen til å fungere, og ikke minst er de helt essensielle for elever som trenger ekstra støtte.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Eksempel på CV for barne- og ungdomsarbeider

Belinda Dale
Barne- og ungdomsarbeider
43 53 62 72
belindadale@online.no

Profesjonelt sammendrag

Empatisk, løsningsorientert og tilpasningsdyktig barne- og ungdomsarbeider med tre års erfaring fra skoleverket. Arbeidet både som assistent i klassen og knyttet opp til enkeltelever. Solid kompetanse om tilrettelegging for barn med ulike diagnoser. Kan tenke utenfor boksen, samt forholde meg til undervisningsplaner. Erfaring fra digital undervisning.

Arbeidserfaring

Barne- og ungdomsarbeider
Hillestveit skole
2017-2020

 •  Tett oppfølging av enkelt elever med tilpasset skolehverdag
 •  Til stede i klasserom for å hjelpe lærer i undervisningssituasjoner
 •  Aktiviserte og tilrettela for aktiviteter i SFO
 •  Ansvarlig for leksehjelp


Bergen Kommune
Praksis
2015-2017

 •  Praksisopplæring i barnehage, barneskole og ungdomsskole
 •  Utførte læringsaktiviteter for å vise kompetanse
 •  Fullførte fagprøven med karakter "Meget godt"


Utdanning

Barne- og ungdomsarbeider
Laksevåg VGS
2013-2015

Ferdigheter

 •  Barns utvikling
 •  Psykisk helse for unge
 •  Fysisk aktiv læring
 •  Sosialiseringsprosess
 •  Empatisk
 •  Omsorgsfull
 •  Tydelig
 •  Kreativ


Interesser

 •  Fotball, trener for barnelag
 •  Friluftsliv

Det er samtidig et stort behov for lærerassistent i skolen, og det kan være vanskelig å få seg jobb i kommunen. Derfor er det viktig at du starter med det grunnleggende, nemlig en vinnende CV som når frem til toppen av bunken!

En kommuner bruker også digitale plattformer for søknader, men dersom du har en klar allerede kan du bare laste den direkte opp på plattformen. Her hos oss får du se hvilke avsnitt du skal ta med, og flere gode råd på veien for å spisse din søknad.

Vi skal også vise frem noen gode CV-eksempler, slik at du får mer bevissthet over akkurat hvordan du skal formulere deg. Her er det bare til å komme i gang!

Hvor mye tjener en lærerassistent? Får man arbeid raskt?

En som arbeider som assistent i skolen tjener omtrent 420 000 kroner i året. 💰Selv om minstelønnen er lavere enn dette, stiger den ved hjelp av ansiennitet fra praksis, samt at lønnen vil variere basert på din erfaring og ansvarsområder.

I tillegg kan man tjene litt ekstra dersom man i perioder må inn som vikar for en syk lærer, eller jobbe ekstra i ferier og annet.

Det kan være vanskelig å få en fast stilling med en gang man er ferdig utdannet, og kanskje må man også belage seg på å arbeide deltid en god stund før man blir fast ansatt på heltid.

Å få seg jobb som vikar er derimot lite vanskelig, og det er ofte behov for vikarer i skoleverket. Så her handler det i stor grad om å være litt tålmodig.

For å vinne frem hos rektor på skolen du ønsker å jobbe, er du nødt til å ha en CV som viser frem hvor dyktig du er i jobben din. CV-en bør følge et moderne formatsom lett loser leseren gjennom alle avsnittene.

Heldigvis trenger du ikke lese en hel pensumliste for å komme deg i mål med en vinnende CV, du trenger bare å følge vår enkle guide.

Oppsett på en god CV for en barne- og ungdomsarbeider

Du bør følge et fast oppsett når du skal skrive din CV. Et oppsett sparer deg for tid og sørger for at du ikke går glipp av viktig informasjon fra CV-en. I tillegg hjelper dette deg med å organisere CV-malen og skape plass til alle opplysningene på en god måte.

Dette bør inkludere overskriftene, underoverskriftene og annen viktig informasjon du planlegger å inkludere.

Her er oppsettet vi anbefaler på en barne- og ungdomsarbeider sin CV:

 • Overskrift med navn og kontaktinformasjon
 • Profesjonelt sammendrag
 • Arbeidserfaring
 • Utdanning
 • Ferdigheter
 • Ytterligere avsnitt som for eksempel språk, kurs og interesser
Tips: Ikke bygg opp en CV fra bunnen av i et Office-dokument, bruk heller vår CV-bygger for å få et godt et forsprang.

laererassistent cv

Format for en lærerassistent CV

Siden din erfaring er den viktigste delen av CV-en din, bør du ha en plan for hvordan du skal fremheve akkurat dette avsnittet, og det gjør du ved hjelp av å velge rett CV-format. Formatet på din CV vil avgjøre hvor du skrive inn avsnittet om erfaring.

Samtidig vet vi at det dersom du velger det rette formatet, blir også din CV mye lettere å lese og arbeidsgiver kan raskere hente ut nøkkelopplysninger.

Det er tre standard CV-formater du kan bruke:

 • Omvendt kronologisk format: Når du ønsker å skrive opp din siste stilling først og så fortsette med den nest siste, altså i en omvendt kronologisk rekkefølge. Dette formatet er det som brukes mest når det kommer til CV og arbeidsgivere er kjent med dette, noe som gjør det til et populært valg for mange.
 • Funksjonelt format: For deg som starte vil starte med hvilke ferdigheter du har opparbeidet deg gjennom studier og hvordan du ønsker å ta dem i bruk i din kommende stilling. Mest brukt av der som er i starten av karierren og har minimal erfaring.
 • Kombinasjonsformat: Dette er når de to ovennevnte formatene brukes sammen.

Vi anbefaler at du skriver en CV ved å bruke omvendt kronologisk format. Dette hjelper deg med å fremheve din nyeste erfaring, og det er det de fleste arbeidsgivere er interessert i.

📌Tips: Hold CV-en til én eller to sider. En kort, skreddersydd CV vil alltid overgå en lang.

Hva er ATS? Hva er sammengen mellom dette og en CV?

Siden søknaden din mest sannsynlig må gå gjennom et ATS-system er det viktig at du vet hva og hvordan dette system fungerer. Et ATS-system søker etter relevante nøkkelord på alle CV-er som en kommune mottar. Alle søknader som inneholder nøkkelordene går videre til neste runde.

Derfor er det utrolig viktig at du passer på å bruke nøkkelord og begrep, ellers vil du raskt forsvinne vekk fra systemet og være en aktuell kandidat for stillingen.

Lag derfor en liste over søkeord som CV-en din skal inneholde. Ved å finlese stillingsannonsen vil du raskt oppdage akkurat hva din kommende arbeidsgiver ønsker av sine kommende snasatte. Finn altså nøkkelordene og får dem med i din CV!

Start din lærerassistent CV med overskriften

Overskriften er den første delen av CV-en din. Dette inkluderer navn, stillingstittel og kontaktinformasjon.

Selv om dette er en kort og grei del, er det no av tilfeller av at søkere gjør feil her. Sjekk ut følgende eksempler og retningslinjer:

GODT EKSEMPEL

Katrine Fransen

Barne- og ungdomsarbeider

katrinefransen@online.no

56 98 87 65

http://www.linkedin.com/katrinefransen


DÅRLIG EKSEMPEL
Assistent

Katrine F.

katrine@bergenkommune.no

54654324

Larslia 65

5020 Bergen


Følg derfor disse rådene for å lykkes:

 • Skriv navnet ditt med stor, fet skrift
 • Legg til stillingstittelen du søker på.
 • Inkluder e-postadresse og mobilnummer for å kontakte deg.
 • Legg til lenken til din LinkedIn-konto.
 • Ikke legg til den fullstendige fysiske adressen din i overskriften.

laererassistent cv

Fang arbeidsgiver med det perfekte sammendraget

Tenk deg at du bare har fem sekunder på deg til å presentere deg selv for rektor for å gjøre ham eller henne interessert i profilen din, og dermed får stillingen som barne- og ungdomsarbeider. I så fall vil du ikke snakke om vitnemålet ditt på videregående, eller om din aller første sommerjobb, ikke sant?

Du vil snakke om dine største prestasjoner – og dermed de mest relevante for jobben.

På samme måte bør det faglige sammendraget ditt fungere som et salgsargument for å gjøre profilen din attraktiv for arbeidsgiver og lokke dem til å snakke med deg over et intervju.

Her er noen eksempler som kan være til nytte:

GODT EKSEMPEL
En empatisk og tydelig barne- og ungdomsarbeider med over syv års erfaring fra barneskolen, samt også som støttekontakt. Opptatt av å tilrettelegge og være en aktiv støtte for lærer i klasserommet. Alltid klar for nye utfordringer og sterkt ønske om å lære enda mer om arbeid med barn.

DÅRLIG EKSEMPEL
En svært motivert lærerassistent som har jobbet i syv år. Alltid flink med barna og de trives alltid sammen med meg. Ønsker en nye jobb hos deres skole som er kjent for å være god.

Når du skriver ditt profesjonelle sammendrag, sørg for at du opplyser om hva du er dyktig på og hva du mener er viktig i den kommende stillingen. Hold sammendraget på din CV kort, gjerne bare to eller tre setninger.

Arbeidserfaring fra andre skoler og samarbeid med lærer

Her er viktig avsnitt for assistenter i skolen, og er absolutt et punkt på din CV som du bør vie ekstra oppmerksomhet. Dette gjelder uansett om du har mye erfaring eller lite.

En erfaren lærerassistent har mye å fortelle her i dette avsnittet, men det som er viktig er at du klarer å få frem det viktigste. Det betyr at du skal trekke frem dine beste presentasjoner, og ikke ramse opp alle mye arbeidsoppgaver du hadde, som for eksempel å være vakt i friminutt.

Assistenter som har lite erfaring kan med fordel bruke praksis fra lærlingtiden, eller eventuelt også se på hvilke overførbare ferdigheter du har tilegnet deg gjennom andre stillinger. Nøkkel for å ende opp med stillingen du vil, er at du ikke lar avsnittet står tomt.

La oss se på noen gode og mindre gode eksempler her.

RIKTIG

August 2018 til dags dato

Barne- og ungdomsarbeider

Bergsletta barneskole

 • Aktiv deltaker i team for å drive pedagogisk arbeid
 • Skapte gode samarbeidsrelasjoner til foreldre
 • Sikret at barna følte inkludering, tilhørighet og mestring

DÅRLIG EKSEMPEL

August 2016 til dags dato

Assistent for læreren

Slettebakka skole

 • Skapte kreativitet
 • Alltid i godt humør
 • Arbeidet både heltid og deltid

laererassistent cv

Inkluder din utdanningen

En barne- og ungdomsarbeider stiller alltid litt sterkere ved å vise til hvilke studier som er gjennomført, og i dag vil en stilling på heltid nesten alltid kreve at du har formell utdanning.

Når du skal føre opp hvilke utdanninger du har gjennomført må du ta med navnet på institusjonen, hvilket år du var ferdig og du kan velge å ta med karakterer om de vil hjelpe deg med å få stillingen du ønsker.

Du kan også nevne studieoppgaver du har gjort om de er relevante i sammenheng med stillingsannonsen. Et eksempel er om det er en skole som arbeider aktivt mot uteskole, og du har spesifikt jobbet med temaet under din skolegang.

GODT EKSEMPEL på utdanning

Barne- og ungdomsarbeider
Årstad VGS
Juni 2020

 • Leverte mappeoppgaven "Fysisk aktiv læring"
 • Praksisoppgave om de sårbare barna
 • Gjennomsnittskarakter: 5,1

laererassistent cv

Få med de beste ferdigheter rettet mot møte med elever

En barne- og ungdomsarbeider, også kalt lærerassistent, må ha et visst sett med ferdigheter og personlige egenskaper inn i stillingen de søker på. Dine ferdigheter og egenskaper er avgjørende for at du skal klare å lykkes i jobben.

Personlige egenskaper er personlighetstrekk til en søker, og alle kan hevde å ha disse egenskapene. Din jobb her er å identifisere de relevante personlige egenskapene for jobben og matche dem med dine egne egenskaper.

Faglige ferdigheter kalles også harde ferdigheter. Dette er ferdighetene du trenger for å utføre arbeidsoppgavene. Dette kan være faglig kompetanse for møte barn med ulike behov, digitale ressurser man møter i skolen eller for eksempel å kunne observere ved behov.

Avsnittet om dine ferdigheter på din CV må være en blanding av personlige egenskaper og faglige ferdigheter. Skriv opp fem til syv ferdigheter som er svært relevante for jobben.

Personlige egenskaper

 • God kommunikasjonsevne
 • Beslutningsdyktig
 • Aktiv lytter
 • Veiledning
 • Løsningsorientert
 • Raus
 • Empatisk
 • Tålmodig
 • Tåler stress

Faglige ferdigheter

 • Visma
 • Digitale verktøy for pedagogisk arbeid
 • Chromebook
 • Microsoft Office
 • Atferdsproblematikk
 • Planlegging
 • Observasjon


Styrk din CV med ekstra avsnitt

De aller beste søknadene blant barne- og ungdomsarbeidere inneholder ekstra avsnitt som gir mer informasjon om deg som søker, og dermed kommer du et hakk over de andre som slker på jobber.

Ta en liten brainstorm for å finne ut hvilke ekstra avsnitt kan skrive basert på profilen din.

Ikke bruk flere avsnitt bare for å fylle opp plass på din CV. Hvis et bestemt avsnitt eller informasjon ikke gir verdi til din søknad, skal du bare utelukke det.

Her er noen eksempel på hvilke avsnitt du kan vurdere å legge til for å heve din søknad:

Datakunnskaper og sertifiseringer

Det er alltid en fordel om du allerede har kjennskap til digitale verktøty en skole bruker aktivt. Dette kan være verktøy du selv bruker, eller verktøy som barn skal bruke i undervisningen.

Kurs du har fullført

For deg som arbeider med barn er det alltid noe nytt man kan lære. Uansett hvilke skole du arbeider på, vil du møte mange forskjellige elever. Kanskje har du deltatt på kurs tidligere som er rettet mot ulike diagnoser. Dette er noe arbeidsgiver ønsker å vite om, fordi det vil gjøre deg til en sterkere kandidat dersom de ønsker at du skal jobbe med noen bestemte elever.

Språk

På en skole møter man elever fra forskjellige kulturer og land. Har du middels eller bedre kompetanse i et språk er dette derfor viktig for rektor å få kjennskap til. Du gjør det enkelt for leseren av din søknad ved å opprette et eget avsnitt for å vise hvilke språk du behersker.

Interesser

Dersom du har interesser som er relevante for de som arbeider innen skoleverket, må du alltid passe på at de kommer frem på din CV. Fortell i et eget avsnitt at du for eksempel er veldig glad i friluftsliv, koding, er en dyktig svømmer eller annet du kan bruke når du skal jobbe i skolen.

Legg ved et følgebrev for å fortelle mer om deg selv

Selv om arbeidsgivere ofte ikke har tid til å lese følgebrev i den innledende fasen av søknadsprosessen, kan de lese dem i sluttfasen for å virkelig få tak i sine beste kandidater til intervju.

Det sikreste alternativet vil være å inkludere et følgebrev sammen med din CV, og noe alle som virkelig ønkser en stilling må gjøre.

Å skrive et følgebrev trenger ikke å ta timer, selv om det må skreddersys til hver jobb.

Ved å bruke vår mal for følgebrev kan du lage ett brev med den samme malen du brukte til å lage din CV, og hver gang du lager et nytt følgebrev, trenger du bare å endre brødteksten og mottaker.

Følgebrevet ditt trenger ikke å være et langt brev. Et halvside med tre eller fire avsnitt som beskriver dine nøkkelferdigheter, prestasjoner og hvordan du kan være en god assistent i den nye stillingen, vil være tilstrekkelig.

Følgebrevet ditt bør avsluttes med en enkel oppfordring til handling. Be om et intervju for å lære mer om stillingen og hvordan du vil egne deg for jobben!

FAQ - Vanlige spørsmål om CV for barne- og ungdomsarbeidere

Hvilke opplysninger skal man ta med i en CV for assistent i skolen?

Overskriften bør inneholder kontaktinformasjonen i en CV for barne- og ungdomsarbeidere. Det vil si stillingstittel, telefonnummer og e-postadresse, og selvfølgelig navnet ditt.

Hvordan skriver jeg en CV på en effektiv og profesjonelle måte?

Du får både en effektiv og profesjonell CV ved å ta i bruk en CV-mal for barne- og ungdomsarbeider. Det gjør jobben enklere, samtidig som du vet at din søknad inneholder alle viktige opplysninger.

Hvilke CV-format bør jeg velge som assistent i skole?

Du bør følge formatet omvendt kronologisk rekkefølge, et tilpasningsdyktig format for en hver CV.


Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV