ICU sykepleier CV: Omfattende veiledning og tips

Å arbeide på intensivavdelinger hvor mennesker befinner seg i kritiske tilstander og har behov for oppmerksomhet og omsorg døgnet rundt, er både krevende og givende. Her på medisinsk personell til enhver tid fokusere på flere kritiske punkt. Enhver feil eller et minutts slumring kan føre til forverret tilstand for en pasient, og i verste fall at mennesker dør.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

CV-eksempel for intensivsykepleiere

Fiona Hansen  
Intensivsykepleier
40 12 14 15
Moss

Profesjonelt sammendrag
Empatisk og eksepsjonelt strukturert intensivsykepleier med over 7 års yrkeserfaring. Spesialisert på å gi kompleks kritisk sykepleie til voksne pasienter ved intensivavdelinger. Ivrig etter å bli en del av St. Olavs Hospital sin praksis for å behandle og støtte pasienter sammen med andre ansatte. Anerkjent for å yte eksepsjonell kvalitetsservice. ACLS og BCLS sertifisert.

Arbeidserfaring

Haraldsplass Diakonale Sykehus
Sykepleier intensivavdeling
2014-dags dato

 •  Utførte behandling, vurderinger og intervensjoner ved en 10-sengs intensivavdeling for traumer og postkirurgiske pasienter.
 •  Vurderte klinisk tilstand for pasienter, varslet leger om endringer, samt utarbeidet og implementert planer for behandling.
 •  Overvåket vitale tegn, tilstrekkelig ventilasjon og nivåer av bevissthet og smerte.
 •  Administrerte medisiner som bestemt av pasientens tilstand (IV, Sub-Q, etc.)
 •  Kommuniserte pasientens tilstand til familiemedlemmer på en medfølende og forståelig måte.


Utdaninng

Intensivsykepleie, master
Oslo MET
2008-2014

Psykisk helsevern, videreutdanning
Oslo MET
2021-2022

Ferdigheter

 •  CCU
 •  ER
 •  Trippellumen CVP
 •  Medisin
 •  Psykisk helsevern
 •  Overvåking ved sengekanten (HP, Philips)
 •  Smertebehandling
 •  Lovverk og forskrifter for intensivbehandling
 •  Kritisk tenking
 •  Strukturert
 •  Profesjonell
 •  Pasient/familieopplæring
 •  Kommunikasjon
 •  Besluttsomdyktig
 •  Samarbeid


Lisenser og sertifiseringer

 •  Autorisiert sykepleier
 •  Lisens intensivsykepleie

En CV for sykepleiere som vil arbeide på akuttmottak gjenspeiler vanligvis de nødvendige ferdighetene og kunnskapene man trenger i praksis, sammen med erfaringen man har opparbeidet seg. For å være sikker på at du skiller deg ut bør du også gjenspeile følelsen av oppriktighet, lidenskap og din vilje til å jobbe hardt for i gi gode behandlinger til alle pasienter. Start med å se vårt gode eksempel!


ICU-sykepleier CV

Start med å undersøke stillingen

Før du begynner på noe, prøver man alltid å lære litt om det først. For eksempel, når du bestemmer deg for å se en film på kino, ser du først filmens trailer for å få en ide om hva du kan forvente.

Når du skal sette deg ned og skrive søknad for jobber, må du gjøre det samme. Undersøk litt om stillingen, se på stillingsbeskrivelsen, institusjonen og det vanlige ansvaret som danner bakgrunn for jobben.

Bruk gjerne litt tid på å studere våre gode CV-eksempler og CV-maler. Ved å bruke et eksempel kan du få et klart bilde av hvordan du jobber deg videre for å få en god CV.

Du vil kanskje legge merke til at en virkelig god CV innen sykepleie har ulike avsnitt som er skrevet i passende rekkefølge, og informasjonen er strategisk presentert i alle avsnittene.

Så hvordan bestemmer du hva du skal skrive i CV-en din og hvordan du skal skrive den?

La oss gå sammen gjennom alle stegene.👇

Tips og eksempel CV for lege!

Start med å velge riktig format

Første steg for å skrive CV som sykepleier er å velge et egnet format. Det er ulike formater du kan velge mellom: funksjonelt, omvendt kronologisk og kombinasjon.

For intensivsykepleiere som er erfaren, bør du kanskje gå for det omvendte kronologiske formatet, som fremhever all din erfaring med behandling av pasienter, samt andre ferdigheter som krever for å jobbe på intensiven.

Funksjonelt format fokuserer på ferdigheter, og det passer for nybegynnere med liten eller ingen erfaring.

Kombinasjonsformatet er nyttig for de som er ute etter karriereskifte.

Etter at du har valgt riktig format, går du videre og jobber med de første avsnittene som skal på plass.

Nøyaktig kontaktinformasjon

Øverst på sykepleieren sin CV er overskriften hvor du skriver opp kontaktinformasjonen din. I denne delen må du skrive navnet ditt med litt større fonter enn resten av innholdet.

I tillegg til navn skal du legge til telefonnummer og e-postadresse. Du kan også legge til kort beskrivelsen av ditt bosted, men det er ikke obligatorisk.

Her er det svært viktig at du ser over flere ganger, du ønsker ikke at noe blir feil her. Det kan føre til at arbeidsgiver ikke får tak i deg, for eksempel dersom du skriver et tall feil i telefonnummeret ditt.


ICU-sykepleier CV

Skriv et overbevisende profesjonelt sammendrag

Den neste delen av din sykepleier CV skal være det profesjonelle sammendraget. Gjennom denne teksten skal du vise frem bemerkelsesverdige høydepunkter fra din tidligere stillinger du har hatt som sykepleier. med andre ord, du skal vise hvordan din unike kompetanse har hjulpet deg i krevende situasjoner som denne jobben kan by på.

Når det gjelder CV for sykepleier, er det noen generelle råd vi bør gå gjennom. Rådene gjelder for både sammendraget og for resten av søknaden.

De beste rådene for skriving av søknad og CV for sykepleiere:

 • Bruk alltid punktlister, hold informasjonen kortfattet og setninger korte.
 • Skriv alltid i tredje person og preteritum
 • Unngå pronomen hvor som helst i setningen
 • Bruk handlingsord så mye som mulig

Ved å følge disse reglene når du skal skrive din CV for sykepleiere, får du en søknad som fremstår som profesjonell og har det formelle språket som vil oppfylle standardene til vinnende CV som tar deg videre til et intervju.

Når det gjelder sammendraget har vi noen flere gode råd som du får nå:

 • Start med din stillingstittelen; for eksempel intensivsykepleier, registrert sykepleier og så videre.
 • Når du skriver sammendraget, nevner du totalt antall års erfaring etterfulgt av litt bakgrunnsinformasjon.
 • Nevn deretter dine viktigste ferdigheter og prestasjoner. Sørg for å kvantifisere detaljene så mye som mulig.
 • Bruk tall for å vise frem de viktige detaljene i profilen din.
 • Nevn til slutt hva slags mulighet du ser etter og hvordan du vil bidra til å gi den beste behandlingen for pasientene dine som intensivsykepleier.

CV-eksempel for tannlege!

Sykepleiere bør beskrive sin erfaring detaljert

Avsnittet om arbeidserfaring er en avgjørende del på alle sykepleiere sin søknad. Her skal du enkelt forklart reflektere ferdighetene og kunnskapene dine gjennom avsnittet om erfaring.

Opplysninger du skal oppgi om en tidligere eller nåværende stilling er stillingstittelen, navn på arbeidsgiver og perioden du var ansatt hos arbeidsstedet.

Etter nødvendige opplysninger skal du bruke punktlister å gi detaljene om hver enkelt erfaring. Prøv å kvantifisere disse detaljene der det er mulig. Sykepleiere kan ha ansvar for en rekke oppgaver. Her snakker vi om avansert utstyr for å holde pasienter i live, overvåking av pasienter sine vitale tegn, utføre direkte pasientbehandling, kjøre diagnostiske tester, håndtert pasientjournaler, assisterte leger og mye mer.

Intensivsykepleie krever bred kompetanse og evne til å beholde kontroll på hva som skjer, samt å gi god omsorg for pasienter i kritiske situasjoner.

Du må nevne alle oppgavene du hadde ansvar for. Du bør også nevne eventuelle svært krevende tilfeller du har jobbet med, eller utfordringer du møtte og presterte godt nok til å skille seg ut blant alle andre søkere til jobben.

Her kan du med fordel bruke vårt eksempel i starten av veiledningen for å lære hvordan du skriver et virkelig godt avsnitt om arbeidserfaringen for sykepleiere innen intensivbehandling.

Legg til avsnitt om utdanning

For en intensivsykepleier er avsnittet om utdanning viktig fordi det er det første trinnet i kvalifiseringen. Dersom du ikke har fullført nødvendig utdannelse, kan du ikke arbeide som sykepleier på intensivavdelingen.

Under avsnittet nevner du alle relevante studier, og skriver navn på utdanningsinstitusjonen du fullførte studiet ved. Du kan kort nevne relevante kurs eller emnene du tok hovedfag i også.

Avsnittet om utdanning kan også inkludere alle nettbaserte programmer eller kurs du har fullført. Eventuell opplæring bør også nevnes i dette avsnittet.

Opplæringen som sykepleier på intensiven kan ha vært både teoretisk og praktisk. Du kan nevne den teoretiske opplæringen under avsnittet om utdanning, og den praktiske opplæringen i avsnittet om erfaring.


ICU-sykepleier CV

Skriv opp dine viktige ferdigheter

De relevante ferdighetene er avgjørende for sykepleiere som skal arbeide på intensivavdelingene. Hvis du ikke har ferdigheter for å måle vitale tegn til en pasient, kan pasienten gå i kritisk tilstand eller verre, og det kan ikke skje. Du trenger alle relevante ferdigheter som er påkrevd for en sykepleier innen intensivbehandling.

Det hjelper heller ikke om du har riktige ferdigheter, men ikke viser dem frem på din søknad. Her bør du rette fokuset på både faglig kompetanse og personlige ferdigheter som gjør deg egnet for jobben. Gjennom jobben som sykepleier møter du pasienter som også har behov for dine personlige ferdigheter for at de skal føle seg ivaretatt.

Det betyr at du må nevne hvilke faglige ferdigheter du har, sammen med dine personlige ferdigheter som gjør deg egnet for stillingen som intensivsykepleier.

Pass på at du inkluderer nøkkelferdighetene fra stillingsbeskrivelsen, siden arbeidsgivere først og fremst vil se etter akkurat disse ferdighetene i din søknad.

Inkluder sertifiseringer og lisenser

Uten riktige sertifiseringer og lisenser kan ingen medisinsk fagperson praktisere i de fleste land. Hver stat og land har visse lover og regler for å sikre etisk og kvalitetsmessig omsorg innen medisin og helsebehandlinger, og i Norge er det strenge krav innen sykepleie.

For å bli ansatt må du ha de riktige dokumentene. Dersom du ikke allerede vet hvilke krav som gjelder for intensivsykepleiere i Norge, bør du finne dette ut først. Sørg for at du oppfyller alle kravene og kan vise til aktuelle sertifiseringer og lisenser som er påkrevd. Dette er viktig at du gjør, og lag gjerne et eget avsnitt hvor du tar med all informasjon om dette.

Dette må du spesielt huske på for CV til psykolog.

Ekstra avsnitt

Hvis du har annen informasjon som er relevant for stillingen du søker på eller fagfeltet du arbeider innen, bør du nevne det også. Eventuell erfaring fra frivillighet, deltakelse ved arrangementer eller spesielle kursprogrammer du kan vise til, bør nevnes i CV-en din for å skille deg fra alle andre som søker på samme jobben.

Du kan også nevne dine språkkunnskaper fordi det forbedrer evnen din til å kommunisere med andre kollegaer og pasienter som kommer inn. Eventuelle hobbyer og interesser du måtte ha som er relevante bør også inkluderes i din søknad innen sykepleie.

Skriv et følgebrev

Følgebrevet er ikke alltid obligatorisk. Selv om jobbsøking er vanskelig, forstår du kanskje hvor viktig det er å appellere til hver enkelt arbeidsgiver om å vurdere søknaden din for muligheten.

Følgebrevet lar deg henvende deg personlig til arbeidsgiveren og presentere ditt kandidatur. Du kan beskrive dine ferdigheter, utdanning, erfaring og kunnskap mer detaljert gjennom et følgebrev.

Du kan også snakke om din lidenskap, engasjement og motivasjon for stillingen. Din vilje til å jobbe hardt og lære sammen med dine ferdigheter er imponerende for en arbeidsgiver, og du bør uttrykke alt eksplisitt.

Vis frem hvor god du er til pasientbehandling og hvor god du er til å yte eksepsjonell service som intensivsykepleier.


ICU-sykepleier CV

Oppsummering før du begynner på din CV

Avslutningsvis bør CV-sykepleierens CV ha all informasjon presentert på en formell måte. Du kan bruke denne artikkelen som din guide og en sjekkliste mens du skriver din CV som sykepleier.

Når du er ferdig med å skrive søknaden din, sørg for at du korrekturleser den to ganger og fjerner eventuelle stavefeil eller grammatiske feil. Sørg for at de avgjørende detaljene er nøyaktige. Når alt er gjort lagrer du din CV for sykepleier med formell etikett og i format som kompatibelt med PDF eller Word.

Du kan også sjekke ut våre CV-eksempler for å få en bedre ide om hvordan du bør skrive CV-en din og hvordan den skal se ut. Nå vet du alt om å skrive CV for sykepleier! Lykke til med jobbsøkingen!

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Trenger jeg lisens for å få jobben?

I Norge må man være autorisert sykepleier for å kunne jobbe i en stilling som intensivsykepleier.

Hva skal jeg begynne med når jeg skriver søknaden din?

Du bør begynne med det mest grunnleggende; kontaktinformasjon, informasjon om utdannelse og erfaring, før du til slutt skriver ditt profesjonelle sammendrag og legger til eventuelle avsnitt som tilfører noe positivt til søknaden din.

Trenger jeg å legge ved et følgebrev?

Følgebrev er ikke alltid obligatorisk. Likevel burde du skrive en uansett fordi det vil hjelpe deg med å skille deg ut og imponere arbeidsgiveren.

Kan intensivsykepleiere arbeide innen psykisk helsevern?

Ja, det kan de. Intensivsykepleiere har med seg bred kompetanse og solid erfaring som gjør dem rustet til å arbeide en rekke steder.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV