Helsevesen CV: Komplett guide med alle svar

Helsevesenet består av en rekke yrker og arbeidsoppgaver, men i hovedsak handler arbeidet om å ta seg av mennesker og møte pasienter på en profesjonell måte. Uansett hvilke yrke innen helsevesenet du skal søke på, så er det noen fellestrekk når det kommer til søknader.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Eksempel på CV

Geir Fjerland  
Helsefagarbeider  
geirfjerland@online.no
42 43 44 45

Profesjonelt sammendrag
Erfaren medisinsk assistent med mer enn 10 års erfaring med å gi eksepsjonell omsorg til mennesker på tvers av en rekke enheter. En inspirerende leder dedikert til å motivere og veilede team til å overgå målene for pasientbehandling, øke tilfredsheten og støtte omfattende helseforbedringer.

Arbeidserfaring

Helsefagarbeider
Helse Vest Dagsenter
August 2019 - dags dato

 • Samarbeidet med sykepleiere og leger for å utarbeide solide planer for kunne gi pasienter behandlinger som fokuserer på dere utfordringer.
 • Ansvarlig kontaktperson for familier og andre pårørende for inneliggende pasienter.
 • Ansvarlig for resepsjonen og utførte arbeidsoppgaver som blant annet å svare på telefoner, sette opp avtaler, møte pasienter og bestille rekvisita etter behov.
 • Gjennomførte uliek undersøkelser på pasienter, blant annet urintest, blodprøve og test av syn og hørsel.


Utdanning

Helsefagarbeider,Helse og oppvekst
Årstad VGS
2016-2017

Lærling, praksis
Ladehjemmet Eldresenter
2017-2019

Ferdigheter

 •  Medisinsk behandling for eldre
 •  Erfaring fra arbeid på sykehjem
 •  Blodprøvetaking
 •  Urinprøve
 •  HLR
 •  Effektiv
 •  Empatisk
 •  Problemløsning


Språk

 •  Norsk, morsmål
 •  Engelsk, flytende
 •  Spansk, middels


Kurs

 •  Legemiddelhåndtering, 2018, via NHI
 •  Matomsorg og ernæringstiltak, 2019. via NHI

Du må for det første sende avgårde en god CV som imponerer arbeidsgiver så mye at du får jobben du søker på. Dette gjøre ved å ta med all informasjon som arbeidsgiver er på utkikk etter i sine ansatte. Hvilke informasjon er viktig er det ikke sikker at du vet selv, men her får du vite akkurat dette.

I tillegg kan du ha mange spørsmål om hvordan man skal skrive en CV. Dette kan være spørsmål om hvordan du kan lage en disposisjon, hvordan du skriver de ulike avsnittene, hvilke rekkefølge du bør velge på avsnittene, hvordan du best fremhever ditt profesjonelle sammendraget og sikkert enda flere!

Vi vil svare på alle spørsmålene dine i denne guiden, samt gi deg flere av de beste tipsene vi har for deg som har siktet deg inn på en jobb du virkelig vil ha.

I tillegg skal du få se flere gode eksempler på hvordan du kan skrive de ulike avsnittene i en søknad.

Her er et CV-eksempel som mange yrker innen helsevesenet kan bruke som mal for sin egen søknad. Vi har valgt å lage et komplett CV-eksempel for helsefagarbeider, men du vil også finne flere eksempler for andre yrker innen helse og omsorg i denne guiden.


Helsevesen CV

Hvem trenger å skrive en CV for helsevesenet?

En CV for helse er nyttig for alle som arbeider i helsevesenet, eller ønsker å få erfaringen innen bransjen. Dette gjelder både deg som vil jobbe som lege, sykepleier, fysioteraput, helsefagarbeider og mer.

Listen er lang over arbeidstakere som arbeider rettet mot helse og omsorg. Alle som arbeider blant annet på sykehus, hos private klinikker, eldresenter, avlastningsboliger og andre institusjoner.

Dette kan også være instutisjoner som nødvendigvis ikke er medisinske, men som tilbyr medisinske tjenester til personene som oppholder seg der. Det kan for eksempel være sykebehandling i fengsel, eller miljøarbeider i skolen. Listen er som sagt lang!

Dersom du er en person som har behov for en god søknad innen helsevesenet, så la oss bare hoppe i det! Her skal du få svar på alle spørsmålene dine og få de beste tipsene fra oss! 👇

Slik skal du skrive en CV som fremstår perfekt og profesjonell

En perfekt CV skapes med å holde en profesjonell tone gjennom hele søknaden, samtidig som man får frem all erfaringen, de gode ferdighetene og kompetansen til søkeren. Skriver man søknaden sin med profesjonalitet betyr det at man møter standardene til en profesjonell CV.

En effektiv presentasjon av søkeren er definert av måten informasjon presenteres på, hvordan avsnittene er organisert og hvordan man fremhever de viktigste prestasjonene og ferdighetene til en søker.

I tillegg handler profesjonelle standarder for en CV om hvordan du bruker språket, hvordan du merker dokumentet og andre eksempel på hvordan en sknad fremstår.

Her skal vi gå gjennom noen grunnleggende regler du bør følge når du skal skrive din CV:

 • Når du skriver detaljer i de ulike avsnittene så bør du for eksempel aldri bruke "jeg", "meg" og andre pronomen. Skriv heller om deg selv i tredjeperson og holde deg til preteritum.
 • Du som søker må ta med sjargongen fra bransjen. Ved å inkludere viktige ord og begrep kommer du gjennom ATS-systemet.
 • Unngå å bruke mye plass på unødvendig informasjon, eller skrive lange setninger. Vær kort og presis! Det er bedre med en kortere CV enn en lang som inneholder unyttige opplysninger.
 • Les alltid gjennom noen ganger for å luke vekk småfeil som stavefeil, grammatiske feil og annet. Du som søker skal fremstå profesjonell, og det gjør du ved å sende en plettfri CV.
 • Når du er ferdig med å skrive CV, sørg for at du lagrer dokumentet på en formell og enkel måte. Lagre dokumentet med filnavn som innneholder fornavn og etternavn, og avslutter med CV eller søknad. Ikke skriv bare navnet ditt, eller bare ordene CV eller CV.
 • Lagre søknad din i PDF-format, eventuelt Word. Dette gjør at de fleste arbeidsgivere kan åpne opp søknaden din. Unngå å bruke for eksempel et lite brukt format som kan by på problemer for leseren.

Hvilke format skal jeg bruke?

Før du begynner å skrive en søknad for jobben du vil ha, må du begynne med å gjøre litt undersøkelser om stillingen, bransjen og arbeidsstedet.

Ved å gjøre en slik research vil du bedre forstå hva stillingen innebærer, hvilke ansvarsoppgaver du skal ha, og få et bilde av hvilke personlige egenskaper man ser etter i sine ansatte.

Tips: Kort sagt kan man si at undersøkelser i forkant vil hjelpe deg å forstå arbeidsflyten og forventningene til arbiedsgiverne på en god måte.

Når du har skapt deg dette bildet vet du mer om hva som skal til for å imponere arbeidsgiver og få jobben du vil ha. Du vet kanskje allerede flere eksempler på viktige ord du må ha med i dine søknader.

Etter litt undersøkelser vil du kanskje oppdage at det er mange ledige stillinger innen helse og omsorg, men at å bli ansatt er litt vanskelig fordi arbiedsgivere har strenge standarder og mange forventninger til sine ansatte.

Skulle du vli stresset av denne tanken? Bare slapp helt av og ikke bekymre deg for noe, alt du trenger å gjøre er å lære hvordan du skriver CV-en din på best mulig måte.

Neste steg før du begynner på søknaden din, er å få finne frem til riktig format. Her skal vi ta deg gjennom de ulike fomatene, som igjen vil bestemme hvilke struktur du skal bruke.

Ulike CV-format

Når man skal skrive en CV er det svært viktig at man starter med rammene for søknaden. En av rammene er hvilke format du skal velge. I hovedsak brukes det tre ulike formater på dagens arbeidsmarked.

Les gjennom de tre formatene du bør velge mellom, og finn frem til de som er riktig for deg.

Funksjonelt CV-format

Et funksjonelt format fokuserer på avsnittet om ferdigheter dine som er relevante for jobben du søker på, samtidig som også avsnittet om utdanning kommer tydelig frem.

Denne strukturen blir klart foretrukket av søkere som ikke ikke har betydelig erfaring å vise frem på CV-en. Er du nyutdannet eller ny i bransjen, bør du vurdere om du skal bruke dette formatet på din profesjonelle søknad.

Omvendt kronologisk format

Et format som er mye brukt på tvers av alle bransjer er det omvendt kronologisk formatet. Her skriver man all informasjon inn i en omvendt kronologisk rekkefølge. Noe som vil si at avsnittet om erfaring alltid starter med din siste stilling.

Søkere som har lang yrkeserfaring foretrekker dette formatet da det hjelper dem med å fokusere på avsnittet om arbeidserfaring gjennom søknaden.

Kombinasjonsformatet

Kombinasjonsformatet er kombinasjonen av de to nevnte formatene, og det fokuserer like mye på begge avsnittene om ferdigheter og erfaringer.

Fokuset på avsnittet om ferdigheter dine er en gylden mulighet for at personer som er på utkikk etter karriereskifte kan bevise sin kompetanse for den nye stillingen. Dette fordi man lett kan sette fokus på overførbare ferdigheter som man har tilegnet seg i andre typer stillinger. Så skal du skrifte yrke bør du gå for kombinasjonsformatet.

Fortsatt usikker på hvilke format du skal velge? En som søker i på stilling innen helsevesenet bør i hovedsak gå for et omvendt kronologisk format, så fremt du ikke er helt nyutdannet eller skal skifte karriere.

Bruk CV-maler som hjelp når du skriver

Et annet viktig tips for deg når du skal skrive en CV, er at du studerer et eksempel på CV, eller gjerne flere. Det er egentlig ikke så ofte vi skriver denne type tekster, og derfor bør man bruke modelltekster som hjelp.

Se gjerne på mer en bare et eksempel på CV, dette vil bidra til at du får et solid bilde av hvordan en CV skal se ut, og du kan se på hvordan profesjonelle velger å skrive de ulike avsnittene på en CV.

CV-malene gir deg mye kunnskap om både format og innhold, samt at du kan bruke en CV-mal som sikkerhet for at du har inkludert alt relevant du skal i CVen din.

Bruker du et ferdig oppsett, trenger du ikke selv å tenke på hvilken avsnitt som er viktige og ikke når du skal jobbe med helse.

Tips: Velg blant mange av våre CV-maler som kan hjelpe deg med å få på plass CVen som gir deg jobben du så sterkt ønsker deg.


Helsevesen CV

Bruk riktig informajson i overskriften

Øverst på din søknad innen helse skal du skrive en overskrift. Overskriften skal inneholde navnet ditt, tittel på stillingen du arbeider i og kontaktinformasjonen din. Ved å jobbe inn denne informasjonen øverst, kan arbeidsgivere som ønsker å komme i kontakt med deg for spørsmål og intervjuer, med en gang vite hvordan de når deg.

Husk: Her skriver du navnet ditt i en litt større font enn resten av innholdet.

Deretter må du legge til mobilnummeret ditt og en profesjonelle e-post. Bruk e-postadresse du bruker for profesjonell korrespondanse. Ikke bruk en e-post som du fant på i ungdommen som virkelig skaper et elendig inntrykk på arbeidsgiver.

Etter e-postadressen kan det være lurt å legge til en lenke til profilen du har opprettet på LinkedIn, hvis du er aktiv på LinkedIn og profilen din kommer med riktig informasjon som er oppdatert.

Til slutt i avsnittet om kontaktinformasjon kan du skrive hjemmeadressen din, men hold den kort. Dette er heller ikke obligatorisk, så det er opp til deg om du vil inkludere den eller ikke.

GODT EKSEMPEL

Nina Blom

Ortoped

41 22 33 66

ninablom@online.no

Bergen


Skal jeg ta med bilde i min CV?

I Norge er det like vanlig som ikke vanlig å inkludere et bilde på en CV. Så lenge det ikke er et spesifikt krav i stillingsannonsen, eller du søker på en jobb som spesifikt krever det, er det op til deg hva du skal gjøre her.

Her er noen punkter du kan tenke gjennom som hjelp for å avgjøre om du skal ta med et bilde:

 • Prinsippet om likestilling. I Norge er det lovfestet likestillingsprinsipp, og ved å legge til et bilde på søknaden kan man risikerer diskriminering basert på utseende, kjønn, alder eller andre personlige egenskaper.
 • Lettere å huske. Dersom du legger til et bilde på din CV, er det lettere for arbeidsgiveren å huske hvem du er og knytte informajsonen i CVen din til en person.
 • Kvalifikasjoner først. En CV bør først og fremst vise dine kvalifikasjoner, erfaring og ferdigheter som er relevante for stillingen. Et bilde kan skape en distraksjon fra disse viktige elementene.
 • Ulikt fra land til land. Vær oppmerksom på at i enkelte land kan det faktisk være forbudt å legge ved et bilde, så sjekk opp i dette dersom du skal søke jobb utenlands.

Som du har forstått, her er et punkt på CVen som du selv kan vurdere hva som ser best ut for deg og dine søknader. Kanskje passer det på noen søknader, men ikke på alle du sender avgårde.

Bare husk at dersom det står oppført i stillingsannonsen at du må legge ved et bilde, så gjør du det.

Dersom du skal legge ved et bilde er det viktigste at du bruker et bilde som er profesjonelt, gjerne portrettbilde med en nøytral bakgrunn. Bruk formelle klær og ta et eget bilde kun for din søknad.

Har du flere års erfaring kan du velge profesjonelt sammendrag

Nå når struktur og kontaktinformasjon er på plass, skal vi bevege oss videre til neste avsnitt. Dette avsnittet er viktig, så her bør du sette av litt tid og se på flere gode eksempler før du skriver ditt eget.

Vi snakker selvfølgelig om det profesjonelle sammendraget på din CV. Sammendraget skal på en kort og effektiv måte fremheve høydepunktene i din profesjonelle karriere.

Dette avsnittet er den første på CVen din etter kontaktinformasjonen, og skal gi arbeidsgiverne stor interesse for å se på deg som en spennede kandidat. Gjør de dette, leser de garantert resten av søknaden du har sendt.

Husk: Arbeidsgivere trenger generelt sett bare noen få sekunder på å bestemme seg for om du er aktuell eller ikke. Her er sammendraget du skriver svært viktig og noe av de første arbeidsgiveren leser.

Dersom sammendraget ditt ikke har noen spennende detaljer, kan det hende at arbeidsiveren velger å ikke lese resten av CVen. Derfor må du sørge for at ditt profesjonelle sammendrag er overbevisende og godt skrevet.

Bruk våre god tips som hjelp for ditt sammendrag:
 • Bruk korte setinger for å beskrive detaljene. Ikke skriv mer enn fem setninger. Sørg for at setningene er skarpe og konsise, samt inkluderer viktig informasjon fra CVen din.
 • Pass på at du får med detaljer om hvor mange års erfaring du har. Dette bør komme frem i den første setningen.
 • De neste setningene bør beskrive dine viktigste prestasjoner og relevante ferdigheter. Du kan også nevne noen bemerkelsesverdige priser eller anerkjennelser.
 • Til slutt kan du nevne hva slags mulighet du søker og hvordan du vil utnytte dine ferdigheter og erfaringer.
 • Du bør prøve å kvantifisere så mange detaljer som mulig. Tall hjelper informasjonen din til å virke mer verdifull og ha en bedre innvirkning på leseren.

La oss se på noen eksempel som kan hjelpe deg på når du skal jobbe med ditt eget sammendrag.

GODE EKSEMPEL

Godt eksempel, sykepleier
Medfølende og detaljorientert sykepler med fem års erfaring innen pasientbehandling, spesialisert i geriatri. Dyktig innen håndtering av medisiner, overvåke vitale tegn og gi emosjonell støtte til pasienter og deres familier. Anerkjent for å opprettholde et trygt og rent miljø, noe som resulterer i en 30 % reduksjon av infeksjoner oppstått i sykehusets miljø.

Godt eksempel, leder innen helse
Erfaren leder innen helse med over ti års erfaring. Dokumentert merittliste for å administrere budsjetter, føre tilsyn med ansatte og sikre overholdelse av regulatoriske standarder. God til å utvikle og implementere retningslinjer og prosedyrer for å forbedre pasientresultater og effektivisere driften. Ledet et team på over 50 ansatte, noe som resulterte i en økning på 25 % i pasienttilfredshet.

Godt eksempel, selger av medisinsk utstyr
Resultatdrevet selger med tre års erfaring innen salg av medisinsk utstyr. Dyktig i å bygge og vedlikeholde relasjoner med helsepersonell, identifisere kundebehov og levere effektive produktpresentasjoner. Konsekvent nådd salgsmålene og mer, noe som resulterte i en inntektsøkning på 40 % i løpet av det første året.


Disse sammendragene er sterke innen helsevesenet da de fremhever søkerene sine relevante ferdigheter, erfaring og prestasjoner fra helsesektoren.

Det første sammendraget understreker søkeren sin medfølelse og oppmerksomhet på detaljer i pasientbehandlingen, samt evne til å forbedre pasientresultatene.

Det andre sammendraget viser kandidatens lederskap og administrative ferdigheter, samt deres suksess med å forbedre pasienttilfredsheten.

Til slutt viser det tredje sammendraget kandidatens salgsferdigheter og kvantifiserbare innvirkning på inntektsveksten i medisinsk utstyrsindustrien, noe som gjør dem svært attraktive for potensielle arbeidsgivere.


Helsevesen CV

Velg karrieremål om du mangler erfaring

Strever du med dette avsnittet fordi du for eksempel mangler erfaring innen helse som skaper riktig innhold? Da er løsningen for deg at du heller skriver et karrieremål.

Et karrieremål for helsevesenet er en kort uttalelse som tydelig skisserer dine karrieremål og dine ambisjoner innen helsesektoren.

Det er en viktig del av CV-en din, da den tjener til å introdusere deg for potensielle arbeidsgivere og gi dem en idé om hvilken type stilling du ser etter.

Tips: Det kan virke litt vanskelig og gjerne skremmende å skrive et mål for karrieren, men med riktig tilnærming kan du få det gjort raskt og effektivt.

Det første steget er å definere karrieremålene dine. Still deg selv spørsmål som:

 • Hvilken type stilling ser jeg etter?
 • Hva slags jobbansvar ønsker jeg å ha?
 • Hvilke ferdigheter eller kvalifikasjoner tar jeg med inn i stillingen?

Når du har fått svar på disse spørsmålene, bruker du dem til å lage dine målsetninger. Sørg for at de er klare og konsise slik at arbeidsgivere enkelt kan forstå hva du ser etter fra dem.

Neste steg er å fremheve eventuelle relevante erfaringer eller ekspertise som gjør deg kvalifisert for stillingen. Her bør du få med:

 • Alle sertifiseringer eller opplæringsprogrammer relatert til feltet
 • Frivillig arbeid eller praksisplasser som viser din kompetanse innen bransjen.
 • Gi en tydelig forklaring om hvordan hver erfaring har forberedt deg til å utføre en profesjonell jobb.

Siste steg er at du skal gjenspeile hvem du er som profesjonell. Dette gjør du ved å:

 • Inkludere språk om hvorfor du tror du vil være en ressurs for bedriften.
 • Forklare hvordan ferdighetene dine direkte vil være til nytte for arbeidsgiver.

Dette vil vise arbeidsgivere at du ikke bare er lidenskapelig opptatt av helsetjenester, men også dedikert til å bidra positivt på arbeidsplassen deres.

Ved å følge disse tipsene bør det være mye lettere for deg å skrive et sterkt karrieremål som forhåpentligvis gir deg en telefon om et kommende intervju!

Bare husk at målet skal være detaljert nok til å formidle all nødvendig informasjon, slik at du skiller deg ut blant andre gode søkere. Bruk våre eksempler under som vil hjelpe deg når du skal jobbe med dette avsnittet på søknaden din.

GODE EKSEMPEL

Godt eksempel, helsefagarbeider
Mål om å utføre mine plikter som ansvarlig helsefagarbeider ved å utføre behandling av pasienter med medfølelse og empati, samt ivareta det profesjonelle aspektet for behandling.

Godt eksempel, sykepleierstudent
Detaljorientert og hardtarbeidende sykepleiestudent ved Universitetet i Oslo søker på stilling hos pallativ avdeling hos St. Olavs Hospital for å ta i bruk min spesilisering og for å forbedre ferdighetene.

Godt eksempel, selger
Medisinsk salgsrepresentant med akademisk bakgrunn innen kirurgisk utstyr og laboratorieutstyr, med spesialisering i klientforhold, teknikker for mersalg, kundeservice og kommunikasjon. Klar for å ta i bruk mine ferdigheter og kompetanse i en stilling hos MediCare AS.


Vis frem din arbeidserfaring

Avsnittet om arbeidserfaring kommer rett etter sammendraget eller karrieremålet. Her skal du beskrive alle erfaringer du har hatt gjennom tidligere stillinger.

Når du skal føre opp en arbeidserfaring skal du ta med detaljer som stillingstittel, navnet på arbeidsgiveren din og ansettelsesperioden hos den aktuelle arbeidsgiveren.

Etter disse detaljene om en arbeiserfaring må du beskrive detaljene om dine erfaringer. Når du skal beskrive detaljene må fokuset ditt være på dine arbeidsoppgaver, prestasjoner og nøkkelferdigheter.

Vi ser dessverre at mange søkere innen helsevesenet glemmer gjerne å ta med helt vanlige arbeidsoppgaver til tross for at de har mange års erfaring.

Dette kan være fordi de kanskje ser på dem som en selvfølge. Du må også nevne dine vanlige arbeidsoppgaver fordi det hjelper til med å dekke alle relevante nøkkelferdigheter og nøkkelord som er viktige.

Tips: Dersom du utelukker vanlige arbeidsoppgaver kan du risiskere at din CV ikke kommer gjennom ATS, fordi du mangler mange søkeord som er relevante.

Husk at avsnittet om erfaringer skal gi et tydelig bilde av hvilken erfaring du tar med deg inn i din nye stilling. Her skal arbeidsgiver få tydelig informasjon om hva du allerede kan og har utført av oppgaver.

La oss se på noen gode eksempler for å gi et klart bilde av hvordan avsnittet om erfaring skal se ut:

GODE EKSEMPEL

Godt eksempel, sykepleier

St. Olavs Hospital

Autorisert sykepleier

Juni 2016 – dags dato

 • Vurderte minst 35 pasienter for vitale tegn per skift og klargjorde prøver for testing
 • Evaluerte og screenet pasienten sine helsesymptomer for å hjelpe til med diagnostisering og behandling av sykdom
 • Administrer medisiner til pasienter ved å bruke godkjente forskrifter for dosering og utlevering, inkludert intravenøse, orale og sprøytemedisiner
 • Assisterte leger og kirurger med undersøkelser, ikke-invasive prosedyrer og prosedyrer før og etter operasjon
 • Utviklet detaljerte planer for pasientbehandling, for pasienter mellom to og 90 år

Godt eksempel, selger

MediCare

Selger

Juni 2018 – dags dato

 • Lærte kundene om funksjoner og fordeler ved åndedrettsutstyr, foreslo produkter for å møte deres behov, levere produktdemonstrasjoner og generte over 10 millioner kroner i årlig inntekt
 • Gav coaching og mentorskap til over 15 nyansatte, samt opplæring i medisinske produkter og teknikker for mersalg, og bidra til en 40 % økning i salgsinntekter
 • Bygget sterke og varige relasjoner med en rekke organisasjoner, inkludert søvnklinikker, sykehus og allmennleger (fastleger)


Helsevesen CV

Avsnittet om utdanning

Avsnittet om utdanning bør nevne alle gradene dine. Dette betyr din høyeste utdanning, samt eventuelle kurs, programmer eller videreutdanninger du har fullført gjennom årene.

Når du skal jobbe på plass avsnittet, må du passe på at arbeidsgiver ikke lurer på hvilke utdannelse du har. Gjør derfor avsnittet grundig og informativt for dine potensielle arbeidgsivere.

Arbeidsgivere ønsker å vite om din akademiske bakgrunn for å for eksempel vurdere din kompetanse. Å jobbe innen helsevesenet kan bety så mye, og her er det være behov for ulik kompetanse.

Derfor bør det komme tydelig frem akkurat hvilke kunnskap du har tilegnet deg gjennom studier.

Når du skal skrive opp en utdanning, skal du starte med din høyeste fullførte grad. Start en oppføring med det høyeste utdanningsnivået, oppgi graden, navn på institusjon, plassering og eksamensdato.

I tillegg kan det være aktuelt at du legger til ulike lisenser, programmer og annet som er relevant for stillingen du søker på. Ved å gjøre dette viser du for arbeidsgiver at du har den nødvendige opplæringen for å utmerke deg i stillingen.

Tips: Du må ta med informasjon om utdaninng for at du skal bli innkalt intervju. Utelater du slik viktig informasjon vet ikke arbeidsgivere om du har rette kvalifikajoner for å jobbe innenfor feltet.

La oss se på et eksempel som kan brukes av alle:

GODT EKSEMPEL

Sykepleier, bachelor

Universitetet i Bergen

Fullført mai 2015

 • Hovedoppgave om pallativ pleie innen kreftbehandling
 • Praksis pallativ avdeling Haukeland Universitetsykehus

Avsnitt om ferdigheter

Avsnittet om dine ferdigheter er også avgjørende for om du blir innkalt til et intervju eller ikke. Dersom du ønsker en telefon om et intervju må du ha tatt med de riktige ferdighetene under dette avsnittet, slik at arbeidsgiver ikke lurer på hva du kan eller ikke.

Når du søker jobb hos noen skal du ta med både dine faglige ferdigheter og personlige egenskaper. La oss avklare forskjellen på dem.

Faglige ferdigheter

Faglige ferdigheter handler i stor grad om hvilke ferdigheter fra bransjen du har tilegnet deg enten gjennom studier eller gjennom erfaring fra andre stillinger.

Innenfor helsesektoren kan dette være et bredt spekter av ferdigheter, avhengig av hvilken avdeling du søker jobb hos.

Falige ferdigheter innenfor helse kan handle mye om direkte pasientbehandling, men samtidig også om ledelse av avdelinger og sykehus, salg av medisinsk utstyr, føring av pasientjournaler og mye mer.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper handler for eksempel mer om hvordan du er som person, og hvordan du fremstår.

Denne type egenskaper skal vise at du blant annet har evne for å møte pasienter på en god måte, samarbeide med andre i et hektisk arbeidsmiljø og for eksempel kunne drive god ledelse ved en avdeling.

Når du skal skrive avsnittet om ferdigheter er det viktig at du passer på at du tar med dine beste ferdigheter! Du skal ikke lage en eviglang liste, men oppsummere alstå dine beste ferdigehter, både faglige og personlige.

Tips: Husk at du må inkludere ferdigheter direkte fra stillingsbeskrivelsen. Dette vil sikre at du kommer forbi Applicant Tracking Systems (ATS) og vise arbeidsgiver at du passer inn i stillingen.

Vi har brukt litt tid på å lage en oversikt over generelle ferdigheter man trenger innen en rekke stillinger for helsevesenet. Din jobb er å se hvilke ferdigheter som er relevante, samt legge til flere egne ferdigheter som samsvarer med stillingsbeskrivelsen.

 • Fakturering
 • Kundeservice
 • Akuttmedisinske tjenester
 • Pasientbehandling
 • Ledelse i helsevesenet
 • Håndtering av pasientjournaler
 • Salgsteknikker for medisinsk utstyr
 • Administrasjon innen helsevesenet
 • Akuttbehandling
 • Ergoterapi
 • Fysioterapi
 • Medisinsk behandling
 • Pallativ pleie
 • Ortopedi
 • Tannhelse
 • Besvare telefon
 • Eldreomsorg
 • Benhadling av barn

Helsevesen CV

Relevante nøkkelord - Ditt våpen for å slå ATS

ATS eller søkersporingssystemer er programvare som brukes av alle arbeidsgivere for å skanne CV-ene de mottar. Dette sparer de mye tid på, fordi ATS filtrerer alle søknadene etter parametrene som arbeidsgiveren har satt opp på forhånd.

Selv om parametrene kan høres avansert ut, så er det egentlig ikke det. Et parameter kan for eksempel være empatisk, fordi et sykehus ønsker sykepleiere som er akkurat dette i møte med pasienter.

Etter at vi har undersøkt en del, har vi kommet frem til en liste over noen av de viktige søkeordene her.

Du må selv inkludere flere fra de ulike stillingsbeskrivelsene, etter at du har undersøkt mer om akkurat de stillingene du skal søke på.

 • Sykehusbudsjett
 • Helsetjenestestilling
 • Helsesektoren
 • Helsetjenester
 • Medisinsk assistent
 • Medisinske arbeidere
 • Medisinsk fakturering
 • Medisinsk terminologi (bruk de medisinske termene)
 • Helsepersonell
 • Apotektekniker
 • Helsevesen

Bruk disse nøkkelordene gjennom CVen din på en fornuftig måte uten å gå på bekostning av lesbarheten til informasjonen.

Sørg for at det er enkelt å forstå detaljene og at nøkkelord er inkludert på den beste måten. Ikke fyll inn nøkkelord hvor som helst, bare der det er relevant å vise dem frem.

Oppsummering

Avslutningsvis bør søknader i helsevesenet for eksempel være informative og nøyaktige, og ikke minst i henhold til de profesjonelle standardene som er forventet for bransjen.

Du kan bruke denne oppsummeringen som en sjekkliste når du har fått din CV på plass og vil være trygg på at du har med alt du trenger.

📌Her er noen av de viktigste tingene vi har snakket om når det gjelder søknader i helsevesenet:

 • Sørg for at din CV fremstår med profesjonalitet . Skriv korte setninger som er tydelige. Pass på at alle avsnitt inneholder viktig informasjon, og ikke bare fyll på med opplysninger som ikke gir mening i din CV.
 • Bruk nøkkelord. Du må ta med viktige nøkkelord slik at søknaden din går gjennom hos ATS-systemet til arbeidsgivere. Se på stillingsannonsen for å finne de beste nøkkelordene.
 • Velg riktig format. Les over om hvilket format som er det beste for deg, avhengig av hvor mye erfaring du har.
 • Gjør litt research. Ved å gjøre litt undersøkelse først, kan du være sikker på at du skriver en CV som passer bedre for jobben du søker på og gir et godt bilde av deg som søker til arbeidsgiver.
 • Korrekturles din CV. Ta deg tid til å luke vekk feil for å lage en god CV som arbeidsgivere setter pris på.
 • Gi all relevant informasjon. Ta deg tid til å se over søknader før du sender dem av gårde. Har du for eksempel fått med alt du trenger? Kanskje du har glemt viktig informasjon som du bør dele? Eller kanskje du har tatt med opplysninger som ikke er viktig?

Du bør også sjekke ut flere av våre CV-eksempler og maler som gir deg nyttige tips til alle avsnittene du skal ha på plass i din søknad.

Flere avsnitt du kan legge til i din CV

Når man søker på jobber ønsker man jo virkelig å få en jobb, men vi vet at konkurransen kan være ganske hard innen helse og omsorg. Derfor trenger du en unik CV som skiller deg ut blant alle andre, og det får du til ved å legge til flere avsnitt ved siden av de vanlige.

I de fleste tilfeller vil en Cv være ufullstendig dersom du ikke legger til ekstra avsnitt.

La oss se på eksempel for hvilke avsnitt du kan legge til her.

Lisenser og autorisasjoner

Som medisinsk fagperson vet du kanskje allerede at en medisinsk profesjon krever ulike lisenser og registreringer. Du må være utdannet sykepleier eller autorisert lege for å kunne praktisere i feltet, eller du må ha kompetanse innen andre områder som salg, ledelse eller annet.

I CV-en din inkluderer du et eget avsnitt for detaljene om lisensene dine og autorisasjoner.

Dataferdigheter og sertifiseringer

Skal du ha en jobb i helsevesenet har du behov for digitale ferdigheter i dagens samfunn.

Din digitale kompetanse kan også bli delt under generelle ferdigheter, men det gjør det vanskelig for en arbeidsgiver å se dem siden de bare bruker noen sekunder på CV-en din. Dersom du heller plasserer dem i et eget avsnitt skiller du deg lettere ut, spesielt hvis konkurrentene dine ikke har denne ferdigheten på CV-en.

Sertifiseringer er alltid et godt tillegg til CV-en din når du søker jobber innen helse. Hvis du ønsker å jobbe som anestesilege, eller du skal arbeide med fysioterapi, må du vise at du har sertifiseringene som gjelder.

I de fleste jobber i helsevesenet kreves det en eller annen form for sertfiisering, så del dem tydelig i et eget avsnitt. På den måte unngår du at leseren lurer på om du har det som trengs eller ikke.

Språk

En søker som kan vise til at han eller hun behersker flere språk, har alltid et forsprang på konkurrentene. Når man jobber innen helse og omsorg møter man på flere forskjellige mennesker, både pasienter og kollegaer.

Behovet for språkkompetanse vil derfor alltid være til stede. Slik fører du dine ferdigheter for språk opp:

 • Norsk, morsmål
 • Engelsk, flytende skriftlig og muntlig
 • Spansk, middels
Tips: Ikke del språk du behersker under middels, da du vil ha liten bruk for det i sammenhenger for jobber.


Helsevesen CV

Følgebrev

Følgebrev er vanligvis ikke obligatoriske. Svært få stillingsannonser nevner at du må legge til et følgebrev når du søker på en ny jobb. Et følgebrev kan imidlertid gjøre en stor forskjell for deg om du tar deg tid til å skrive et.

Selv om en CV gir all informasjonen en arbeidsgiver trenger, henvender ikke selve CV-en seg direkte arbeidsgiverne. For å oppnå direkte kontakt hos leseren, passer det bedre med et følgebrev som du legger ved søknaden din.

Ved hjelp av et følgebrev kan man overbevise dem om at du er den rette kandidaten for jobben de skal ansette nye folk i.

Følgebrevet er også din sjanse til å inkludere flere søkeord. I følgebrevet bør du beskrive dine erfaringer, ferdigheter og forklare hvordan du ble inspirert til å komme inn på denne karriereveien.

I tillegg kan du også beskrive hvordan du planlegger å bidra, hvorfor du passer inn i deres arbeidsmiljø og hvordan du vil gjøre en forskjell og hva du kan tilby arbeidsgiver.

Et følgebrev kan være din vei til et intervju, og det er aldri feil at du legger ved et kort følgebrev på en halv side.

Dersom du trenger hjelp for å skrive et godt følgebrev, kan du sjekke flere av våre eksempler for følgebrev.

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Hvilke ferdigheter skal jeg ta med i min CV ?

Du skal ta med eksempel på ferdigheter som får arbeidsgiver interesse for å ansette deg. Dette er ferdighetene som er nødvendige for å gjøre en god jobb, og du bør for eksempel se etter ferdighetene som blir nevnt i stillingsannonsen.

Skal jeg ta med informasjon om min bachelorgrad innen helse hvis jeg har en mastergrad?

Ja. Du bør inkludere enhver relevant utdanning i din søknad for jobben du søker på. Hvis bachelorgraden din er innen et relevante felt, bør du inkludere den på CV-en din.

Husk å del all nyttig informasjon i dine søknader for nye jobber.

Hvor lang bør min CV innen helsevesenet være?

En CV for helsepersonell bør ikke overstige grensen på to sider. Arbeidsgivere foretrekker at man sender søknader som er på mellom en til to sider.

Ta deg derfor tid til å få alt helst på en, men maks to sider.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV