Slik skriver du en Førskolelærer CV - med eksempel og tips

En velskrevet og organisert CV for førskolelærer fremhever dine kunnskaper og ferdigheter for å jobbe i barnehage. Uansett om du akkurat er ferdig med din bachelor, eller har mange år bak i deg i barnehage, er det viktig at CV-en din kan vise utdannelsen og erfaringen som skiller deg fra andre kandidater.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

CV-eksempel for førskolelærer

Trond Hansen
45 66 77 88
trondhansen@online.no
Oslo

Profesjonelt sammendrag
Godkjent førskolelærer med fem års erfaring fra undervisning av barn i alderen 3-5 på avdeling med opptil 20 barn. Som barnehagelærer ved Trollstigen Barnehage utviklet man løsninger som økte foreldretilfredsheten med 10 %. Blant annet gjennom å planlegge aktiviteter ute som gav læringsutbytte, utviklet tilpasset læringsmetoder for hvert enkelt barn, og gav regelmessige oppdateringer til foreldrene.

Arbeidserfaring

Trollstigen Barnehage
Førskolelærer
Mai 2016– dags dato

 •  Utviklet og utførte kreative og interaktive aktiviteter på avdeling med 15 til 20 elever, i alderen 4 til 5 år
 •  Organiserte læreplaner for å sikre et produktivt læringsmiljø som førte til utvikling
 •  Utviklet og koordinerte læringsorienterte turer for barna, som fikk 95 % positive tilbakemeldinger fra foreldre og barn, noe som førte til at disse turene ble implementert over hele barnehagen
 •  Utførte tilpasset opplæring for barn med ulike diagnoser, som førte til høyere læringsutbytte
 •  God kommunikajson med foreldre og foresatte om barnet sin generelle atferd og helse, samt deres sosiale og utviklingsmessige utvikling


Trollstigen Barnehage
Førskolelærer, praksis
August 2015–mai 2016

 •  Observerte førskolelærere innen arbeidet i barnehagen, knyttet til barn i alderen 1 til 3 år
 •  Designet og implementerte læringsøkter innen kunst for barn, med hensikt å oppmuntre barna til å utforske ulike kunstmedier gjennom praktiske prosjekter
 •  Ledet lekbaserte økter og aktiviteter for utvikling av ferdigheter innen språkkunst, samfunnsfag, matematikk og naturfag for elever


ferdigheter

 •  Erfaring med utvikling av læreplaner, inkludert kreativ læringsaktiviteter og design
 •  Erfaring og opplæring fra tydelig ledelse for barn i barnehagealder
 •  Tålmodig
 •  Empatisk
 •  Organisert
 •  Uteskole for barnehage


Sertifiseringer

 •  Sårbare barn, kurs fra PPT, 2019
 •  Førstehjelp for barn og babyer/HLR/, Røde Kors Norge, 2016


utdanning

Førskolelærer
NDLA Bergen
Fullført 2016

Interesser

 •  Aktiv maratonløper
 •  Medlem av Barnas Turlag i regi av DNT

I denne artikkelen diskuterer vi mer om hva en førskolelærer er, hvordan du viser at du kan drive profesjonell læring for barn og bruker dine erfaringer for å fremstå som en lærer som skaper et trygt og godt miljø i en barnehage.

Bruk vårt komplette eksempel som veiledning når du skal begynne å skrive din egen CV som førskolelærer.


Førskolelærer CV

Hvordan skrive en CV for førskolelærer

Når du skal starte på din søknad som førskolelærer må du passe på å gjennomføre hele søknaden på en organisert måte der alle de gode avsnittene er med. Dette kan du gjøre ved å følge våre gode tips!

Først av alt må du starte med en god struktur på søknaden din, samt at du som pedagog må se at alt får et godt oppsett.

Gi en god struktur på din CV

Når du skal skape en god struktur handler det om hvordan du best mulig får med alle avsnittene som skal være i en CV for barnehagelærer. Vi har undersøkt den beste løsningen og her er svaret på hvilke informasjon en pedagog i barnehage må ta med i en CV:

 • Kontaktinformasjon
 • Profesjonelt sammendrag
 • Arbeidserfaring
 • Ferdigheter
 • Utdanning
 • Ekstra avsnitt som kurs, sertifiseringer og interesser

Gi et godt format til din CV

Det er viktig at du holder et godt format på din CV. Dette gir et godt faglig inntrykk av deg og at du har evne til å skape god struktur. Her er de beste råd for å skape et godt format på søknaden du skal sende til arbeidsgiver.

 • Hold marger på én tomme på hele CV-en din for å maksimere det hvite rommet mellom avsnittene.
 • Gå for 1 eller 1,15 i linjeavstand mellom tekst, og dobbel linjeavstand etter underoverskrifter.
 • Velg én font for hele CV-en din, og hold deg til den. Vi anbefaler en nøytral font som ikke blir for kreativ.
 • Hold skriftstørrelse til 11-12 pkt. for vanlig tekst og 14-16 pkt. for overskrifter.
 • Få med alle avsnittene, inkludert kontaktinformasjon, profesjonelt sammendrag, arbeidserfaring, ferdigheter og utdanning.
 • Benytt deg av punktlister for å beskrive ansvarsområder og prestasjoner du har hatt i tidligere stillinger, under prosjekter eller gjennom frivillig arbeid.
 • Hold deg til én sides CV-grense, eller to sider hvis du har mye arbeidserfaring.

Her skal vi ta deg vise deg alle trinn du bør følge for å få på plass din egen søknad som førskolelærer, men først skal vi gi deg våre beste tips for hvordan du får en søknad som gjør at arbeidsgiver ansetter akkurat deg!

Tipsene for å lage den perfekte CV for førskolelærer

Her er de beste tipsene du bør vurdere når du skriver CV-en for førskolelærer:

 • Fremhev prestasjonene dine. I avsnittene for sammedrag og arbeidserfaring på CV-en din har du muligheten til å fremheve prestasjonene dine og vise arbeidsgiver hva som skiller deg fra andre som søker.
 • Bruk handlingsverb. Bruk et positivt, aktivt språk i beskrivelsene dine. Ord som «ledet», «utviklet», «koordinert» og «organisert» bidrar til å fremheve engasjementet ditt samtidig som CV-en din ser mer dynamisk ut.
 • Sjekk formateringen. Sørg for at CV-en er riktig formatert ved å inkludere alle de nødvendige avsnittene i en logisk rekkefølge. Det er ingen fast måte å formatere CV-en på, men den skal være ryddig, lett å lese og konsekvent.
 • Korrekturles din CV. En CV uten feil viser arbeidsgivere at du mener alvor med stillingen og at du legger tid og omsorg i arbeidet ditt. Les avsnittene høyt mens du korrekturleser, og be gjerne en venn eller kollega om å lese og gi tilbakemelding før du sender den til arbeidsgivere.

Start med kontaktinformasjonen din

Denne delen bør gi grunnleggende kontaktinformasjon som arbeidsgivere kan bruke for å kontakte deg hvis de ønsker å planlegge et intervju.

Ta med følgende informasjon i denne delen:

 • Fornavn og etternavn
 • Stillingstittel
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Bosted (valgfritt)

Førskolelærer CV

Slik skal du skrive ditt profesjonelle sammendrag

Sammendraget på søknaden til en førskolelærer bruker du som din mulighet til å gjøre et godt førsteinntrykk på arbeidsgiveren som du forhåpentligvis ansetter deg. Sammendraget inneholder viktige høydepunkter om deg og din erfaring, og viser arbeidsgivere hva som gjør deg unik og vellykket.

Her kan du fremheve detaljer som antall års erfaring, type erfaring, spesielle sertifiseringer, viktige utmerkelser og kurs som viser gode og unike resultater du har oppnådd i tidligere stillinger.

Vis frem din arbeidserfaring

I avsnittet om arbeidserfaring skal du få med alt du har av erfaring som barnehagelærer. En barnehagelærer har en pedagogisk utdannelse som kan benyttes i barnehage, og det er her fokuset ditt skal vøre. Du skal vise at erfaringen din gjør deg i stand til å planlegge, legge til rette for og utvikle barna sin læring.

Når du skal føre opp en arbeidserfaring som barnehagelærer skal du starte med din siste stilling, noe som er viktig siden den som oftest er den viktigste arbeidserfaring du kan fremheve.

Hver oppføring av arbeidserfaring bør inneholde:

 • Navn på virksomhet
 • Stillingstittel
 • Periode du var ansatt
 • En liste over ansvarsoppgaver og prestasjoner du hadde i hver barnehage

Når du setter sammen dine ansvarsområder og prestasjoner, pass på at du som barnehagelærer ikke bruker for mye plass på gi detaljer om hver oppgave du gjorde i denne stillingen. Fokuser i stedet på de viktigste pliktene og de som stemmer godt overens med stillingen du søker på.

Skriv opp relevante ferdigheter

Ved å gjennomføre avsnittet om ferdigheter med stil vil du stille mye sterkere enn flere andre som søker. Dette avsnittet gir viktig informasjon om hvilken kompetanse og kvalifikasjoner du har som en pedagogisk person.

En førskolelærer trenger flere ferdigheter når de skal jobbe i barnehage, og det kan gjerne være vanskelig å finne frem til de ferdighetene som er aktuelt i dag.

Du kan inkludere både faglig ferdigheter og personlige egenskaper under avsnittet. Start med å fremheve ferdighetene du har som stemmer overens med stillingsbeskrivelsens liste over nødvendige ferdigheter. For eksempel, hvis stillingsbeskrivelsen ber om en "empatisk lagspiller", kan det være lurt å inkludere din erfaring med problemløsning med barn i klasserommet.


Førskolelærer CV

Legg til sertifiseringene og kursene dine

De fleste førskolelærere er pålagt å skaffe seg visse sertifiseringer for å jobbe i barnehage og med de minste barna. Har du noen spesialiseringer som for eksempel gjelder de sårbare barna man finner i barnehage, eller kanskje du som barnehagelærer har kompetanse innen spesial pedagogiske områder? Da ønsker arbeidsgivere at du opplyser om dette allerede i din CV, og i tillegg slipper de å lure på hva du har av kompetanse.

Ta med utdanningen din

Selv om det arbeider en del ufaglærte i barnehage, er dette et viktig punkt i din søknad. Ved å vise til din utdanning vil du allerede ligge et steg foran andre søker.

Under utdanningen har du fått kompetanse om barns utvikling, akkurat hva arbeidsgiver ønsker. Pedagogisk tilnærming er viktig når man skal jobbe i barnehage, og noe som gir de rette kvalifikasjoner til en barnehagelærer.

Ta med viktig informasjon om hvilke utdanning du har, og i tillegg kan du føre opp ulike kurs eller videreutdanninger du har gjennomført.

Legg til interesse og andre avsnitt

Når du har fått på plass alle de vanlige avsnittene i din søknad på stillinger i barnehage, er det på tide at du ser på andre avsnitt man bruker for å heve standarden på en søknad.

For deg som skal jobbe som barnehagelærer er det flere avsnitt som kan være relevante.

Du kan for eksempel legge til avsnitt om interesser du har, og har du flere kurs og sertifiseringer er det best at du oppretter et eget avsnitt for dette. Annet som kan være aktuelt å dele er


Førskolelærer CV

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Hvor mye teller utdanning når det gjelder å jobbe i barnehage?

De fleste som ansetter nye personer ser etter folk med pedagogiske ferdigheter. Pedagogiske ferdigheter får man gjennom sin utdanning, for eksempel en bachelor som barnehagelærer. Derfor bruker man å opplyse om dette i en søknad på stillinger som barnehagelærer. Samtidig vet man at i dag ansetter også barnehager ufaglærte i dag når man ikke får tak i faglærte.

Kan en barnehagelærer arbeide andre steder enn i barnehage?

Ja, med den utdannelse og erfaringer en lærer i barnehage har, så kan man bruke kompetansen sin også andre steder. Dette kan for eksempel være på avlastningsbolig, arbeid for PPT eller flere andre relevante steder.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV