Farmasøyt CV - komplett guide

De fleste apoteker krever at søkere til deres stillinger leverer fra seg en effektiv og attraktiv CV. En svak CV kan bli en stor hindring for deg når du skal søke nye jobber.Det kan være litt demotiverende når du har de riktige ferdighetene, men ikke kan samarbeide med alle i en CV av farmasøyt.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Eksempel på CV for farmasøyter

Rannveig Jansen  
Farmasøyt
Oslo
41 25 36 90
rannveigjansen@gmail.com

Profesjonelt sammendrag
Dyktig og kompetent farmasøyt med åtte års erfaring fra bransjen. Kjenner godt til hvor viktig kompetanse for korrekt håndtering av legemiddel, samt bred erfaring fra ASL. Utmerket evne til å tilby profesjonell veiledning til kunder, og utføre medsiniske undersøkelser som apoteket tilbyr.

Arbeidserfaring

Pharmacy Vest
Bergen
Mai 2017 - Mai 2023

 •  Ansvarlig for apotekstyrt legemiddellager (ASL)
 •  Mottak, registrering og klargjøring av legemidler
 •  Tilbyr veiledning av legemiddelbruk


UTDANNING

Farmasi, bachelor
Universitetet i Bergen
Fullført: Mai 2014

Ferdigheter

 •  Håndtering av legemidler
 •  Følge pålagte retningslinjer
 •  Fremstilling av legemidler
 •  Kvalitetssikring
 •  Gode kommunikasjonsevne
 •  Oppmerksom
 •  Empatisk


Språk

 •  Norsk - morsmål
 •  Engelsk - flytende

Vi forstår hvordan det kan være en reell oppgave å være forvirret over hva som forventes i en CV for en farmasøyt. De fleste søkere vet ikke hvilke varer som er akseptable i en farmasøyts CV.

Det er imidlertid ingen grunn til at du skal bli skremt mens du formaterer den perfekte CV-en for din drømmefarmasøytstilling. Selv om det kan ta litt tid å forstå den beste måten å skille seg ut fra mengden i farmasøyt-CV-en din, kan du gjøre det med bare noen få trinn. Denne artikkelen er håndboken din for å maksimere ferdighetene til apotekets CV for å levere fantastiske resultater.


Farmasøyt CV

Slik får du på plass den perfekte CV for farmasøyt

For å få med alt du trenger, verken mer eller mindre, er nøkkelen å bruke det beste formatet for farmasøyter. Du bør med andre ord fokuser på din arbeidserfaring, ferdighetene du har med kundeservice, evnen for å administrere nøyaktige behandlinger av resepter og legemidler.

Før vi går videre på selve innholdet i CV-en, skal vi se nærmere på oppsett, format og ikke minst noen viktige tips for deg som søker en farmasøytisk stilling.

Oppsett på søknaden din

Oppsettet av CV-en er mye viktigere enn du kan forestille deg. Med den stadig økende etterspørselen etter en farmasøyt, er antallet personer som søker på denne stillingen svært høyt.

Arbeidsgivere ønsker derfor at lager et godt oppsett som gir tydelig informasjon deg, og de viktigste du opplyser om er:

 • Kontaktinformasjon
 • Profesjonelt sammendrag
 • Arbeidserfaring
 • Ferdigheter
 • Eventuelle avsnitt

Format på søknaden din

Du har nå avsnittene på plass, men lurer i likhet med andre søkere på hvilket format du skal ta i bruk når du skal skrive en CV. Det er mye som skal på plass, både ferdigheter og kompetanse, ferdigheter og egenskaper, og i tillegg må du komme deg gjennom ATS-systemet.

Viktig: ATS-systemet skanner gjennom alle CV-er og finner frem til rett CV som inneholder viktige nøkkelord. Glemmer du å inkludere nøkkelord, er det ikke sikkert at din CV blir sett på av arbeidsgiver en gang.

Når det kommer til format du velge mellom omvendt kronologisk format eller funksjonelt format . La oss se mer på hva som kan passe for akkurat deg.

Omvendt kronologisk passer best for kandidater som har en mye relevante erfaringer som farmasøyter. Formatet retter seg mot arbeidserfaring, og her starter du med din nyeste stilling og de eldste kommer til sist.

Funksjonelt format er egnet for farmasøyter som ønsker å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Formatet retter seg mot ferdigheter du har tilegnet deg gjennom studier.

De beste tips fra våre medarbeidere

Uansett hvilke format du velger bør du også får med deg følgende råd før du begynner å skrive din CV:

 • CV skal være på én side.
 • Hold skriften brukervennlig, unngå å gjøre typiske feil som å bruke en fancy skrift eller mye farger som er krevende å lese.
 • Hold skriften til rundt 10.-12. pkt, og prøv å lage litt luft og avstand mellom avsnittene. Det hjelper leseren å skanne teksten bedre.
 • Husk at jobben til en farmasøytisk CV er å formidle din faglige kunnskap innen fagfeltet og dine medisinske ferdigheter.

Les våre beste tips for arkitekt CV.


Farmasøyt CV

Start med kontaktopplysninger og en profesjonell e-post

Overskriften er det første arbeidsgiver ser på, så her er viktig at du får til ting på rett måte. Dersom du gjør feil her kan du faktisk risikere at arbeidsgiver ikke får tak i deg, og du mister sjansen til å få jobben du ønsker.

Følg vårt eksempel under, slik at du tar med all informasjon som er påkrevd.

Godt eksempel

Rolf Hansen

Farmasøyt

47 14 25 65

rolfhansen@online.no


Forsett med profesjonelt sammendrag

Etter kontaktinformasjonen skal du følge opp med et profesjonelt sammendrag som får arbeidsgivere enda mer lyst til å ansette akkurat deg.

For å lykkes med avsnittet må fokuset ditt være på hva du har lært i tidligere stillinger og hva som gjorde at du fungerte så godt i jobben din. Prøv å skrive både om kunnskap du har om legemidler, hvilke prosedyrer du kan utføre og hvilke personlige egenskaper som gjør at du blir et positivt tilskudd.

Godt eksempel
Engasjert og kundeorientert farmasøyt med over 3 års erfaring fra farmasøytisk stilling. Utmerket evne til å hjelpe mennesker og apotektekniker med å behandle symptomer og løse kliniske helesutfordringer for. Dokumentert evne til å gi medisinsk rådgivning og støtte til kunder, samt håndtere legemidler korrekt. Dyktig og omgjengelig med evne til å jobbe effektivt i hektiske miljøer.

Dårlig eksempel
Gleder meg til å bli med i deres apotek og gjøre en god jobb med får hjelpe kunder med min kompetanse og erfaring.

Grunnen til at det siste eksemplet er et dårlig sammendrag er for at det blir veldig generelt. Her får ikke arbeidsgiver vite noe som helst om hvordan du utfører en farmasøytisk jobb, hjelper pasienter eller fungerer sammen med andre i jobbsammenheng.

Fremhev relevant erfaring

En person som kan vise til god arbeidserfaring, vil raskt bli sett på som en ansvarlig og kompetent person for stillingen. Gjennom avsnittet kan du vise til at dine tidligere stillinger har gitt kunnskap og medisinsk kompetanse i møte med apoteket sine kunder.

Legg til følgende informasjon om stillingen du jobber i, eller har jobbet i:

 • Navn på apotek og sted
 • Dato og varighet for ansettelsen
 • Din stillingstittel
 • Oppgaver og ansvar du hadde
 • Utmerkelser du har mottatt
Godt eksempel

Apotek Norge

Oslo

Juni 2017 - dags dato

 • Opprettholde kundekonfidensialitet
 • Opprettholde journal over reseptvolum og salg
 • Følger pålagte retningslinjer for utlevering av legemidler
 • Tilbyr pasienter informasjon om potensielle medikamentelle komplikasjoner, effekter av anbefalte legemidler og passende dosering og tidspunkt.

Husk: Ta alltid med oppgaver du utførte i jobben din. Dette gir mer tyngde til søknaden, samt at arbeidsgiveren får vite mer detaljert om dine erfaringer.

Eksempel på arbeidserfaring for kjemiingeniør.


Farmasøyt CV

Ta med hvilken utdanning du har

Avsnittet om utdanning må være med for å sikre både deg og arbeidgivere om at du har den rette utdannelse som er nødvendig. For jobber som tilbyr medisinsk hjelp, slik farmakologi gjør, må du vise til at du har fullført påkrevd utdanning.

Det er ikke nødvendig at du oppgir mye informasjon til apoteket du søker jobb hos. Vær heller kort og tydelig. Våre medarbeidere har derfor laget et godt eksempel som sikrer at du opplyser den potensielle arbeidsgiveren din om det han eller hun ønsker.

Godt eksempel

Farmasi, Master

Universitetet i Oslo

Fullført: Juni 2014


Ferdigheter, både faglig og personlig

Våre erfaringer viser at du må vise frem dine ferdigheter i søknaden, og at du bør gjøre det ved hjelp av at eget avsnitt for å sikre at det blir sett. En god søknad har med både faglige og personlige ferdigheter som er ført opp ved hjelp av punktliste.

Her er noen eksempler på hvilke falige ferdigheter stillingen som farmasøyt krever:

 • Prosjektorganisering
 • Korrekt håndtering av legemidlerlegemiddeldistribusjon
 • Resultatorientert
 • Medisinsk kompetanse
 • Datasystemer
 • Sentrale forskningsetiske prinsipper og regelverk
 • Kunnskap om legemidler
 • Drift av apotek

Noen eksempler på personlige ferdigheter man trenger for en stilling på apotek: y

 • Utmerket kommunikasjonsevne
 • Profesjonell
 • Imøtekommende
 • Ansvarlig
 • Mersalg
 • Etisk
 • Taushetsplikt
 • Empatisk

Farmasøyt CV

Ekstra avsnitt du kan ta med

Ved hjelp av ekstra avsnitt får du en god mulighet til å sikre at søknaden din skiller ut både ferdighetene dine, samt få CV-en din mer presentabel og profesjonell. Alltid noe man bør strebe etter innen farmakologi.

Datakunnskaper og sertifiseringer

En farmasøyt bør kunne utføre mer digitalt enn å bare sende en e-post. I dag vil alle apotek i dag jobbe digitalt. Dersom du har både grunnleggende ferdigheter eller mer, sørg for å inkludere dem i denne delen slik at leseren vet at du kan utføre ulike digitale oppgaver uten problemer.

Språk

Språk kan være svært nyttig når man jobber som farmasøyt. Hvis du kan snakke andre språk enn norsk, er våre erfaringer at det lønner seg å legge dem til i søknaden. Dette er noen som ofte blir foretrukket når man skal velge ut nye ansatte for ledige stillinger.

Aktuelle avsnitt for industriingeniør.

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Hvordan ser en virkelig god CV for farmasøyt ut?

Ved å bruke rett format og struktur har du tatt det første steget på vei for å skrive en vellykket CV. I tillegg bør du passe på at du skriver inn de beste avsnittene, slik som vi har beskrevet i vår guide.

Hvilke ferdigheter trenger en farmasøyt?

En farmasøyt trenger en rekke faglige og personlige ferdigheter. De må være gode til å kommunisere med mennesker på daglig basis, samt også kunne håndtere medisiner riktig. Du må også ha forretningssans, håndtere resepter, gode kommunikasjonsevner og kunne fagspråket som kreves innen bransjen.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV