Slik skriver man en CV for ergoterapeut

Ønsker du å arbeide innen ergoterapi, men mangler en fantastisk CV som gir deg jobben du drømmer om? Er du usikker på hvordan du begynner på en CV? Eller kanskje du ikke helt vet hva du skal ta med i søknaden din?

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Da bør du lese videre før du begynner på din egen CV. Våre beste tips får arbeidsgiver til å sperre opp øyene når de leser de din søknad!

Begynn med riktig format

Du kan velge mellom tre forskjellige CV-formater, og de kan vi kort oppsummere slik:

Omvendt kronologisk – Dette er det universelt aksepterte formatet, som flest arbeidsgivere setter pris på. Det er mye brukt for blant annet en kommune, og derfor kanskje det best egnede format innen ergoterapi.

Funksjonelt format – Det funksjonelle formatet fokuserer mer på kjernekompetanse, og mindre på arbeidserfaring til søkeren. En god løsning for deg som søker på arbeid innen et annet yrke, eller som akkurat er ferdig med din opplæring som ergoterapeut.

Kombinasjonsformat – Den eneste ulempen med å bruke kombinasjonsformatet at en CV kan blir for lang. Fordelen her er at det fokuserer like mye på både kvalifikasjoner og erfaring.

Velg derfor formatet avhengig av din kompetanse og erfaring, men pass på at søknaden ikke blir for lang.

Vil du jobbe som sykepleier kan du sjekke våre gode tips her!


Ergoterapeut CV

Få på plass en god struktur

Neste steg på veien er å skape en god disposisjon, og med det mener vi struktur på hva søknaden skal inneholde. Uansett om du skal søke på fast stilling eller vikariater, eller om du skal arbeide med eldre eller unge, du må ha en god struktur på søknaden.

I hovedsak skal følgende avsnitt på plass i din CV:

 • Kontaktinformasjon
 • Profesjonelt sammendrag
 • Arbeidserfaring
 • Ferdigheter
 • Utdanning
 • Eventuelt avsnitt som språk og lisenser

La oss nå tatt en nærmere titt på hva avsnittene bør inneholde.

Beste struktur på CV for psykolog.

Vær nøyaktig med kontaktinformasjonen

Selv om det høres ut som letteste jobben i verden, så kan faktisk avsnittet om kontaktinformasjon by på utfordringer. Først av alt må du ta en vurdering på hvilke opplysninger som er nødvendige, samt plassere informasjonen på rett sted.

Avsnittet skal komme helt øverst og inneholde nok informasjon slik at en arbeidsgiver får tak i deg, men samtidig ikke tilby alle mulige personopplysninger.

Bruk vårt eksempel som en god mal og del samme opplysninger i CVen din.

Godt eksempel

Anna Nilsen

Ergoterapeut

47 87 87 87

annanilsen@gmail.com

Storevarden 34

0040 Oslo


Dette er mer enn nok, og en mulig arbeidsgiver kan nå kontakte deg personlig om du er en aktuell søker.

Bruk sammendraget for å fremheve din komeptanse

Selv om du har en god struktur og fine avsnitt i en CV, så er noe av det viktigste sammendraget ditt. Dette vil være det første kontaktpunktet mellom deg og arbeidsgiver, og skaper derfor et førsteinntrykk av deg.

Bruk følgende tips som vil bidra til at du får et relevant sammendrag:

 • Beskriv deg selv ved hjelp av tre eller fire korte setninger som gir mye informasjon.
 • Allerede i den første eller andre setninger bør du komme frem hvilke faglig kompetanse du tar med deg i en ny fast jobb.
 • Følg deretter opp med å nevne tidligere prestasjoner fra andre stillinger.
 • Prøv å få med sertifikat, priser eller utmerkelser du har mottatt.

La oss samtidig se på et meget godt eksempel som gir et klart bilde av hvordan du skal gjøre det.

Godt eksempel
Dedikert ergoterapeut med mastergrad som har over 10 års arbeidserfaring med utvikling av behandlingsplaner for pasienter, følge fremgang og aktiviteter for rehabilitering. Stor interesse for nøye planlegging, spesialisert opplæring, prosessforbedring og veiledning av akutte pasienter for å oppnå maksimalt utbytte.


Ergoterapeut CV

Del din arbeidserfaring

Et annet punkt som er avgjørende for om du får stillingen du vil ha, er avsnittet som forteller om din arbeidserfaring.

Gjennom avsnittet kan du vise hvordan du la til rette for god omsorg og utvikling hos pasientene dine, samt utførte tjenester som er i tråd med rett praksis. For å skape et avsnitt som passer godt med stillingen du søker på, må du lese stillingsannonsen nøye.

Her finner du viktige nøkkelord som du bør ta med under avsnittet om arbeidserfaring. Under hver oppføring skal du ta med 3-5 punkter som beskriver hva du gjorde i en tidligere stilling.

Husk: Del og bruk gjerne nøkkelord som kommuniserte, studerte, samarbeidet, tverrfaglig team, tjenester innen kommune, kognitiv, overvåket og fulgte opp.

Klarer du ikke å se det helt for deg? Bruk vårt CV-eksempel under som hjelp.

Godt eksempel

Ergoterapeut, fast stilling

Pleie og omsorg, Ask kommune

Oslo

2018-dags dato

 • Kommuniserte med pasient for å analysere psykiske og fysiske utfordringer, samt utvikling, på grunn av pågående behandling og plager.
 • Tverrfaglig samarbeid for å gi behandling etter riktig og personlig behov for hver enkelt pasient.
 • Utførte veiledning på bakgrunn av faglig kompetanse for pårørende for barn og unge.
 • Gav opplæring til pasientene innen en rekke utstyr for at pasienten selv kunne håndtere dette fra dag til dag.


Ergoterapeut CV

Vis frem dine ferdigheter

Ergoterapeuter trenger en rekke ferdigheter for å drive god praksis innen helse og omsorg. Derfor er det best om du lager et avsnitt der du deler ferdighetene dine opp i både faglige og personlige.

Uansett om du søker fast stilling i en kommune, eller et vikariat på et sykehus, arbeidsgiver kommer til å se på dette avsnittet. For deg som skal arbeide innen helse, og gjerne inn under et tverrfaglig team, er det flere ferdigheter som er aktuelle.

Beste ferdigheter på en lege-CV!
Gode eksempler på faglig ferdigheter
 • Medisinsk utstyr
 • Konsultasjon
 • Ergoterapi
 • Utskriving og vurdering
 • Fysisk rehabilitering
 • Rapportering av pasientforløp
 • Dokumentasjon
 • Overvåke pasientens daglige aktiviteter
 • Prioritering av pasienter
 • Utvikle behandlingsplaner
 • Forskrifter innen kommune
Gode eksempler på Personlige ferdigheter
 • Omsorg til pårørende
 • Utføre pleie med empati
 • Opplæring og veiledning
 • Medfølende
 • Tidshåndtering
 • Kommunikasjonsevner
 • Datakompetanse inne helse

Utdanning skal i eget avsnitt

Mange inne helse arbeider i en kommune, og en kommune vil i stor grad være opptatt av å ansette ergoterapeuter som har riktig kompetanse. Del derfor hvilke studier du har gjennomført.

Tips: Del kort om grad, studiested og året du fullførte studiet. Avsnittet skal ikke oppta mye plass i en CV.


Ergoterapeut CV

Våre tips om ekstra avsnitt

Når du skal skrive en søknad og har fått de "vanlige" avsnittene på plass, oppdager du at det kanskje er andre opplysninger som også bør deles.

Våre erfaringer viser at ergoterapeuter kan legge til avsnitt om både språk, interesse og kurs/lisenser. Dette er informasjonen som kan være aktuelt uavhengig av om du søker jobb i en kommune eller i privat sektor.

Bare husk at du ikke skal legge til ekstra avsnitt som ikke er relevant for stillingen du søker på. Noen søkere har en tendens til å "fylle opp" søknaden med unyttige avsnitt. Unngå dette!

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Hvor jobber ergoterapeuter?

Ergoterapeuter jobber en rekke steder for at mennesker skal få delta emst mulig i sitt eget liv, ogkan blant annet arbeide hos frisklivssentraler, innen bedriftshelsetjeneste og rettet mot folkehelsearbeid.

I tillegg finner man denne type stillinger på sykehus og rehabiliteringssenter, eller innen spesialinstitusjoner og helsetjenester innad i en kommune.

Hvordan få jobb hos en kommune som ergoterapeut?

For å sikre deg en jobb som ergoterapeut bør du først og fremst skaffe deg en god CV. Gjennom en CV får arbeidsgivere øynene opp for deg og din kompetanse. Du kan gjerne bruke våre gode tips når du skal skrive din egen CV.

Hvordan få jobb rettet mot ergoterapi for barn?

Dersom du ønsker å arbeide med ergoterapi for barn bør du enten søke på en ledig stilling hos en kommune, eller du kan se etter ledige stillinger ved barneavdelinger ved sykehus.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV

Eksempel på brev for nedlasting

Mal for følgebrev
Design for følgebrev
Mal for følgebrev for studenter - universitet
Mal for følgebrev for engasjement