CV for sykepleierstudent: Alt du trenger å vite og mer

Hvis du er sykepleierstudent og ønsker å få litt erfaring fra arbeidslivet anbefaler vi at akkurat du leser videre! Du lurer kanskje på hvordan du skriver en student sykepleier CV. Du vil være sikker på at du skriver en CV som gir deg muligheten til å tilegne deg erfaring fra gode helseinstitusjoner, som garantert vil vøre til hjelp når du skal skrive en CV som ferdig utdannet sykepleier en gang i fremtiden.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Eksempel på CV for sykepleierstudent

Frida Gjerde
Sykepleierstudent
54 34 45 65
fridagjerde@gmail.com
linkedin.com/in/fridagjerde

Profesjonelt sammendrag

Omsorgsfull og dedikert sykepleierstudent med flere praksisperioder gjennomført. Fått kompetanse innen psykisk helse, samt en del erfaring innen generell sykepleie. Imøtekommende og lærevillig, med solide karakterer fra studie.

Arbeidserfaring

Sandviken Sykehus
Praksisperiode
Februar til mars 2020

 •  Opparbeidet erfaring innen psykisk helse rettet mot unge.
 •  Utførte blodprøver, vitale målinger og medisinering under veiledning.
 •  Tilegnet ferdigheter og kompetanse innen hvordan møte pasienter på en god og profesjonell måte


Haukeland Universitetsykehus
Prakisiperiode
Setpember til oktober 2019

 •  Opparbeidet erfaring innen sykepleie gjennom observasjon
 •  Mottok veiledning i hvordan oppdatere pasientjournal
 •  Mottok veiledning fra sykepleiere med flere års erfaring


Utdanning


Sykepleier, bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Forventet ferdig juni 2020

Ferdigheter

 •  Utføre og evaluere diagnostiske tester
 •  HLR
 •  Pasientsaksbehandling
 •  Ta vitale tegn
 •  Kommunikasjonsferdigheter
 •  Empatisk
 •  Medfølende
 •  Pasientvurdering
 •  Arbeid under stress
 •  Tidshåndtering

Studiene dine kan ha gått kjempefint, men veien videre vil garantert være litt vanskeligere. En metode for å få en lettere vei, er å skaffe deg erfaring innen sykepleieryrket gjennom en deltidsstilling ved siden av studiene.

Du kan få en slik jobb ved hjelp av en veldig god CV som vil imponere arbeidsgivere, noe som betyr at du bør gjenspeile dine dype kunnskaper og ferdigheter i CV-en din. Det kan hende du synes det er litt skremmende å skrive en CV, fordi du trenger en søknad som utmerker seg blant alle søkerne. Spørsmålet er hvordan du skal klare dette når alle søkerne i bunn og grunn har gjennomgått samme opplæring og utdanning.

Vi stiller opp og hjelper deg! Alt du trenger er noen tips for å forbedre CV-en din og få den til å skille seg ut. La oss gå gjennom hvordan du skriver en sykepleier-Cv sammen med noen ekstra tips! Du kan også sjekke ut våre CV-maler.

Er det lett å få jobb som sykepleier?

Når man har utdannelse som sykepleier i boks, er det mange arbeidsplasser man kan velge mellom, spesielt dersom man bor i et mer urbant strøk. Både sykehjem, hjemmesykepleien, ulike avdelinger på sykehus og ambulanse er steder som har behov for en sykepleier. I tillegg kan også sykepleiere få en jobb i forsvaret, eller i et medisinsk firma. Mulighetene er med andre mange, og de fleste utdannete sykepleiere har ingen problemer med å skaffe seg jobben de ønsker seg.

Startlønnen til en sykepleier ligger på 612 840 kr i årslønn , men legger man til tillegg for å arbeide både helger, helligdager, natt og kveld kommer man gjerne opp i mot 670 000 kroner. Lønnen vil nok alltid variere avhengig av både turnus og arbeidssted.

Hva skal jeg skrive i en student sykepleier CV?

Som sykepleierstudent har du hatt flere relevante kurs i løpet av studiene, du har også tilegnet deg noen praktiske ferdigheter. Du har mest sannsynligvis også klart å skaffe deg litt praktisk erfaring.

Nå bør du egentlig bare skrive det hele på en måte som fremhever hvor mye potensiale du har for å bli en utmerket sykepleier. Dette gjør du gjennom en sykepleierstudent CV som får arbeidsgivere på de helseinstitusjonene du ønsker å jobbe på til å heve øyenbrynene av begeistring, og som leter etter de beste sykepleierne.

Selv om det, i likhet med legeyrket, er en betydelig mangel på sykepleiere er det viktig å skille seg ut fordi det er ofte mange søkere til de fleste jobber. Alle kan ikke bare få jobb med en gang fordi om behovet er stort.

Du må være usedvanlig god og dyktig for å kvalifisere deg innen det medisinske feltet. Så la oss se hvordan du skriver en perfekt og eksepsjonelt kvalifiserende CV.


Student sykepleier CV

Kontaktinformasjon

Som enhver CV begynner du også søknaden som sykepleierstudent med din kontaktinformasjonen. Skriv opp navnet ditt, hva du gjør på, telefonnummeret som du er lett tilgjengelig på og til slutt e-postadresse.

Vær oppmerksom på at din e-postadresse må se profesjonell ut. Eventuelt kan du opplyse om hjemmeadressen din hvis du vil, men det er ikke obligatorisk å bruke.

GODT EKSEMPEL

Trine Hauge

Sykepleierstudent

53 45 63 73

trinehauge@online.no

Arbeidserfaring

Det er nok mest sannsynligvis akkurat dette avsnittet som vil ligne mest på andre søkere, fordi dere befinner dere på akkurat samme sted når det kommer til erfaring innen yrket. Spørsmålet er derfor hvordan du skal få avsnittet om erfaring til å se best mulig ut!

Vel, alt kommer ned til hvordan du presenterer avsnittet på din sykepleier CV. Du kan notere ned ditt eget perspektiv på alt du har lært av din erfaring, samt dine ferdigheter som du har tilegnet deg gjennom erfaringer.

Arbeidserfaringen din bør opplyse om hvilke institusjon du har jobbet på og fortelle noe om hvilke ansvarsområder du hadde. Beskriv hvordan du håndterte alt ditt ansvar, eventuelle utfordringer som å arbeide under press, og ikke minst hvordan du klarte å forbedre ferdighetene dine.

Du bør prøve å inkludere så mange tall som mulig, som en del av å kvantifisere dine erfaringer og prestasjoner. Start alltid med jobben du har hatt som inneholder mest relevante erfaring, så forteller du mer om hvordan du bidro og sto i utfordringene. Å kunne jobbe under press og håndtere utfordringer er trolig noe av det viktigste når jobben du søker på er en stilling som sykepleier.

Den mest omtalte utfordringen innen helse er vanligvis arbeidsbelastningen og stresset som forekommer. Det kan derfor være lurt å gjenspeile evnen din til å håndtere dette, og dermed vise at du både tåler arbeidsbelastningen og kan håndtere utfordringer som dukker på, selv under stress.

Når du skriver opp flere arbeidserfaring på din sykepleier CV, bør du fokusere på hvordan den jobben kan gjøre deg forberedt på en stilling som sykepleier. Søknaden til en sykepleierstudent skal bare ha ett mål - få deg til å se egnet ut for rollen som sykepleier.

Utdanning på en sykepleier CV

Avsnittet om din utdanning er desidert det viktigste på din CV. Du har trolig ikke mye erfaring fra sykepleieryrket, og derfor er det utdanningen din som er det store grunnlaget akkurat nå. I likhet for alle som studerer, så er sykepleierstudiet ditt første steget mot en stilling som sykepleier.

Invester nok tid og energi i denne delen av søknaden, og beskriv nøye de relevante kursene du har fullført og hvordan du utmerket deg. Du kan for eksempel skrive et avsnitt om hva som var din tilnærming til å lære og utvikle ferdighetene.

Når du nevner graden din, oppgi navnet på institusjonen du fullførte studiene hos. Du kan også godt nevne forventet eksaminasjonsmåned og -år.


Student sykepleier CV

Det er i denne delen du bør gi mer detaljerte opplysninger. Du bør nevne dine akademiske prestasjonsberegninger og alle eksepsjonelle prestasjoner som deltakelse i programmer eller priser vunnet som er relevante.

GODT EKSEMPEL

Bachelor i sykepleie Lovisenberg diakonale høgskole Forventet fullført juni 2021

 • Tilegnet ferdigheter for personbasert sykepleie
 • Sykepleie innen kirugisk og medisinsk behandling
 • Ledelse og organisering innen helsevesen
 • Fullfører bacheloroppgave "Kartlegging og behandling av smerter"

Ferdigheter en sykepleierstudent må føre opp

Du vet nok en del om hvilke ferdigheter en sykepleierstudent skal ham nen din sykepleier CV kan ikke bare inneholde akkurat de ferdighetene. Dine ferdigheter må skille seg ut.

Det betyr at du må nevne ferdighetene som en profesjonell sykepleier har og sannsynligvis ikke en sykepleierstudent vil ha. Å ha ekstra ferdigheter og kunnskap er alltid nyttig fordi det viser at du kan gjøre mer, du er dedikert og best mulig lidenskapelig.

Du bør nevne alle relevante ferdigheter sykepleiere bør ha, og det er ikke få! En sykepleier skal kunne oppdatere medisinske journaler for hver pasient, hjelpe den ansvarlige legen med alt han eller hun trenger, utføre vitale målinger på pasienter, gi godkjente medisiner etter instrukser var vakthavende lege.

I tillegg skal en dyktig sykepleier også kunne utføre jobben med varme og tålmodighet, ha kjennskap til og evne til å håndtere teknologien og ha dyp kunnskap om medikamentdoser, behandling, sykdommer og mye mer.

Det er viktig å huske på at leger kanskje er de som tar store avgjørelser, men mye av behandling gis av sykepleierne som blant annet medisinerer og følger med på pasientens tilstand. Dette betyr at de minste feilene kan forårsake svært høye konsekvenser for en pasient, og at dine ferdigheter er av stor betydning!

💡Sørg for at du nevner noen av de nyttige ferdighetene som oppmerksomhet på detaljer, grundig observasjon, forsiktig oppførsel, tålmodighet og så videre.

Du kan med fordel dele dine ferdigheter opp i faglige og personlige egenskaper, og her er noen eksempler på hva dine ferdigheter bør være:


Student sykepleier CV

Faglige ferdigheter for en sykepleier:

 • Medisinforskrifter
 • Behandling av pasienter
 • Vitale målinger
 • Sårpleie/sårstell
 • Psykisk helsevern
 • Traumebehandling
 • Diagnostisk testing

Personlige egenskaper for en sykepleier:

 • Løsningsorientert
 • Organisatorisk
 • Tidshåndtering
 • Empatisk
 • Stor arbeidskapasitet
 • Kritisk tenking
 • God kommunikasjon
 • Kommunikasjons ferdigheter
 • Beslutningsdyktig

Lisenser og sertifiseringer på sykepleier CV

Slik vi tidligere nevnte, så er jobben du søker på som sykepleier en stilling der små feil kan være av stor betydning. Det er også derfor ikke bare hvem som helst kan tre inn i en stilling som sykepleier og yte medisinske behandlinger.

Hvert land har sitt eget sett med regler og forskrifter som skal følges for bruk av medisinsk fagpersonell, enten det er en kirurg eller en sykepleier, hver medisinsk fagperson trenger viss utdanning, opplæring og sertifiseringer eller lisenser for å kunne praktisere.

Å ikke følge disse reglene og forskriftene kan være grove lovbrudd og kan faktisk føre til noe så alvorlig som fengselsstraff. Sørg for at du har kontroll og alltid vet hvilke lovverk som gjelder for stillingen du søker på.

Sykepleiere i Norge må ha fullført grunnutdaninngen sin og oppfylt krav til praksis for å være autorisert sykepleier.

⚠️Husk at du er nøye emd å føre opp nøyaktig hvilke utdanning og dermed hvilke sertifisering du har, eller når du eventuelt vil motta den. Får ikke arbiedsgivere opplysninger om dette i din søknad, kommer de ikke til å kontakte deg.


Student sykepleier CV

Profesjonelt sammendrag for stilling som sykepleier

Ved hjelp av det profesjonelle sammendraget har du en mulighet til å selge deg selv inn som den kandidaten som er best mulig. Vi ser at en del sykepleierstudenter ikke tar denne delen av sin søknad så seriøst, fordi enkelte tenker at det er det medisinske feltet som er viktigst.

Det er riktig at kompetansene dine skal komme frem i avsnittene om utdanning, arbeidserfaring og ferdigheter, men det er det profesjonelle sammendraget som aller først møter arbeidsgiver. Glemmer du å skrive for eksempel om hva du har kompetanse innen i dette avsnittet, kan det fort være at leseren forkaster din søknad.

Du må nevne alle hovedpunktene i profilen din i sammendraget. Du bør starte med stillingstittelen etterfulgt av punktpunkter med detaljer.

Etter stillingstittelen, nevn din erfaring, viktige prestasjoner, utdanning og ferdigheter. Nevn bare de viktigste punktene og legg igjen detaljene for avsnittene som følger senere.

Hold sammendraget ditt kort, til poenget, skarpt og gjør det til et skikkelig høydepunkt på søknad. Du starter altså med kontaktinformasjon som overskrift, så skal du skrive sammendraget, og deretter legge til de andre avsnittene.

Har du ekstra informasjon?

Hvis du har noen ekstra detaljer som kanskje er relevante for en sykepleier, bør du nevne dem også. Dette kan for eksempel være hobbyer, interesser, fritidsaktiviteter, eller erfaring du har opparbeidet deg og som er relevant fra ulike kurs.

Disse kan hjelpe deg med å få frem at du er den personen som strekker seg en litt lenger enn andre. Dette kan settes pris på spesielt fordi det betyr at du er en virkelig dedikert og hardtarbeidende sykepleier som gjorde de ekstra aktivitetene på toppen av studiet ditt.

Flere tips for deg som skal skrive sykepleier CV

Du kan finne mange CV-eksempler for sykepleierstudenter på nettet, men de vil ikke ha et snev av "ekstra". Velger du å bare kopierer dem kan du ende opp med en veldig gjennomsnittlig CV. Vær smart og les resten av våre tips, så skal vi se til at du kan skrive en virkelig god CV!

EN GOD CV ER TILPASSET HVER ENESTE JOBB

Det er greit å skrive en helt gjennomsnittlig CV som du sender rundt til flere, men det vil ikke imponere arbeidsgiver. Du bør alltid skrive søknaden tilpasset arbeidsstedet du søker jobb hos. Dette er så viktig at det kan aldri sies nok ganger! Tenk over hva arbeidsgiver ønsker og hva som kan gi deg en mye bedre mulighet for å få jobben ved den bestemte instutisjonen.

Denne lille innsatsen kan du komme langt med hos en arbeidsgiver. Det vil gjøre at leseren ser deg med en ang som en potensiell kandidat, som vil være et perfekt tilskudd på arbeidsstedet!

HUSK PÅ ATS_SYSTEMET NÅR DU SKAL SKRIVE EN CV

Vi vet alle at teknologien utvikler seg hele tiden. I dag er det sjelden at en arbeidsgiver sjekker CV-ene selv, siden de mottar tusenvis av søknader. Det blir rett og slett altfor mye! Derfor har de ved hjelp av teknologien utviklet et ATS-system, som søker gjennom alle mottatte CV-er, og henter ut søknadene som inneholder nøkkelordene. Her er det viktig at du leser stillongsannonsen, og finner frem til alle ord som du bør legge ved i søknad.


Student sykepleier CV

Maler/eksempler for student sykepleier CV

Se gjerne på flere CV-maler og CV-eksempler for sykepleierstudenter som du kan finne veldig raskt på nett. Når du er klar for å skrive din egen søknad, bør du passe på å velge en mal som er relevant for deg og stillingen du søker på.

Rediger alltid malen i henhold til din egen profil og ikke bruk den som den er. Tilpass formatet og sørg for å få med alle opplysningene dine på en god måte.

Noen ganger når vi for eksempel bruker en mal glemmer vi å redigere visse detaljer eller deler av malen med vår egen informasjon. Ikke gjør den feilen.

Korrekturles CV-en MINST to ganger før du sender en god CV

Det sier seg selv. Ingen ønsker å motta, eller sende, en CV som har veldig mye feil. Se over skrivefeil, formuleringer og annet som kan ødelegge bildet av det til arbeidsgiver.

En GOD CV Viser varme og vennlighet

Selv om en sykepleier skal være profesjonell, så skal man også vise en viss varme og vennlighet overfor pasienter. En stilling som sykepleier krever at du må samhandle med syke pasienter som har ekstremt behov for medfølelse og varme. Skal du arbeide innen psykisk helse er dette kanskje enda mer relevant.

Det betyr at du må være en ekstra medfølende, tålmodig og snill person. Sørg for at du skriver din søknad slik at disse karaktertrekkene personlige egenskaper dine gjenspeiles godt.

Undersøk på forhånd

Alle som er gode på å skrive søknader vet at de må sette av tid til å undersøke litt om både stillingen og arbeidsplassen aller først. Dette gjør du blant annet ved å lese mer om selve instutisjonen, hvilke verdier som er satt fremst og hvilke mål de har når det kommer til behandling av sine pasienter.


Student sykepleier CV

Unngå disse vanlige feilene når du skal skrive en CV

Er du helt fersk på å skrive søknad, er det noen store fallgruver du lett kan havne i, uansett hvilke bransje du søker jobb innen. For at dette ikke skal skje med deg skal vi gjøre deg oppmerksom på de vanligste feilene vi ofte ser på søknader.

 • Bruker ikke tredje person og preteritum
 • Skriver på en måte slik at det blir overmodig
 • Glemmer å ta med viktige sertifiseringer/lisenser
 • Nevner ikke alle sine relevante ferdigheter
 • Gjenspeiler ikke lidenskap og dedikasjon for en stilling man søker på

Disse vanlige feilene er enkle å unngå. Lag en sjekkliste over alle detaljene som må nevnes og sjekkliste over alle mulige feil. Når du har skrevet CV-en din, sammenlign den med begge sjekklistene dine, og du vil enkelt unngå slike unødvendige feil.

Oppsummering: slik får du en god sykepleier CV

Nå som du har lest gjennom denne omfattende veiledningen for hvordan du skriver en sykepleier CV, vet du hva som trengs når sykepleiere skal skrive sin søknad. Bare pass på at deu hele veien har med deg de små detaljene som er så viktig.

Sørg for å skrive en utfyllende søknad, slik at arbeidsgiver ikke trenger å sitte igjen med spørsmål etter å ha lest ferdig din søknad. Vær detaljert og gi nok informasjon, så øker sjansen betydelig for at akkurat du får jobben du vil ha.

Det er en stor mangel på sykepleiere innen helsevesenet i Norge, og problemet med for lite sykepleiere ser ikke ut til å gi seg med det første. Derfor er behovet stort for at både sykepleierstudenter og sykepleiere med relevant arbeidserfaring søker på jobber.

Dette betyr at ditt bidrag er ekstremt viktig for samfunnet og samfunnet er takknemlig for din tjeneste. Vi ønsker deg lykke til i jobben din som er av stor samfunnsnytte, og håper du tar til deg alle våre råd og tips når du skal skrive din sykepleier CV!


Student sykepleier CV

FAQ - Ofte stilte spørsmål om sykepleier CV

Gjør det noe om jeg ikke tar med alle lisenser/sertifiseringer jeg har innen sykepleie?

Jam det gjør det så absolutt! Har du ikke nødvendige sertifiseringer eller lisenser innen yrket, kan du ikke utføre arbeidet og heller ikke bli ansatt. En arbeidsgiver må følge gjeldene lover og regler, og passe på at alle pasienter for korrekt behandling av profesjonelle sykepleiere.

Hvem kan jobbe innen helse i Norge?

Innen helse finnes det mange yrker, noen som krever utdanning, og noen som ikke krever det. Skal du arbeide i stillingen sykepleier krever det at du er autorisert gjennom studier og praksis.

Må jeg ha arbeidserfaring for å få en stilling som sykepleier?

Nei, nødvendigvis ikke. Du kan få jobbe tildels som sykepleier under utdanningen, men du får nødvendigvis ikke lov til å arbeide helt på egenhånd og ta på deg alle ansvarsoppgaver.

Bør jeg nevne nettkurset jeg deltok på for sykepleierstudenter?

Ja. Alt som er relevant for stillingen og jobben bør nevnes i din CV. Du kan for eksempel ta med et ekstra avsnitt for å opplyse om dette.

Hvordan kommer jeg gjennom ATS-systemet?

Du kommer gjennom ATS-systemet ved å bruke tid, se over at du har med alle de gode nøkkelordene som arbeidsgiver ser etter og bruker en av de relevante CV-malene for sykepleier.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV