CV for byggeledere

Som byggeleder har du profesjonell erfaring i ledelse av byggeprosjekt. Ting som opplæring av arbeidere, byggeplanlegging, kunnskap om byggestandarder og forhandlingsevner er en stor del av jobben du kjenner godt.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Men hva med å prøve å vise frem ferdigheter, kvalifikasjoner og jobberfaring på en CV? Hvis du prøver å få arbeid som byggeleder, må følgebrevet være solid og effektivt.

Å skrive søknad er kanskje ikke den sterkeste ferdigheten din. Derfor er vi her for å hjelpe deg med å skrive den mest vellykkede CV for en byggeleder ved hjelp av våre eksempler på søknader og CV-maler.

Hvordan skrive en vellykket søknad for byggeledere?

Ifølge Næringslivets Hovedorganisasjon vil det i de neste 20 årene bli flere stillinger som byggeleder. Byggeleder ligger som nummer fire på stillinger det vil øke mest av i Norge.

Faktisk har etterspørselen etter byggeledere økt på grunn av den stadig økende hyppigheten av byggeprosjekter. Fremveksten av stillingen som byggeleder betyr imidlertid at konkurransen også vil øke.

Dette er grunnen til at byggelederen sin CV må skille seg ut i haugen av kandidater.

Det vil være mange entreprenører som prøver å få stillingen til prosjektledelsen du går etter. For å motta telefonen om at rekrutteringsleder vil ha deg inn til et intervju, må du skrive et sterkt følgebrev.

Å skrive det perfekte følgebrevet er en vanskelig oppgave. Writing the perfect cover letter is a difficult task. Det krever effektiv bruk av ordlyd, formatering og en omfattende tilnærming til informasjonen du vil ha med. Alt i CV-en må være forståelig og logisk plassert.

Her er en liste over alle viktige aspekter og avsnitt du må ta med for å få din CV til å skille seg ut fra de andre byggelederene:

 • Formatet
 • Profesjonelt sammendrag
 • Avsnitt om utdanning
 • Arbeidsbeskrivelse
 • Avsnitt om ferdigheter

I tillegg til våre eksempler på CVer og maler, vil vi også gå gjennom alle punktene grundigere for å garantere at du lykkes med å få en stilling som byggeleder.

Hvilket format er best i en Cv for byggeledere?


byggeledere

En CV kan ha det mest iøynefallende innholdet i verden, men det vil ikke ha noe å si dersom ikke rekrutteringsledere ikke ser på den. For at et CV skal lykkes, må innholdet inne være formatert på en vellykket måte.

I dag er det slik at rekrutteringsledere ikke leser gjennom alle Cvene de mottar. Det ville tatt for lang tid. Lederene vil vanligvis bare bla gjennom følgebrevene som de anser interessante.

Før rekruttererne til og med begynner å plukke ut interessante CV-prøver, filtrerer de ut applikasjonene som ikke har de aktuelle formuleringene og formatet.

Et rekrutteringsbyrå vil sorterer innkommende søknader ved bruk av sporingssystemer (ATS) . Disse programmene vil skanne hver eneste CV og plukke ut de som har de riktige nøkkelordene og den rette terminologien innenfor bransjen.

Sørg for å skape en sunn balanse mellom vanlig og bransjespesifikk formulering i CVen. Ikke overbelast stillingsbeskrivelsen og det profesjonelle sammendraget med for mye bransjetilpasset prat.

Du kan nevne ferdigheter som teambuilding, tidsstyring og kvalitetskontroll, blant annet for å få oppmerksomhet fra ATS.

Det er også andre viktige faktorer du må huske på når du formaterer CVen. Her er viktige punkter for et effektivt CV-format for byggeledere:

 • Plasser navnet ditt øverst i CVen, og skriv adressen og e-postadressen rett nedenfor.
 • Del CV-en din i avsnitt, med mer fremtredende, fet skrift for forskjellige deler i søknaden.
 • Når du skriver stillingsbeskrivelsen din, bruk kronologisk format. Skriv om arbeidserfaringen din fra eldste til nyeste. Start med firmanavnet.

Profesjonelt sammendrag i CVer for byggeledere

Før du begynner å skrive avsnittet om arbeidserfaringen din, er en fange rekrutter sin interesse og oppmerksomhet ved å vie en liten del av CV-en din til å presentere deg selv.

Faktisk, siden rekrutteringsledere vanligvis ikke leser gjennom hver kandidat sin CV, må du kunne beskrive deg selv i et kort forord.

Du kan gjøre Cven din enklere å leser og mer forståelig ved å inkludere et profesjonelt sammendrag.

Det profesjonelle sammendraget må bare være noen setninger langt, og det må kort fortelle om dine evner som byggeleder, kvalifikasjoner og tidligere prestasjoner. Tenk deg at du lager en salgskampanje til noen.

Det faglige sammendraget blir vanligvis lagt til når personen har hatt noen arbeidserfaring i felten. Det er et sammendrag av din tidligere erfaring med byggingen. Men hvis du bare er i startfasen, så er det også greit!

Byggeledere på startnivå som ønsker å øke sjansene for ansettelse, kan skrive et karrieremål i sin CV. CV-målet er en kort uttalelse om dine karrieremål, prestasjoner og ferdigheter til fordel for selskapet.

Besøk nettstedet vårt for flere eksempler på CV-prosjekter og CV-maler.

Eksempel på profesjonelt sammendrag

Nedenfor er et eksempel hvor effektivt et sammendrag kan være:

Sammendrag
_________________________________________________________________________

Erfaren og dreven byggeleder med tre års erfaring i byggeindustrien. Bevist erfaring med vellykket administrering av veiprosjekter fra start til slutt. Evnen til å koordinere handler og samarbeide med arkitekter, ingeniører og lokale tjenestemenn for å sikre riktig tidsstyring, samt kostnadskontroll for et prosjekt. Erfarne med byggestandarder, byggeforskrifter og forhandle kontrakter. Jeg frembringer kompetanse innen teambuilding og ledelse, og kvalitetskontroll for hver jobb.


Dette sammendraget sammenfatter kandidatens styrker og kvalifikasjoner. Sammendraget inkluderer tekniske ferdigheter samt egenskaper som er nødvendige for denne typen arbeid. I tillegg gir det faglige sammendraget eksempler på prosjektene kandidaten har jobbet med.

Å være spesifikk er et stort pluss når du skriver et profesjonelt sammendrag. Hver uttalelse må være presis og fullpakket med relatert informasjon. For eksempel oppgir sammendraget at kandidaten er dyktig i byggestandarder og teambuilding. Alle disse ferdighetene er høyt verdsatt i prosjektledelse.

Nedenfor kan vi se et eksempel på et svakt faglig sammendrag.

Sammendrag
_________________________________________________________________________

Byggeleder med mange års erfaring i tilsyn med byggeplasser og byggeprosjekter for bedriften. Dyktig på teamsamarbeid med for å sikre tidsstyring og kvalitetskontroll. Kunnskap om byggestandarder.


Dette sammendraget er for tørt og viser ikke fem kandidatens kvalifikasjoner godt. Dette er rett og slett en uttalelse om noen av ansvarene denne personen hadde som byggeleder. Aspektene er vage og uklare, dette skaper problemer for hvor lesbar denne CVen er. Bare det å snakke om kvalitetskontroll forteller ikke leseren mye.

Hvordan skrive det perfekte avsnittet om arbeidserfaring

Før i tiden brydde seg ikke så mange byggefirmaer om utdanningsbakgrunnen til prosjektlederen, men tidene har endret seg. I dag krever de fleste selskaper at kandidatene har en bachelorgrad i ledelse eller et annet relatert felt.

Å legge til et avsnitt i Cven din om utdanningen du har i, vil utvilsomt få CVen til å skinne.

Ikke bare viser denne delen rekrutteringsbyrået at du har den nødvendige utdanningsbakgrunnen, men den kan også bygge interesse for leseren ved å gi mer informasjon om deg selv.

For å skrive utdanningsdelen av CVen din effektivt, må du vurdere hva du skal inkludere i denne delen av søknaden. Vi har laget en liste over viktige aspekter du bør vurdere når du skriver en utdanningsseksjon:

 • Skriv inn din høyeste utdanning først . Sørg for å oppgi dine høyeste utdanningsløp; en kronologisk tilnærming anbefales. Ikke skriv om videregående utdanning hvis du er ferdig med universitetet.
 • Sørg for å liste opp utdanningsgraden, navnet, adressen og årene du har gått på universitetet.
 • Inkluder relevante arbeidskurs . Skriv opp kursene du føler er relatert til jobben du søker på. Dette vil vise rekruttereren at du har ytterligere ferdigheter og kunnskap.
 • Hvis du ikke har en bachelorgrad, så skriv navnet på videregående du er ferdig.
 • Legg til sertifikater . Å legge til sertifikater i denne delen vil utvilsomt øke styrken til CV og gjøre den mer lesbar.

Hvordan skrive om arbeidsbeskrivelse og oppgaver for byggeleder i CV


CV byggeledere

Nå som det faglige sammendrag og avsnittet om utdanning er ivaretatt , er det på tide å fortsette med den viktigste delen av CVen - avsnittet om stillingsbeskrivelse.

Denne delen har som formål å beskrive for rekrutteringsleder tidligere relevante arbeiderfaring.. Du må beskrive arbeidet ditt på en måte som får frem verdien du har hatt som byggeleder.

Den beste tilnærmingen er å bruke en punktliste for å vise din arbeidserfaring. Sørg for å beskrive i detalj om dine tidligere jobber. Du må fremheve hvilken fordel du ga firmaet og hvordan du brukte ferdighetene dine til fordel for arbeidsgiveren din.

Det anbefales alltid å beskrive prestasjonene dine i detalj. Prøv å ta med numerisk informasjon, i tillegg til sjargong i bransjen, i stillingsbeskrivelsen. Dette vil vise til leseren at du har ferdighetene og kunnskapene som er nødvendige for arbeide innen byggeledelse.

Eksempel på avsnittet om arbeidserfaring

Nedenfor kan du se et effektiv eksempel på hvordan arbeidserfaring kan skrives:

ARBEIDSERFARING
_______________________________________

Byggeleder

Byggherrene AS

06/2015 - 11/2018

Sandsli, Sandsli

 • Overvåket byggeplanlegging for sentrumsnære bygg på 15 etasjer.
 • Sikret prosjekter overholdet bygningsreglementet.
 • Overvåket prosessen med opplæring av arbeidere og kontraktsforhandlinger på byggeplassen i sentrum i 6 måneder. Å økte effektiviteten med prosjektets tidslinjer med 15%.
 • Analyserte byggekostnader, prosjektplanlegging og opplæringsprogrammer for selskapet.

Dette er en sterk stillingsbeskrivelse fordi den gir mange detaljer om byggelederens jobb samtidig som den viser kunnskapen og ferdighetene til kandidaten frem. I tillegg inkluderer stillingsbeskrivelsen numerisk informasjon, samt navn og plassering av byggeplasser.

Nedenfor kan vi se et svakt eksempel på hvordan arbeidserfaring kan beskrives:

ARBEIDSERFARING
_______________________________________

Byggeleder

Byggherrene AS

06/2015 - 11/2018

Sandsli, Sandsli

 • Overvåket byggeplasser
 • Administrert team av arbeidere og entreprenører
 • Organiserte opplæringsprogrammer og bygget prosjektplan.

Denne arbeidserfaringen er dårlig skrevet. Det sier rett og slett ikke nok og gir ingen detaljer om jobben. Det er for generell og kort.

Fremhev alltid ferdighetene dine

En god måte å få rekrutteringslederen sin oppmerksomhet på er ved å inkludere et avsnitt om ferdigheter i CVen. Inkludering av denne delen vil øke leserens interesse, være mer lesbar for stillingen og tilfredsstille ATS-skanninger.

Å få frem relevante ferdigheter er en fin måte å gi tilleggsinformasjon og troverdighet til din CV. Prøv å inkludere tekniske og leder ferdigheter i denne delen. På denne måten vil du vise at du kjenner den tekniske siden av virksomheten og hvor viktig den mellommenneskelige siden av ledelse er.

I tillegg bør du hele tiden ha fokus på på ferdighetene som er beskrevet i stillingsannonser for byggeleder. Alt annet ville være unødvendig å ta med i en CV.


cv for byggeledere

Her er en liste over viktige nøkkelord og ferdigheter du kan inkludere i beskrivelsen av rollen din som byggeleder:

 • Budvalg av best verdi og pris
 • Utvalg basert på Kvalifikasjon
 • Prosjektomfang og budsjett
 • Økonomiske kontrakter
 • Kapitalkontrakter
 • Konseptuell planlegging
 • Skjematisk design
 • Programmering og gjennomførbarhet
 • Planskisse og arbeidstegninger
 • Matematikk (kalkulus, geometri, etc.)
 • Tiltak for miljøytelse
 • Kvalitetsstyring
 • Offentlig sikkerhet
 • Estimering av kostnader
 • Kommunikasjonsferdigheter
 • Rask tankegang
 • Beslutningsferdigheter
 • Endre ordre
 • Nøyaktighet
 • Risikovurdering
 • Lederegenskaper
 • Ledelsesferdigheter
 • Prosjektledelse
 • Effektiv kommunikasjon
 • Problemløsende ferdigheter
 • Teamarbeid og samarbeid
 • Tidshåndtering
 • Ledelse
 • Ansvarsfull
 • Analytiske ferdigheter
 • Tekniske ferdigheter
 • Bedriftsadministrasjon
 • Organisatoriske ferdigheter
 • Tilpasningsevne
Skriv hvilken prosjekter innen byggeledelse du er kjent med.

Du kan også beskrive hvilken ferdigheter innen bygg og anlegg du er kjent med, som for eksempel:

 • Boligbygg: Eneboliger, leilighetskomplekser, etc.
 • Næringsbygg: Kontorbygninger, butikker, detaljhandel, etc.
 • Industrielle bygg: Oljeraffinerier, kjemiske fabrikker, etc.
 • Offentlige bygg: Kommunale og offentlige bygninger, for eksempel skoler og politistasjoner.
 • Anleggsbygg: Vei, flyplass, bro, etc.
 • Landbruksbygg: Gårdsbygg, inngjerdinger, siloer, landbruksdrift, etc.
 • Miljøvennlige bygg: Miljøstasjoner, vindmøller, materialhåndtering, etc.

Viktige punkter å ta med seg


CV byggeledere

Viktige punkter å ta med seg når du nå skal skrive en effektiv CV for din søknad som byggeleder er følgende:

 • Skriv CVen din spesielt for jobben du søker på.
 • Ditt profesjonelle sammendrag skal kortfattet fremheve dine kvalifikasjoner og jobbrelaterte ferdigheter.
 • Få frem verdi din ved å berøre viktige erfaringer og presentasjoner fra det forrige arbeidet ditt. Inkludering av beregninger anbefales også.
 • Skriv arbeidserfaringene dine i en kronologisk rekkefølge.
 • Presentere dine ferdigheter og erfaringer tilpasset jobben du ønsker.
 • Bruk sertifikater for å øke interessen for søknaden din.

FAQ

Hva er gjennomsnittslønnen for en byggeleder?

I følge Byggfakta er gjennomsnittslønnen for en byggeleder på 757 000 kr i året.

Gjennomsnittslønnen og populariteten til lederstillinger innen byggebransjen forventes bare å øke de neste årene.

Hvilke ferdigheter trenger man for å bli en byggeleder?

Som vi nevnte i avsnittet om ferdigheter i artikkelen vår. Du må ha ferdigheter som er aktuelle og/eller relatert til stillingsannonsen.

Prøv å inkludere både tekniske ferdigheter og ferdigheter innen ledelse. Angi også hvilken type konstruksjonsarbeid du er kjent med. Se CV-mal for byggeleder ved å besøke nettstedet vårt. Alle rettigheter forbeholdt.

Hvor lang skal en CV for byggeledere være?

En effektiv CV bør ikke være lenger enn en side. Sørg for å tilpasse alle avsnittet for å få plass på en side. For flere eksempler på CV-maler for byggeleder og veiledning besøk vår nettside.

Behøver man sertifikater for å bli en byggeleder?

Det kreves ikke sertifisering. Men sertifiseringer innen ledelse av byggeprosjekter er sterkt anbefalt og veldig nyttig å ha. De vil øke sjansene dine for bli vurdert som kandidat til stillingen du søker på.

Her er liste over vanlige sertifikater for byggeledere:

 • Belegg- og korrosjons inspektør
 • Betongtransport konstruksjon
 • Blyreduksjon
 • Energi og miljø
 • Mobilkran Operatør
 • HMS
 • Rigger og signalperson
 • Risikostyring
 • Sikkerhetsleder / trener

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV

Eksempel på brev for nedlasting

Mal for følgebrev
Design for følgebrev
Mal for følgebrev for studenter - universitet
Mal for følgebrev for engasjement