Komplett guide for CV til assisterende leder

En overbevisende CV for administrativ assistent kan gjøre en forskjell for om du vil få din neste jobb eller ikke.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Eksempel assisterende leder CV

Linda Larsen  
Assisterende leder
41 00 22 33
lindalarsen@online.no
www.linkedin.com/lindalarsen

Profesjonelt sammendrag
Erfaren assisterende leder med opplæring i et bredt spekter av administrasjonsoppgaver. Evne til å jobbe under press og samarbeide i team. Vellykket registrering av telefonsamtaler, gi informasjon til klienter og fungere som bindeledd mellom avdelinger.

Arbeidserfaring

Assisterende leder
InterGruppen
Juni 2016 – dags dato

 •  Gi administrativ veiledning til ansatte på ledernivå, inkludert å administrere kalendere, planlegge avtaler og lage reisearrangementer.
 •  Forbered og rediger korrespondanse, rapporter og presentasjoner ved hjelp av Microsoft Office Suite og Google Suite
 •  Besvar telefonsamtaler og svar på henvendelser fra kunder, leverandører og internt personale
 •  Administrer konfidensielle filer og oppretthold nøyaktige poster
 •  Arrangere møter, konferanser og andre arrangementsforberedelser.
 •  Bestill kontorrekvisita og vedlikehold inventar
 •  Håndtering av inn- og utgående post, samt sortering og distribusjon
 •  Gi opplæring til nye ansatte


Utdanning

Bedriftsledelse, bachelor
Universitetet i Oslo
Juni 2014

Ferdigheter

 •  Gode organisatoriske evner
 •  Tidshåndtering
 •  Dyktig innen Microsoft Office Suite og Google Suite
 •  Sterke kommunikasjonsevner
 •  Selvstendig
 •  Samarbeider
 •  Ordrebestilling
 •  Detaljorientert
 •  Evne til å prioritere
 •  Evne til å administrere flere oppgaver
 •  Dyktig på kundeservice og telefon
 •  Customer Relationship Management

En velskrevet og profesjonell søknad kan ha en enorm innvirkning, rett og slett fordi den skaper det første inntrykket av deg til arbeidsgiver.

Hva gjør assisterende ledere?

Assisterende ledere har mange arbeidsoppgaver, fra å skape god kommunikasjon med ansatte på tvers fra alle avdelingene, drive med arkivering og journalføring, til organisering av team, samt holde oversikt over sjefens tidsplan. Kort fortalt gjør en assisterende leder det meste som må til for å drive bedriften fremover.

Arbeidet deres sparer mye tid på lederen sin timeplan, som derfor kan fokusere på andre og mer produktive oppgaver. Derfor vil mange bedrifter se at en denne type jobber er viktig for å hjelpe sjefene, men samtidig kan en bedrift kjenne på at de ikke har råd til denne stillingen.

Det gjør at det kan være vanskelig å få jobben, fordi det vil være færre ledige stillinger i fremtiden. Dette betyr at du må ha en engasjerende CV for å skaffe deg stillingen du søker på.

Det er viktig å bruke CV som skiller seg ut og får tydelig frem dine ferdigheter, erfaring og utdannelse når konkurransen er så hard innen feltet.

Denne omfattende veiledningen med eksempler vil sikre at CV-en din viser akkurat dette, noe som vil øke sjansene dine for å få et intervju hos en bedrift.


Assisterende leder CV

Skriv et vinnende sammendrag

Sammendraget skal du skrive inn rett etter overskriften, og dette avsnittet gir en kort introduksjon av deg selv til arbeidsgiveren og bør skape et godt inntrykk på dem.

For å få dette til må et sammendrag fremheve dine prestasjoner, ferdigheter og relevant erfaring.

Godt eksempel
Erfaren assisterende leder assistent med mer enn seks års erfaring. Målrettet og god teknisk kompetanse. Erfaring med administrativt arbeid, problemløsning, planlegging og assistanse. Ekspertise innen Microsoft Office og administrasjon av database.

Oversikt over CV gir en detaljert oversikt over kandidaten, med fokus på ferdigheter, samt også kompetanse om ansvaret som jobben innebærer.

Dårlig eksempel
Assistent med erfaring i å utføre kontoroppgaver. Erfaren i Microsoft Office og kontroll på kalenderen. Ser etter en jobb i et inkluderende og sosialt arbeidsmiljø.

Det er ekstremt tydelig hvor mangelfull det dårlige eksempelet er. Her får ikke man vite noe relevant som gjelder arbeidet man skal gjøre hos bedriften.

Mest sannsynlig vil ikke slike CV-er bli valgt av søkersporingssystemene. Og åpenbart vil denne type søknader ikke får arbeidsgiver sin oppmerksomhet.

Eksempler på arbeidserfaring

Her skal du legge fokuset på din søknad, da søkere som har relevant erfaring å vise til gjerne blir lagt mer merke til og skaper seg en bedre sjanse for å få et intervju. Du bør altså sette av størstedelen av din søknad være rettet mot dette avsnittet. .

Følg retningslinjene nedenfor for å skrive ned din arbeidserfaring enkelt og tydelig:

 • Organiser erfaringen din kronologisk, og start med den siste jobben din.
 • Man skriver navnet på bedriften, stillingstittelen du hadde og hvor lenge du har jobbet der.
 • Inkluder alle relevante nøkkelord til jobben du søker på.
 • Bruk sterke verb for å beskrive hvilket daglig jobbansvaret du hadde og gjør utsagnene korte.
 • Del hvordan du kan være den beste kandidaten til jobben fordi du er dyktig i jobben.
 • Ved å bruke tall eller henvise til statistikk skaper du et godt bilde!
 • Arbeidsgiveren ønsker at man bruker punktlister for å fremheve gode resultater og relevante ferdigheter.
Godt eksempel

Assisterende leder

FMGruppen

Januar 2020 – dags dato

 • Håndterte administrerende direktørs sin tidsplan ved å sette opp møter og avtaler med interessenter og kunder.
 • Fant bedre administrative prosedyrer for å kutte papirarbeidet med 30 % og øke produksjonen med 15 %.
 • Arrangerte og planlagte møter, avtaler og intervjuer for virksomheten.
 • Organiserte ledergruppens reisearrangementer, inkludert transport, overnatting og flyreiser.
 • Laget presentasjoner, rapporter, grafer, regneark, diagrammer og diagrammer.


Assisterende leder CV

Dette skriver om du mangler tidligere erfaring

Hvis du er nyutdannet, eller har liten eller ingen erfaring fra tidligere stilling, kan du fortsatt skape inntrykk på arbeidsgiveren. Følgende retningslinjer vil hjelpe deg å oppnå dette:

Opplys gjennom avsnittet om arbeidserfaring om alle relevante kurs eller flere praksisplasser du har gjennomført. Sørg for å fremheve eventuelle kvalifikasjoner eller oppgaver som er relevante for for den nye stillingen du vil ha.

Det er mye til kan tilføre i mangel på erfaring, du kan faktisk til og med inkludere frivillighet eller fritidsaktivitet som er relatert til stillingen. Dette kan innebære å påta seg oppgaver som forberedelse av arrangementer, administrativ assistanse eller kundeservice.

Selv om du ikke har tidligere administrativ erfaring, kan du fortsatt være kvalifisert basert på dine aktuelle evner. For eksempel ferdigheter i dataregistrering, kundeservice og planlegging.

Opplys om din utdannelse innen ledelse

Arbeidsgiveren bør få et godt innblikk om din utdannelse, og er et avsnitt som alltid vil være til hjelp i en søknad. Avsnittet er enkelt å få på plass, bare sikre at du tar med hvilken grad du har fullført, navnet på skolen og året du var ferdig med din utdanning.

Bruk gjerne vår CV-mal for å sikre at avsnittet blir riktig.

Godt eksempel

Bedriftsøkonomi, bachelor

BI Bergen

Mai 2017

Karakter: B


Dårlig eksempel
Bachelor, bedriftsledelse, 2018

ved å se på de to eksempler får du raskt et godt bilde av hva du skal ta med av informasjon i dette avsnittet. Det er også tydelig at du må bruke riktig format.

Tips: Du bør ta med alle studier, inkludert informasjon som viser viser at du er dyktig innen en bestemt programvare. Det kan være et avgjørende punkt på søknaden som vil hjelpe deg å skille deg fra andre søkere og vise frem dine evner.


Assisterende leder CV

Gi eksempel på ferdigheter som passer med stillingen du søker på

Når man søker på denne type stillinger trenger man en rekke ferdigheter og kvalifikasjoner. Det er en rekke aktuelle ferdigheter som er relevante, så her trenger du å ta en vurdering for å fremheve de viktigste.

Her er litt informasjon om hva som kan være aktuelt når man skal arbeide innen ledelse:

 • Evne til å multitaske og være godt organisert er nødvendig i slike jobber.
 • Man må kunne være ansvarlig for å styre arbeidet sitt og følge tidsfrister.
 • Man må kunne arbeide i et team og tett opp mot kunder.
 • Dyktig på problemløsing, og det er avgjørende at man kan finne raske og gode løsninger.
 • Muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner må være eksepsjonelle for å samhandle effektivt med kolleger, klienter og kunder.
 • Man må ha en god sans for detaljer der man kan oppdage feil ved papirene, timeplanene eller annet.
 • Ofte nødvendig å være dyktig i Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) og lignende programvarer.
 • Kunne arbeide i hektisk miljø og tilpasse seg skiftende forhold.

Her skal du få se noen av ferdighetene som er nyttige for denne type stillinger innen ledelse, men husk at det kan være flere som er aktuelle avhengig av hvilke nye jobber du sender søknad på.

Faglig ferdigheter
 • Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • Utmerkede datainntastings- og skriveevner
 • Gode organisasjons- og tidsstyringsevner
 • Kunnskap om kontorutstyr (f.eks. skrivere, kopimaskiner, skannere)
 • Kunnskap om planlegging og kalenderhåndtering
 • Kompetanse innen prosjektstyringsverktøy (f.eks. Trello, Asana)
 • Forståelse av grunnleggende regnskapsprinsipper og bokføring
 • Erfaring med kundeservice og kundeinteraksjon
Personlige egenskaper:
 • Enestående kommunikasjonsevner
 • Utmerkede problemløsningsevner
 • Detaljorientert og presis
 • Evnen til å opptre både alene og i team
 • Optimisme og en sterk arbeidsmoral
 • Tilpasningsevne
 • Ansvarlig
 • Mellommenneskelige ferdigheter og empati

Disse administrative ferdighetene er veldig viktige og kan hjelpe deg med å lykkes for jobber som innebærer ledelse.

Når det er så mange egenskaper og kunnskap som er viktige, skriver du bare opp det som er mest relevante, både for faglig og personlig ferdigheter.


Assisterende leder CV

Søknaden blir komplett sammen med et følgebrev

Dette er en stilling som krever god evne for kommunikasjon og tidsstyring, og du som vil ha en slik stilling kan vise dette gjennom et følgebrev.

Det er mye man kan nevne i et følgebrev, men skal du få en stilling bør du følge våre tips, eller se på en god CV-mal som inneholder også følgebrevet.

Ved å skrive følgebrevet kan du på flere måter skape et godt førsteinntrykk og her får du også liv til å være mer personlig. Et tips er å

Del gjerne med arbeidsgiveren hvorfor du brenner slik for arbeidet og ønsker å gjøre en formidabel jobb. Vær gjerne litt tydelig i språket ditt og vis frem mer av deg selv som person.

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Skal assisterende ledere inkludere referanser i sin søknad?

Nei, det skal man ikke. Du kan heller oppgi dine referanser ved en senere anledning når potensielle arbeidsgivere etterlyser det.

Hvorfor er det så viktig at man ser nøye på annonsen for den aktuelle stillingen?

Du må se nøye på stillingsannonsen for å finne frem til viktige nøkkelord som arbeidsgiver nevner her. De samme nøkkelordene bør du ta med i din søknad.

Må man ha mange års erfaring for å få en jobb?

Nei, man må ikke det selv om det kan være en klar fordel. Samtidig vet arbeidsgivere at man må begynne et sted, og mange bedrifter er villig til å gi nylig utdannede en sjanse. Det er da viktig at du fremhever ferdigheter du har tilegnet deg gjennom studier.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV

Eksempel på brev for nedlasting

Mal for følgebrev
Design for følgebrev
Mal for følgebrev for studenter - universitet
Mal for følgebrev for engasjement