Brannmann CV: Tips og veiledning

Brannmann er et yrke mange ser opp til og ønsker å være. For å arbeide som dette må du ha høy kompetanse og være svært dyktig når det kommer til de riktige ferdighetene.||Brannmann er et yrke mange ser opp til og ønsker å være. For å arbeide som dette må du ha høy kompetanse og være svært dyktig når det kommer til de riktige ferdighetene.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Når arbeidsgivere skal se etter nye kandidater for stillinger innen brannvern ser de spesielt på detaljer som sertifiseringer, lisenser, ferdigheter, kunnskap, fysisk styrke og helse, samt litt mer.

Skal du søke på jobb som brannkonstabel bør du lese våre gode tips før du starter på din CV.


Brannmann CV

Undersøk hva som kreves for en eventuell ansettelse

Før du starter på CV, må du studerer hva som skal til for at du vil lykkes i stillingen. Selv om du har en viss formening om hva jobben innebærer, må du lese hvilke detaljer som blir nevnt for akkurat den stillingen du ønsker.

Å gjøre litt research vil hjelpe deg med å finne søkeordene du må inkludere i CV-en din, få et innblikk i hva arbeidsgiveren ser etter, hva som er aktuelt i dagens arbeidsmarked og ikke minst hvilke kvalifikasjoner som kreves.

Velg også rett format for en jobb som brannkonstabel

For å gjøre det riktige inntrykket på en arbeidsgiver, må du som brannkonstabel benytte seg av et egnet og aktuelt format på din søknad. Det finnes ulike formater som arbeidssøkere kan velge mellom:

 • Funksjonelt CV-format: passer best for deg som er helt fersk og på jakt etter din første ansettelse
 • Omvendt kronologisk CV-format: riktig format for deg som har betydelig yrkeserfaring
 • Kombinasjonsformat: aktuelt format for deg som vil fremheve både utdannelse, ferdigheter og erfaring

Når du har gjort litt research og funnet frem til det rette formatet, kan du begynne å skrive på din søknad for en stilling som brannmann.

Start med overskriften og følg på med et sammendrag

Det første du skal føre opp på en søknad er selve overskriften. Sørg for at du får med ditt fulle navn i litt større fonter. Nevn deretter yrkestittel, kontaktnummeret ditt og e-postadressen. Se gjennom at alt stemmer og at du ikke bruker en uformell e-postadresse.

Skriv et overbevisende sammendrag

Etter overskriften må du begynne på et profesjonelt sammendrag som egner seg for en brannkonstabel. Her skal du være kort og konsis, og kun ta med helt nødvendig informasjon knyttet til arbeidet i et brannvesen.

Start sammendraget med å nevne stillingstittel og hvor mange års erfaring du har. Kandidater til en stilling som vekker oppmerksomhet, gjør det nettopp i dette sammendraget ved å vise til viktige prestasjoner og relevante ferdigheter som har hjulpet dem med å prestere godt.

Du kan også nevne ulike utfordringer og tester du har håndtert på en god måte gjennom din stilling, gi mer informasjon om ansvarsområder du har hatt og vise forståelse for at stillingen innebærer en rekke fysiske krav knyttet til din helse. Skriv den profesjonelle erfaringen


Brannmann CV

Ta med all relevant erfaring du har som brannkonstabel

Når du skal begynne på avsnittet om din yrkeserfaring som brannkonstabel, skal du alltid begynne med stillingstittelen og arbeidsgiveren sitt navn, samt legge til informasjon som viser antall år du var ansatt.

Beskriv deretter det daglige ansvaret du håndterte gjennom dine tidligere jobber. Fremhev og fokuser på eksepsjonell ytelse av de ulike utfordringer du som måtte gjennomføres i stillingen din.

Prøv også å skrive inn hvilke viktige prestasjoner du oppnådd gjennom din arbeidserfaring som brannmann. Du bør også ta med annet, slik som at relevante ferdigheter blir nevnt under dette avsnittet.

Husk at du skal skrive i omvendt kronologisk format, og ikke minst bruke tall og fakta for å fremheve på en god måte hva du har oppnådd.

Kort oppsummert bør ditt avsnitt om arbeidserfaring nevne alle de viktige aspektene som kreves av brannkonstabler. Ved å gjøre dette fremstår brannkonstabler både som profesjonelle, kunnskapsrike og dyktige, noe som lett kan føre til at du vil bli innkalt til et intervju.

Vis frem din utdanning fra Norges brannskole

Når du er ferdig med avsnittet om arbeidserfaring, er neste steg å skrive inn informasjon om din utdannelse. Her skal brannkonstabler få med sin høyeste utdannelse, som vil vise at de har gjennomført nødvendige krav for å være kvalifiserte for stillingen og klar for å jobbe.

Kandidater som søker på en stilling som brannkonstabel, men som ikke tar med minimum opplæring innen brannvesen, vil mest sannsynligvis oppleve at deres søknad ikke går videre til runde nummer to.

I tillegg til informasjon om nødvendig opplæring og tester, kan kandidater også legge til informasjon om fysiske tester, opplæring under helse og andre aktuelle kurs gjennom Norges brannskole som er nødvendig for en utdanning innen brannvesen.

En annen ting du kan vurdere er å lage et eget avsnitt som du kaller sertifiseringer, gjerne noe som er mer aktuelt for brannkonstabler som har mange aktuelle kurs eller annen opplæring.


Brannmann CV

Viktig avsnitt for brannkonstabler: ferdigheter

Nå er du klar for å vise deg frem ved å fremheve dine ferdigheter, og brannmenn har alltid et minimum krav når det kommer til ferdigheter. Sett av litt tid, og sørg for at alle dine gode ferdigheter får skinne litt ekstra her.

Avnsittet om ferdigheter er viktig siden den støtter opp om din erfaring og kompetanse innen brann, helse og nødsituasjoner.

Her er noen av ferdighetene søkere må huske på for at de skal bli kalt inn for en eventuell ansettelse som brannmann:

 • Naturkatastrofer
 • Livredning
 • Kommunikasjonsevne
 • Teknisk brannkompetanse
 • Tekniske ferdigheter
 • Beredskapsutstyr
 • Nødanrop
 • Brannslukningsutstyr
 • Brannsikkerhet
 • Brannslokking
 • Farlige materialer
 • Akuttmedisinske prosedyrer
 • Førstehjelp
 • Protokoll for medisinsk nødhjelp
 • Førerkort
 • Branntiltak
 • Brannutstyr
 • Psykisk helse

Legg til lisenser og sertifikater

Kandidater som søker på stillinger innen brannvesen, må hele tiden vise at de er kvalifiserte i møte med utfordringene som jobben krever. Det hjelper ikke at du bare kan fortelle at du kan jobbe innen yrket, du må også vise at du møter de gjeldende krav, både fysiske krav og psykisk.

Dette gjør du best ved å legge til et ekstra avsnitt hvor du kan fortelle at du blant annet har grunnkurs, førerkort, gjennomført nødvendige tester og har godkjent politiattest.

Ekstra informasjon for stillinger innen brann og helse

Bortsett fra de ovennevnte avsnittene, er det flere detaljer du også kan opplyse om. Kandidater som gjør dette skiller seg gjerne ut og blir lagt merke til hos arbeidsgivere.

Det kan være relevante hobbyer eller interesser, språk, at du har kompetanse innen for eksempel helse, eller dy driver aktivt med en idrett for å holde de fysiske kravene på plass.

Disse andre detaljene kan skille deg blant alle andre søkere og gjøre inntrykk på arbeidsgiveren.


Brannmann CV

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Hva er minimum opplæring for å arbeide som brannmann?

Minimum opplæring innebærer at grunnkurs Brann, redning og samfunnsikkerhet, samt en toårig grunnutdanning på heltid gjennomførs. Dette kan du lese mer om på Norges Brann og redningsskole .

Hvorfor må jeg ha tilfredstillende politiattest?

Alle søkere innen brann- og helsesektoren må vise til godkjent politiattest. Dette gjelder for en rekke yrker i Norge, blant annet for deg som vil jobbe som brannkonstabel.

Hva må til for å bli innkalt til et intervju og møte?

En god CV kreves for at du skal bli innkalt til et møte om intervju. Dette får søkere til ved å skille seg ut blant andre ved å vise til relevant utdanning, påkrevde tester, førerkort, flere års erfaring, samt også at grunnkurs er gjennomført.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV