Eksempler på bokholder CV

En bokholder har som arbeidsoppgave å organisere og vedlikeholde selskapets økonomiske informasjon. Dette innebærer mange trinn på veien, og som oftest er det et krav at du har en formell utdannelse.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Til tross for at du har utdanningen og mest sannsynlig er den rette personen for jobben, får du kanskje ikke jobben du ønsker. Du trenger en virkelig god CV som viser at du er personen som bedriften er på jakt etter.

Akkurat det skal vi hjelpe deg med her!


Bokholder CV

Slik får du riktig struktur på din CV

For en bokholder har struktur og organisering alt å si for at man gjør en jobb godt nok, og derfor er det viktig at du viser det allerede i din søknad. Dette gir arbeidsgiver et tydelig bilde av at du er riktig kandidat!

En CV skal alltid deles opp i flere avsnitt. Vi viser deg først alle avsnittene i en oversikt, før vi går gjennom hver del mer nøyaktig.

En god CV for bokholdere bør inneholde følgende avsnitt:

 • Kontaktinfo
 • Profesjonelt sammendrag eller karrieremål
 • Relevant arbeidserfaring
 • Ferdigheter
 • Sertifiseringer
 • Utdanning

Søker du jobb som kontorsjef? Sjekk vårt CV-eksempel her!

Slik får du et godt format

Vi vet at konkurransen er stor om de ledige stillingen, og at du trenger en CV som skiller seg ut fra alle de andre sine søknader.

Det er garantert at det er flere andre søker på de samme stillingene som du. For at CV-en din skal skille seg ut og få arbeidsgiverne sin interesse, må du formatere søknaden effektivt.

På dagens arbeidsmarked er det omvendt kronologisk formatering som i hovedsak gjelder, også for bokholdere. Det vil si at du blant annet må skrive stillingsbeskrivelsene dine fra eldste til nyeste.

Dette formatet vil sikre at din CV er strukturert på en forståelig og lettlest måte for leseren.

En annen ting du må være oppmerksom på er søkersporingssystemene (ATS) som de fleste store bedirfter har tatt i bruk. Systemene leter etter nøkkelord i hver enkelt søknad, og har du ikke tatt dem med forsvinne rdu raskt ut fra listen over aktuelle kandidater.

Et riktig CV-format må kobles sammen med en sterk kombinasjon av vanlige og økonomiske nøkkelord. Dette vil forbedre CV-en og sikre at man blir fanget opp av av ATS-systemet.

Skriv et solid karrieremål eller profesjonelt sammendrag

En viktig faktor for å skrive en god CV er å finne ut hvordan søknaden din vil få arbeidsgiver sin oppmerksomhet. Du kan være ganske sikker på at han elle rhun ikke leser gjennom alle søknadene like grundig.

Vanligvis skumleser arbeidsgiverne bare gjennom CV-ene som er plukket ut av ATS-skannerne. De leser sjelden alt fra A til Å.

Derfor er en god måte å øke interessen og presentere din kompetanse og dine evner for leseren ved å inkludere et profesjonelt sammendrag eller karrieremål nesten øverst i din CV.

Et profesjonelt sammendrag brukes for at en erfaren bokholder kan kort forklare hvorfor han eller hun er kvalifisert for stillingen. Ved hjelp av noen få setninger må du være i stand til å beskrive dine beste jobbrelaterte ferdigheter og tidligere arbeidsprestasjoner. Hver setning må vise hvordan du kan være til nytte for bedriften du søker jobb hos.

På den annen side er et karrieremål en bedre tilnærmingen for en nylig utdannet bokholder for å vise verdien din som profesjonell. Målet må bare være noen få setninger langt, der du beskriver dine beste ferdigheter og hvilke mål du har yrkesmessig.


Bokholder CV

Bruk litt tid på avsnittet om arbeidserfaring

Til tross for at du skriver et godt karrieremål elle sammendrag, vil du ikek komme langt uten et godt avsnitt om din arbeidserfaring. Vi vet hvor mye arbeidsgivere studerer akkurat dette på en CV!

Det anbefales å bruke punktlister mens du fortelle om din yrkeserfaring. På denne måten vil du være i stand til å nevne viktige prestasjoner og ansvar du har hatt klart og konsist.

La oss se nærmere på et godt eksempel som kan hjelpe deg:

Godt eksempel

Regnskap Vest AS

Bokfører

2014 - dags dato

 • Utførte alle bokføringsoppgaver for byrået. Håndtert ansattes lønn, månedlige regnskaper og skatteberegninger.
 • Opprettet og fulgte opp evalueringer for ytelsese, for å øke produktiviteten og redusere omsetningen.
 • Reduserte selskapenes forsyningsregninger med 10 % ved å strømlinjeforme prosessen og undersøke priser.
 • Utført nøyaktige oppføringer, bankavstemminger og månedlige inntektsoppgaver.

Vi kan se at denne stillingsbeskrivelsen har truffet på alt for en bokholder. Balansen mellom bransje og vanlig sjargong holdes godt; alt er skrevet forståelig. På toppen av dette er arbeidsoppgavene tydelig angitt og gir flere detaljer gjennom bruk av prosenttall.

Denne stillingsbeskrivelsen skaper virkelig verdi for kandidaten og CV-en også!


Bokholder CV

Ferdigheter

Bokføring er et felt som for det første krever at du er kjent med et bredt spekter av ferdigheter og informasjon. En vellykket bokholder må ha grunnleggende matematikk- og datakunnskaper, inkludert kunnskap om regneark og økonomiske programvarer.

Når du skal skrive opp ferdighetene dine er det viktig å merke seg at du kun skal inkludere de nødvendige ferdighetene i CV-en, som samsvarer med stillingsannonsen. Det kan godt være du har andre ferdigheter, men arbiedsgiver har ikke tid til å lese alle.

Del avsnittet opp i faglige og personlige ferdigheter. Dette vil vise et litt mer komplett bilde av deg.

La oss se på noen eksempler.

Faglige ferdigheter
 • Xero
 • Quickbooks
 • MS Office
 • Kundefordringer
 • Leverandørgjeld
 • Lønnskjøring og regnskap
 • Fakturering
 • Skatteberegning
Perosnlige ferdigheter
 • Kommunikasjon
 • Tidshåndtering
 • Teamarbeid
 • Pålitelig
 • Nøyaktig
 • Ærlig

Legg til følgende opplysninger om din utdanning

Her skal du få et skikkelig godt tips for hvordan du skal legge til informasjon om utdannelse. Dette er en del som ikke trenger å ta opp mye plass, men må være gjort riktig.

Denne delen gir innsikt i din akademiske bakgrunn og gir leseren en forståelse av hva slags utdanning og kunnskap du bringer til bordet.

Bruk som sagt ikke mye plass, du skal bare legge til enkle opplysninger om hvilke utdannelse du har. Derfor tar du bare med dette:

 • Navn på studiet
 • Skolens navn og plassering
 • År på skolen
 • Grad (valgritt)
 • Eventuelle verv du har hatt i løpet av studietiden

Få med dine sertifiseringer

Nå som du har skrevet og formatert de viktigste delene av CV-en din, er det på tide at du tar tak i andre avsnitt som kan heve CV-en din.

Å legge til sertifiseringer er noe av det smarteste du gjør, fordi det bekrefter at du har gjennomført nødvendig opplæring for å håndtere arbeidsoppgavene.

Akkurat som en fullført grad fra høyskole, er sertifikater bevis på kunnskapen din. Men når det gjelder sertifikater, er de enda nærmere knyttet til finansnæringen og bokføring.


Bokholder CV

Ikke glem kontaktinformasjonen

Det er ingen tvil om at du må få kontaktinformasjonen med på din CV-en; det er grunnen til at du tross alt sender ut søknaden din. Det er imidlertid ganske viktig å sikre at alt er på rett plass når det kommer til avsnittet om kontaktinformasjon.

Etter å ha lagt til navn, e-postadresse og jobbtelefonnummer, er det flere elementer du må vurdere for å få CV-en din til å skinne enda klarere. D må passe på at du har en e-postadresse som ikke tar feil feil fokus, så ikke bruk en morsom en.

I tillegg er det vanlig å legge til en lenke til profilen din på LinkedIn. Her er det viktig at du holder profilen din litt oppdatert.

Avsnittet om kontaktopplysninger bruker du som overskrift med litt større bokstaver, så tar du å setter inn ditt profesjonelle sammendrag eller karrieremål rett under. Dette vil umiddelbart fange leserens oppmerksomhet og skape interesse for akkurat din søknad.

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Hvordan beskrive bokføring på en CV?

Du trenger ikke å beskrive selve bokføringen på CV-en, siden arbeidsgiverne allerede vet hva dette innebærer. Prøv heller å beskrive dine ferdigheter, prestasjoner og relevant arbeidserfaring innen feltet så godt som mulig for å bygge opp verdien av din CV.

Hva er en bokholder sine oppgaver?

Bokholdere har en rekke ansvarsområder som kan inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Registrere transaksjoner som inntekter og utgifter og bokføre dem til ulike kontoer.
 • Behandling av betalinger.
 • Utføre daglige bankaktiviteter.
 • Utarbeide ulike økonomiske rapporter.
 • Avstemming av rapporter til tredjeparts poster som kontoutskrifter.

Trenger jeg utdannelse for å bli bokholder?

Ja, i det aller fleste tilfeller kreves det at du har fullført en form for økonomiske studier for å kunne få stillingen.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV

Eksempel på brev for nedlasting

Mal for følgebrev
Design for følgebrev
Mal for følgebrev for studenter - universitet
Mal for følgebrev for engasjement