Få en virkelig god CV som barnevakt

Å ta på seg en barnevaktjobb er blitt populært blant unge. En slik stilling gir deg fleksibilitet til å kunne arbeide ved siden av skolen, og kan være en svært givende jobb. Ønsker du også en stilling som fast barnevakt for en familie trenger du en CV som får deg til å skinne.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Eksempel på CV for barnepasser

Lise Hauge  
VGS-elev  
lisehauge@online.no
45 34 23 51
Stavanger

Profesjonelt sammendrag:

Dyktig og omsorgsfull barnevakt med fire års erfaring fra pass av søsken og nabobarn. Jeg har også hatt praksisarbeid i barnehager gjennom studiet. Tilegnet meg god komeptanse om barns utvikling gjennom studier og skal gå videre på lærerutdanning etter VGS.

Arbeidserfaring


Praksis i barnehage
Oktober 2020- November 2020

 •  Deltok i aktiviteter med barn
 •  Bygget gode relasjoner med barna
 •  Tilrettela for barna sine behov

Barnevakt
2016 - 2020

 •  Passet nabobarna flere ganger i måneden
 •  Overnattet i hjemmet til barna
 •  Aktiviserte barna med fysiske aktiv læring og frilek
 •  Laget middag, ryddet opp og holdt orden i huset

Utdanning

Lura VGS
Påbygg studiekompetanse
Vår 2022
Lura VGS
Barne- og ungdomsarbeider
2019-2021

Ferdigheter

 •  Kunnskap om barns utvikling
 •  Kunnskap om barns utvikling
 •  Praksis fra generell førstehjelp for barn
 •  Gode pedagogiske ferdigheter
 •  Tålmodig
 •  Empatisk
 •  Oppmerksom
 •  God lytter

Det er kanskje første gang du skal i gang med å produsere en CV, og du vet ikke helt hva den skal inneholde. Det er et velkjent problem for mange unge som ikke har vært ute i arbeidslivet før.

Ved hjelp fra oss kan du skrive en vinnende CV som gjør at du blir førstevalget blant andre søkere. Du kan bruke våre CV-eksempler og CV-maler her å nettsiden når du blir usikker på ting. I tillegg skal vi guide deg gjennom all informasjon og alle avsnitt du må få på plass på en god CV!

Forventet lønn og ansvarsoppgaver

Det er ikke noe krav om minstelønn i Norge, og gjennom flere undersøkelser har man prøvd å finne frem til en gjennomsnittslønn for barnevakter. Her varierer timelønnen fra 50-150 kroner , men som en gjennomsnitt kan man si at lønnen ligger på rundt 110 kroner timen.

I følge YS bør det være en forskjell på om barnevakten er under eller over 18 år, og er et godt argument dersom du skal begrunne lønnen du ønsker å motta for arbeidsgiver. I tillegg vil lønnen bli påvirket av hvor mange barn tar vare på, andre arbeidsoppgaver og hvor mye erfaring du tar med deg inn i jobben.

En god barnevakt sitter ikke å trykker på mobilen mens barna må klare seg selv. Det er forventet at du som barnevakt viser interesse for dem og aktiviserer dem på en hensiktsmessig måte. Andre ansvarsoppgaver kan være matlaging, lekser og annet husarbeid mens barna er lagt. Husk å bli enige på forhånd om hvilke arbeidsopppgaver du skal utføre.

Pass på at du har kontroll på det økonomisk rundt å tjene penger som barnevakt. Du kan tjene opptil 6000 kroner skattefritt fra hver familie, men ikke i det uendelige.

Slik skal du skrive CV for barnevakt

Vi kan bare starte med å fortelle at det holder ikke at du bare rabler ned litt om dine erfaring og ønsker for å skaffe deg en jobb som barnevakt. Husk at du skal mest sannsynligvis inn i hjemmet til en familie og derfor trenger de mer informasjon enn bare noen stikkord.

Hvis du vil at din CV skal fange oppmerksomheten til familien, bør du begynne med å tenke over format og struktur på CV-en din. Samtidig som den skal inneholde mye informasjon, bør du også passe på at den ikke blir overfylt. En CV som inneholder alt for mye informasjon som kanskje ikke er relevant, er vanskelig å lese.

Pass derfor på at din CV ikke ender opp med for mye. En god regel her er at du prøver å holde dge til en side, og tenker over hva du kan sløyfe om din søknad blir mye lenger.

Format på en god CV for barnevakt

Formatet skal fremstå som både enkelt og profesjonelt, og kanskje fremheve en empatisk og vennlig side av deg. De fleste foreldre ønsker barnevakter som er både vennlige, strukturert og morsomme for barna deres.

Fra skolebenken er du kanskje vant til å lage til forskjellige fonter og farger på skriften. Det bør du unngå i denne settingen. Når det gjelder skriftfarge, kan du velge enten svart eller marineblå, og gå for en størrelse mellom 10 og 12. Ikke fall for fristelsen med å skrive i en eller flere stilige fonter, hold deg til en profesjonell og enkel stil slik som for eksempel Helvetica, Times New Roman eller Calibri.


Barnevakt CV

Strukturen til en barnevakt CV

Det er ikke til å komme vekk fra at de fleste barnevakter er unge, og derfor ikke har så mye utdanning eller arbeidserfaring å vise til. Bare husk at vi alle har startet her, og det er ingen som vil rynke på nesen fordi et ungt menneske har en litt tynn CV.

Det du derimot skal huske på er at du skaper en fin struktur når du skal skrive CV. Her er avsnittene vi anbefaler for barnevakter:

 • Bruk kontaktinformasjon som overskrift
 • Legg til en profiltekst etter kontaktinformasjon
 • Under arbeidserfaring viser du til relevant erfaring
 • Før opp hvilke utdanning du har fullført eller holder på
 • fremhev og være tydelig på hvilke ferdigheter du har

Start med overskriften når jobben du søker er barnevakt

Gjennom overskriften skaper du det første inntrykket på familien du søker jobb hos. Her bør du sjekke at alt stemmer både en og to ganger, du vil ikke starte med å gjøre helt åpenbare slurvefeil.

En annen ting er å se at du ikke tar med hverken for mye eller for lite informasjon om dine kontaktopplysninger. Følg vår oppskrift her og ta med følgende:

 • Fullt navn
 • Kontaktinformasjon; telefonnummer og e-post
 • Jobbtittel
 • Bilde
 • Profesjonelt sammendrag
Husk: Du skal faktisk inn i hjemmet til folk, og du bør være både profesjonell og opptatt av å gi den beste barnepassen. Hold deg til en fin balanse.


Barnevakt CV

Her er et godt og et dårlig eksempel du kan se på:

GODT EKSEMPEL

Tiril Hansen

VGS- elev, Barne- og ungdomsarbeid

tirilhansen@gmail.com

40 41 42 43

Trondheim by

Pliktoppfyllende og omsorgsfull barnevakt som har passet barn i over 7 år. Opparbeidet meg god kompetanse på å bygge relasjoner til barn, vise omsorg, legge til rette for aktiviteter og snakke med barna på deres nivå. Samlet meg et bredt spekter av kunnskap gjennom erfaring og skolegang. Videre mål er å starte på lærerutdanning etter fullført studiekompetanse.


DÅRLIG EKSEMPEL
Maren Solstrand girlymaren@gmail.com

Født: 18. mai 1991

Grunerløkka, Oslo

Jeg har jobbet litt med barn og søker å stilling hos dere som barnavekt. Her kan jeg gjerne lære mer, samt gjøre andre ting i huset som dere vil. Kan jobbe så mye dere vil.

Bør jeg ta med bilde på min curriculum vitae?

Først og fremst lurer du kanskje på hva curriculum vitae er. Ordene er latinsk og kan på norsk bli oversatt til "livets løp". Med andre ord skal du altså kort oppsummere hva som har skjedd i livet ditt frem til nå, men bare når det gjelder informasjon som er relevant for jobben du søker på.

Selv om ord kan fortelle veldig mye, så vet vi også at bilde forteller mer enn ord. I Norge ser vi stadig flere som velger å ta med et bilde på sin søknad. Fordeler med dette er at leseren av søknaden lettere husker deg, samt at det skaper en fin layout.

Det kan være ulemper med å inkludere et bilde, og er du redd for at du skal oppleve å bli fprhåndsdømt kan du også la være å ta det med. Det er ikke et krav om bilde, og derfor kan du ta avgjørelsen selv.

Få med relevant arbeidserfaring i din CV for barnevakt

Om du skriver et avsnitt om er erfaring eller ikke kan være avgjørende for om du er interessant for arbeidsgiver, og ikke minst vil det være en viktig faktor hvordan du skriver avsnittet om din erfaring.

Siden barnevakter kanskje ikke har jobbet så mye tidligere, skal vi også se litt nærmere på hvilke andre ting enn tidligere stillinger du kan føre opp under arbeidserfaring.

Først skal vi avklare hva du skal opplyse om når du skal skrive inn opplysniger om erfaring:

 • Varigheten arbeidsforholdet varte.
 • Navn på bedrift du jobbet for.
 • Noen korte punkter om hva du tilegnet deg av kompetanse og arbeidsoppgaver du utførte.

Barnevakt CV

La oss se på et eksempel her du kan bruke som veiledning:

GODT EKSEMPEL
Knøttene Barnehage

Praksis, Barne- og ungdomsarbeider

September 2020 - Oktober 2020

Februar 2021 - Mars 2021

 • Planla og utførte fysisk aktiv læring for barna
 • Holdt oppsyn med barna som sov på dagen for å skape trygghet
 • Veildet barna i konflikter som oppsto
 • Bygget gode relajsoner for å skape trygghet

Har du ingen erfaring fra arbeid med barn, kan du også føre opp andre typer stillinger for å fremheve at du tar ansvar og er en arbeidstaker man kan stole på.

Har du ingen andre stillinger å vise til og heller ikke erfaring fra praksis? Da finnes det andre løsninger du kan skrive på din CV. Tenk over aktivteter du har gjort som er relevant. Har du passet søsken? Har du passet nabobarna? Kanskje du har vært trener eller aktivitetsleder for barn og unge? Da bruker du dette når du skal skrive CV.

Vis frem hvilke utdanning du har

Selv om du ikke har kommet så langt i studieløpet, er det viktig for arbeidsgiver å vite hvilke studier du holder på med eller allerede har fullført. Du bør derfor skrive inn et eget avsnitt for dette.

Tips: Start med utdaninng om den er mest relevant. Er den ikke relatert til jobben som barnevakt, begynner du heller med arbeidserfaring rett etter ditt profesjonelle sammendrag.

Når du skal skrive CV og fortelle om utdanning skriver du bare en kort kulepunktliste slik som dette:

GODT EKSEMPEL

Bachelor, barnehagelærer

Høgskulen på Vestlandet

2018-2022

Barne- og ungdomsarbeider

Årstad VGS

2018-2022


Ferdigheter som er viktig for en som arbeider med barn

Hvilke ferdigheter du har, er avhengig av studier og arbeidserfaring. Uansett hvor mye eller lite du har av de, bør du alltid ta de med.

I tillegg er det viktig at du vet at man skiller mellom faglige ferdigheter og personlige ferdigheter. De faglige ferdighetene er ofte relatert til lært kompetanse gjennom skolegang og kompetanse du har opparbeidet deg gjennom for eksempel kurs.

De personlige ferdigheter handler om hvordan du som person er i stand til å ta vare på barn på en god og hensiktsmessig måte. Personlige ferdigheter er på en måte ikke tillært, men viser frem hvordan du fremstår i jobben din.


Barnevakt CV

Først skal vi se på hvilke faglige ferdigheter som er viktig når man jobber med barn:

 • Førstehjelp
 • Pedagogiske ferdigheter
 • Organisering av aktivteter
 • Barns utvikling
 • Tiltak for styrking av sosial kompetanse
 • Læringsstrategier
 • Ernæring og kosthold for barn
 • Sikre riktig ernæring for spedbarn

De myke ferdighetene som er viktige for jobben kan være:

 • Tålmodig
 • Empatisk
 • Vennlig
 • Strukturert
 • Tidsstyring
 • Reflektert
 • Teamarbeider
 • God lytter
 • Oppmerksom
Tips: Bruk god tid, se gjerne hva arbeidsgiver søker etter av ferdigheter for sine ansatte og tilpass din søknad til dette.

Annen informasjon som kan være viktig på din CV som barnevakt

Sitter du å vurderer at det er andre ferdigheter og kompetanse du har som arbeidsgiver bør vite om? Da er vårt tips at du skriver ekstra avsnitt der du kan vise dette frem.


Barnevakt CV

Ferdigheter innen IT kan være viktig

Det er ikke veldig viktig at du har digital kompetanse, men med tanke på hvor mange barn som stadig gjør flere lekser på en digital plattform så kan det være fint å si noe kort om dette.

Interesser og hobbyer

Hvis du bare har hatt litt eller ingen erfaring, kan dine hobbyer og interesser være med på å løfte deg frem til arbeidsgiver. Se for deg at jobben du søker på handler om å passe på barn som driver med håndball, og du har drevet aktiv med håndball? Da er det klart at du får en stjerne mer enn de andre som søker på jobben!

Tips: Du må ikke skrive inn at du er lidenskaplig opptatt av voldelige dataspill, eller trives godt på byen. Det vil ikke være veldig flatterende på din søknad, og trolig ikke føre til et intervju.

Språk

Du trenger absolutt ikke å være flytende i et fremmedspråk for å ta på deg jobber innen barnepass. Samtidig kan det være smart å gjøre. Fortell arbeidsgiver om du håndterer andre språk enn norsk, men bare dersom du kan språkene fra middels og oppover. Lag en helt kort liste som viser dine språkkompetanser.

Kurs

Mange ungdommer har deltatt på flere kurs som de ikke helt tenker over at kan være av betydning for en barnevaktjobb. Tenk etter, har du gjennom idrett fått delta på lederkurs? Eller kanskje du har vært MOT-ambassadør på skolen? Dette er eksempler på noe du har gjort som du kan skrive opp på en søknad.

Oppsummering: dette innholder en god CV for barnevakter

 • Overskrift med fult navn og kontaktinformasjon, helt kort og enkelt
 • Profesjonelt sammendrag som inkluderer erfaringer du har hatt og hva de har lært deg
 • Arbeidserfaring fra tidligere jobber, fra praksis gjennom studier, eller andre stillinger du har hatt som kan relateres til jobben du søker på
 • Informasjon om studier og skolegang
 • Avsnitt med både faglige og personlige ferdigheter
 • Eventuelle avsnitt som løfter frem søknaden din til arbeidsgiveren

Du bør skrive et følgebrev som du leggser sammen med din CV

Når du er så ung som du er, kan det være en smart løsning å legge ved et følgebrev. Din curriculum vitae, CV, forteller om hva du har oppnådd og gjort frem til nå i livet, på en kort og presis måte. Et følgebrev er mer personlig slik at arbeidsgiveren lettere kan bli bedre kjent med deg.

I følgebrevet skriver du litt om hvorfor du trives så godt med å arbeide med barn, hva som driver deg og dermed kan leseren får svar på spørsmål som ikke kommer frem i en CV.

Tips: Et følgebrev er ikke lenger en omtreng en halv side. Du skal ikke fortelle hele livshistorien din.


Barnevakt CV

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Hva gjør jeg når jeg mangler erfaring?

Mangel på erfaring kan føles som et stort problem for mange, men det trenger det ikke være. Tenk over alt du gjort i livet frem til nå, og prøv å se hvilke erfaring som kan si noe om dine ferdigheter når det gjelder å jobbe med barn.

Hvordan klarer jeg å skaffe meg et intervju?

Du får et intervju hos arbeidsgiveren ved å skrive en god CV som fremhever dine beste sider. Bruker du en av våre CV-eksempler til hjelp, er sjansene dine høyere for å få til et intervju.

Hvor lenge må jeg vente på svar fra arbeidsgiveren på en god CV?

Hvor lang tid arbeidsgiveren bruker på å svare på en virkelig god CV du sender inn er vanskelig å svare på. Sjekk frist for å sende inn søknaden og legg til noen uker der arbeidsgiveren vurderer alle søknadene.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV