Perfeksjoner CVen din

Du har ventet lenge på drømmejobben din og i dag når du søkte etter jobber fant du akkurat den muligheten du søkte etter.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag min CV
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag min CV

Du fortsatte med å oppdatere CVen din, kladder følgebrevet og så over alt før du sendte det til rekrutteringslederen.

Både CVen og følgebrevet så helt greit ut, men du tror ikke arbeidsgiveren vil bli imponert.

Derfor spør du deg selv, "Er dette det rette oppsettet å bruke? Hvordan gjør jeg dette om til den perfekte CV?"

Det er ikke lett å skrive en CV når man vet at omtrent hundre andre også søker på akkurat din drømmejobb.

Det som kan være veldig hjelpsomt er å sende en CV som fanger arbeidsgiver sin oppmerksomhet umiddelbart.

I denne artikkelen har vi sett på hvordan du kan skrive en perfekte CV basert på tips fra karriereeksperter. Ved å følge våre tips vil du se hvordan du kan perfeksjonere en CV. Du vil også finne linker til perfekte eksempler og maler.

Du søker karriereråd fra din mentor.

Du bruker tid på å finjustere og oppdatere CVen din, ved å nøye følge retningslinjene som vår eksperter tilbyr deg.

Men vil all den innsatsen resultere i at du får den jobben du ønsker?

Følg denne steg for steg guiden slik at du kan skrive din egen CV.

Hva ser arbeidsgivere etter i en CV?

Hvordan skal den perfekte CVen se ut?

Rekrutteringsbyråene har uendelig mange stillinger å fylle og uendelig mange CVer å se igjennom og derfor har rekrutteringslederen ofte en tendens til å like CVer som er tydelige og enkle å lese.

De ser etter CVer som tar hensyn til dine kvalifikasjoner som er relevante for jobben, for eksempel spesifikke ferdigheter du har tilegnet deg.

Hvilket format er perfekt på en CV?

En av nøklene for å skrive en passende CV er å velge et rett format.

I følge profesjonelle er det tre typer CV-formater du kan bruke.

Formatet de fleste arbeidsgivere er kjent med er CV skrevet kronologisk. Dette formatet fokuserer på arbeidserfaring og arbeidsoppgaver.

Du lister opp alle stillinger eller ansettelser i omvendt kronologisk rekkefølge, det vil si den siste jobben øverst og den første jobben nederst. Dette formatet forteller hvordan arbeidserfaringen din har formet deg og forberedt deg på din ideelle jobb.

En annen type er det ferdighetsbaserte funksjonelle formatet, som understreker dine relevante ferdigheter. Denne typen CV-format er best for jobbsøkere på inngangsnivå, for å rette oppmerksomhet mot sine ferdigheter i stedet for mangel på relevant erfaring.

Det samme formatet kan også brukes av de som skifter til en ny bransje eller de med hull på CV- perioden da arbeidstakeren er arbeidsledig.

Den tredje typen er formatet kombinasjon som har navnet fordi det kombinerer ferdighetene og det faglige sammendraget som er uthevet i det funksjonelle formatet og arbeidserfaringen som er vektlagt i det kronologiske formatet. Dette formatet er ikke egnet for de ferskeste jobbsøkerene.

For de som vil veksle mellom karrierer bør de fremheve sine overførbare ferdigheter, og vil da ha nytte av formatet kombinasjon.

Siden de fleste arbeidsgivere ikke er kjent med dette formatet, har jobbsøkere en tendens til å unngå dette formatet.


perfeksjoner cven din

Bruk alltid det rette formatet for din CV

CV-innholdet og utseendet må gjenspeile nivået av profesjonalitet og kreativitet.

Vanligvis bør CVer ha følgende avsnitt, som vi vil snakke mer om i detalj.

 • Kontaktinformasjon
 • Profesjonelt sammendrag
 • Ferdigheter
 • Arbeidserfaring
 • Utdanning

HR-ledere vil imidlertid ikke se innholdet umiddelbart. I stedet vil de se på utformingen og presentasjonen av innholdet. Så hvordan formaterer du det perfekte CV?

Her er eksperttips for formatering av en flott CV.

Design en elegant og strømlinjeformet mal ved hjelp av følgende guide:

 • Bruk en enkel skrifttype og en skriftstørrelse som ikke er mindre enn 11.
 • Bruk marger som måler minst 0,7 tommer.
 • Oppretthold nok hvit plass til å skille seksjoner fra hverandre.
 • Hold utformingen enkel og unngå utsmykkede design.
 • Du kan bruke farger for å markere overskrifter eller seksjoner, men ikke overdriv bruken av farger.
 • Avstå fra å bruke grafikk og utklipp i ditt CV.
 • Med mindre du blir bedt om det, må du ikke lagre CV-en din i PDF-format fordi noen søker-sporingssystemer (ATS) skanner PDF-filer som et bilde og vil da ikke fange informasjonen du delte i CV-en.

Du kan se på våre CV-eksempler ved å følge denne linke: https://cveksempel.com/cv-maler/

Inkluder alltid et karrieremål eller et sammendrag i CVen din

Hvis du er en erfaren arbeidssøker, vil HR-ledere ønske å vite hvilken verdi du kan legge til selskapet deres.

Et profesjonelt sammendrag gir din potensielle arbeidsgiver en oversikt over hvorfor du passer perfekt til jobben.

På den annen side, hvis du er en fersk jobbsøker eller din arbeidserfaring ikke er relatert til jobben du søker på, kan du få arbeidsgiver sin oppmerksomhet med et velskrevet karrieremål.

Dine uttalelser i karrieremål eller sammendrag må være øverst i CVen din, etter kontaktinformasjonen din. Det vil være den første tingen din potensielle arbeidsgiver vil lese om hvilke verdi du vil være for dem.


perfeksjoner cven din

Hvordan skrive et perfekt karrieremål eller sammendrag på CVen

Det er viktig at du skriver et sammendrag eller et objektivt sammendrag som lett vil komme i kontakt med arbeidsgiver.

Når du skriver et sammendrag, må du huske på følgende:

 • Begrens sammendraget til en til tre setninger som beskriver dine evner.
 • Fokuser på dine prestasjoner i stedet for på daglige oppgaver eller oppnåelse av de vanlige forventningen til arbeidet ditt.
 • For eksempel, i stedet for å skrive "Jeg takler vanskelige kunder", skriver, "Oppnådde konsekvent den høyeste kundetilfredsheten fra 96,1 til 98,9% de siste fire årene."
 • Tilpass sammendraget ditt ved å nevne navnet på selskapet du arbeide hos.
 • For eksempel, i stedet for å skrive "Søker karriereutvikling hos en prestisjefylt bank", skriver du "Søker karriereutvikling hos Bybanken."

CV sitt objektive sammendrag må fortelle arbeidsgivere hva du tar med deg når du blir en del av dem - med eller uten en lignende erfaring.

Utnytt dine overførbare ferdigheter for å vise dine ferdigheter eller erfaring som er relevante for jobben.

 • Åpne med en beskrivelse av deg selv
 • Skriv inn tall på ditt sammendrag i CVen.
 • Unngå bruk av førstepersonspronomen.
 • Her er et eksempel på et godt CV-utsagn:
 • “Selvmotivert driftsleder utdannet med karakter A og enestående utmerkelser for å vinne over 12 andre kandidater i en byomfattende entreprenørkonkurranse for studenter. Søker å starte karriere med DEF Invest med praksisplass som driftsleder; Ønsker å utnytte sterke evner innen markedsføring og økonomisk innsikt for å hjelpe DEF Invest med sine forretningsmål.

Tips for å få arbeidserfaring til å skille seg ut

Arbeidserfaringen du deler i CVen din, skal fortelle arbeidsgiver nærmere om arbeidserfaringen din, utført i omvendt kronologisk rekkefølge.

La oss gå gjennom formatet for nåværende og tidligere stillinger.

Offisiell tittel på stilling

Informasjonen skal være øverst på hver oppføring i avsnittet arbeidserfaring.

Få det til å skille seg ut enten ved å gjøre den fet eller bruke en eller to skriftstørrelse større i forhold til resten av elementene i oppføringen.

Noen selskaper bruker unike titler på stillinger. Det vil hjelpe hvis du angir den tilsvarende betegnelsen ved siden av den.

Et eksempel er stillingstittelen Kaizen ingeniør. Det refererer til kontinuerlig forbedring, som andre selskaper kaller reprosessingeniør.

Derfor bør det i CVen din se slik ut:

Kaizen ingeniør (Reprosessingeniør)
Navn på bedrift

Angi din nåværende eller tidligere arbeidsgivers firmanavn under stillingstittelen. Inkluder byen firmaet holder til.

Hvis du jobbet utenlands, legg til navnet på landet der selskapet er basert.


perfeksjoner cven din

Arbeidsperiode

Hvor lenge var du ansatt i selskapet? Angi måneden og året du startet, og måneden og datoen du sluttet.

Du trenger ikke å oppgi datoer. Det er som oftest nok å skrive opp årstall.

Viktige oppgaver og ansvarsområder

Du behøver ikke liste opp spesifikke oppgaver som følger naturlig med jobben; fokusere i stedet på oppgavene og ansvarsområdene som er relevante for stillingen du søker på.

Disse oppgavene og ansvarsområdene må beskrives i kulepunkter, hvor hvert kulepunkt representerer en viktig oppgave eller et ansvar. Fem til seks kulepunkter per jobb vil være tilstrekkelig.

Bruk sterke handlingsverb for å understreke verdien av hver oppgave og ansvar.

Handlingsverbene må følge den grammatiske regelen om verbtider.

Hvis du beskriver en gjeldende jobb, må handlingsverbet være i nåtid, og de som gjelder dine tidligere jobber, må ha handlingsverb i fortid.

Oppnåelsene dine

Listen over oppgaver og ansvar indikerer hva du kan gjøre, men oppnåelsene dine forteller om hvor god du er til å gjøre det.

Mange andre søkere vil også fremheve lignende oppgaver og ansvar, og hvis du vil skille deg fra dem, er det fornuftig å fremheve ferdighetsnivået ditt.

Bruk kulepunkter for å presentere oppnåelsene dine.

Eksempel

Nedenfor er et effektivt eksempel på en arbeidsopplevelse i CVen til en Senior Trainer-søker

Opplæring Spesialist

XYZ Telekommunikasjon

Stavanger

September 2014 - Desember 2020

Viktige oppgaver og ansvarsområder

 • Designet, levert og evaluert XYZs kjerneopplæringsprogrammer bestående av bedriftsorientering, produktkunnskap og fremragende kundeservice
 • Satt gjennomføringen av programmene for kjerneopplæring inn i et årshjul for å holde målrettet oversikt over antall ansatte som ble utdannet i løpet av året
 • Kontrollert og overvåket budsjettet som ble tildelt programmene for kjerneopplæring.
 • Var med å designet og tilrettelegge treningsprogrammer for personlige ferdigheter som effektiv kommunikasjonsferdigheter innad i virksomheten, tidshåndtering og emosjonell kunnskap, med leder for spesialistopplæringen.
 • Skrev veiledninger for tilrettelegging av programmer for kjerneopplæring og tilordnede moduler med treningsprogrammer for personlige ferdigheter
 • Assisterte trenere i utformingen av programmet for ferdighetsopplæring.

Viktige oppnåelser:

 • 100% oppnåelse av målrettede traineer for hvert kjerneopplæringsprogram
 • Oppnådde konsekvent utmerkede rangeringer for trenerevaluering
 • Registrerte et gjennomsnitt på 3,9% besparelse de siste tre årene på utgifter knyttet til programmene for kjerneopplæring.

Nedenfor er den samme arbeidserfaring, men skrevet på en annen måte

Opplæring Spesialist

XYZ Telekommunikasjon

Stavanger

September 2014 - Desember 2020


Viktige oppgaver og ansvarsområder:

 • Skrev disposisjonen og forberedte PowerPoint-presentasjonen for noen treningsprogrammer
 • Utarbeidet og ga ut den årlige treningskalenderen
 • Oppsummerte og rapporterte treningsutgifter hver måned
 • Assisterte leder for spesialistopplæringen med design og levering av utvalgte treningsprogrammer etter behov
 • Gi assistanse til trenere i utformingen av tekniske opplæringsprogrammer

Viktige oppnåelser:

 • Fullførte alle programmene for kalenderopplæring som planlagt
 • Senket kostnadene ved trening
 • Fikk konsekvent høye rangeringer i evalueringen av trening.

Hvilke tror du at en arbeidsgiver vil tiltrekkes av?


perfeksjoner cven din

Flere stillinger hos en arbeidsgiver

I din arbeidserfaring kan du ha vært ansatt hos en arbeidsgiver, men du hadde ulike stillinger hos dem.

I et slikt tilfelle kan du enten sette navnet arbeidsgiver øverst og liste opp alle stillinger du hadde hos dem, eller skille de forskjellige stillingene i henhold til formatet beskrevet ovenfor.

Inkluder alltid informasjon om utdanningen i CVen din

Utdanningsdelen av CVen din skal være enkel å skrive.

Din akademiske bakgrunn tilfører verdi til CVen din, men bør være begrenset til navnet på skolen du har gått på, hvilken grad du har fått og eksamen.

Kortvarige kurs som er relevante for stillingen du søker på vil også være nyttige.

Men dersom du ikke har noen arbeidserfaring, må avsnittet om utdanning vises foran avsnittet om arbeidserfaring og vise flere detaljer for å kompensere for mangelen på yrkeserfaring.

CVen din må omfatte relevant frivillig arbeid, klubb- eller gruppetilknytning og aktiviteter utenfor skolen for å vise at du har tilegnet deg en viss erfaring, kunnskap og dyktighet for å være behjelpelig med jobben.

Presenter en kombinasjon av faglige og personlige ferdigheter

Arbeidsgivere favoriserer arbeidssøkere med spesialiserte ferdigheter som samsvarer med stillingen, så du må gjøre ferdighetene dine veldig synlige.

Oppgi ferdighetene dine, og start med det mest relevante for jobben; referer til stillingsbeskrivelsen.

Identifiser både de faglige og personlige ferdighetene.

Faglige ferdigheter vil referere til tekniske ferdigheter eller spesifikke ferdigheter knyttet til arbeidet, for eksempel reparasjon, kostnadsstyring, etc.

Personlige ferdigheter er de som gjelder å lede seg selv og å forholde seg til andre. Eksempler på disse ferdighetene inkluderer interaksjonsferdigheter, arbeidsverdier osv.

Ofte legger arbeidsgivere mer vekt på faglige ferdigheter, og de er samtidig lettere å måle og bevise, vil arbeidsgivere foretrekke å ansette folk som allerede har de tekniske ferdigheter.

Se alltid etter nøkkelord i stillingsbeskrivelsen for å hjelpe deg med å identifisere hvilke sett med ferdigheter som er viktig for den potensielle arbeidsgiveren.

Ikke glem kontaktinformasjon

Navnet ditt må være sentrert øverst i CV-en. Du kan utelate mellomnavnet ditt.

Rett under navnet ditt, angi følgende "må-ha" informasjon:

Telefonnummer

Bruk ditt personlige mobilnummer og ikke hustelefonnummeret ditt. Du vet ikke når den potensielle arbeidsgiveren ringer, så de bør nå deg via mobiltelefonen din.


perfeksjoner cven din

Personlig e-postadresse

Hvis du for tiden er ansatt, ikke bruk firmaets e-postadresse fordi det er uetisk. Bruk en formell e-postadresse som består av navnet ditt eller initialene.

Unngå e-postadresser som sweettooth@gmail.com.

LinkedIn URL

Siden det er en plattform for profesjonelle er det greit å inkludere LinkedIn-profilen din.

Selv om det i dag er akseptabelt å inkludere ditt personlige nettsted og kontoer på sosiale medier som kontaktinformasjon, er det valgfritt å bruke dem i CVen.

Hjemmeadressen din er også valgfri informasjon med mindre stillingsannonsen spesifiserer noe annet.

Du må imidlertid ikke ta med følgende:

Fødselsdato

Arbeidslover motvirker alderdom, så du trenger ikke å oppgi fødselsdato med mindre det er nødvendig.

Andre e-postadresser, postadresse eller telefonnummer

Du ønsker ikke å forvirre arbeidsgiveren din om hvordan du kommer i kontakt med deg, så hold deg til ditt primære telefonnummer og e-postadresse.

Viktige punkter å ta med seg videre og ekstra tips for den perfekte CVen

Et solid karriereråd er at du skriver en CV og et følgebrev som skiller deg fra andre søkere.

Bortsett fra den trinnvise veiledningen vi ga deg, deler vi her flere tips for å hjelpe deg med skrivingen av din CV.

Skannere og Tracking System

Med automatiseringen av ansettelsesprosedyrer stoler flere selskaper på et søkersporingssystem. Dette systemet scorer en CV basert på nøkkelordene som samsvarer med stillingsbeskrivelsen.

Se stillingsbeskrivelsen og se etter nøkkelord som samsvarer med gjeldende og tidligere oppgaver og ansvar. Bruk disse nøkkelordene når du beskriver arbeidserfaringen din.

Unngå å bruke kontaktinformasjonen din som topp- og bunntekst, fordi CV-skannere ikke fanger disse delene.

Andre avsnitt

Hvis du mangler erfaring, kan du alltid bruke en ferdighetsbasert tilnærming i søknaden din.

Legg til avsnitt for å inkludere annen informasjon som understreker at du passer for jobben, for eksempel sertifiseringer, priser, hobbyer, klubbtilknytninger og frivillig erfaring.

Oppføring av sertifiseringer dekkes nedenfor i delen Ofte stilte spørsmål.

Priser

Du kan sette prisene dine som en del av prestasjonene dine i delen med arbeidshistorikk, men hvis du har mer enn en, vil du ikke gjøre dem fremtredende ved å opprette et eget avsnitt?

Skriv opp alle prisene dine i omvendt kronologisk rekkefølge.

Spesifiser navnet på hver pris, året du fikk den og hvilken organisasjon som ga den til deg.

Disse bitene av informasjon er nyttige når du ikke har tilstrekkelig relevant arbeidserfaring som samsvarer med jobben.

Frivillig arbeid

Frivillig arbeid bør inkluderes i avsnittet om arbeidserfaring hvis den tilegnede ferdigheten er relevant for jobben.

Hvis du har flere frivillige erfaringer, relevante eller ikke, kan du plassere dem i et eget avsnitt.


perfeksjoner cven din

Ofte stilte spørsmål

Hva er en CV?

En CV oppsummerer utdannelsen, ferdighetene og arbeidserfaringen du har hatt de to siste årene.

Det er et veldig viktig dokument for arbeidssøkere, fordi det er arbeidsgiver sitt grunnlag for å vurdere om du passer for jobben.

Hvor lang skal en CV være?

Ideelt sett bør en CV være på en side, men avhengig av lengden på din yrkeserfaring, kan den være så lang som to sider.

For å unngå lange CVer, må du begrense antall jobber du oppgir i avsnittet om arbeidserfaring, til ti år av karrieren din, eller 15 år hvis du tar sikte på en stilling som toppleder.

Hvordan skrive opp referanser i CV?

Referanselisten din skal være på en egen side utenom CVen din, merket deretter.

Oppgi tre referanser, med angivelse av fullt navn, offisiell stillingstittel, firmaet de jobber for og kontaktinformasjon. Alle tre må ha hatt et profesjonelt forhold til deg.

Be om tillatelse fra referansene dine før du oppgir navnene deres.

Kan en CV være på to sider?

Dersom personen som søker jobb er ny arbeidssøker, en nybegynnerkandidat eller har mindre enn fem års arbeidshistorie, bør CVen få plass på en side.

Arbeidssøkere med bredere arbeidserfaring kan passe inn i CVen på to sider.

Hvordan skrive opp sertifiseringer på CV?

Du må legge til et nytt avsnitt med overskriften Sertifiseringer i CVen, men bare hvis du har relevante sertifiseringer. Ellers kan du hoppe over denne delen.

Sertifiseringer er bevis på at du passer for jobben, men de er ikke det samme som priser. Sertifiseringer blir vanligvis gitt etter å ha bestått en test.

For flere eksempler på CV, klikk på denne lenken: https://cveksempel.com/cv-eksempler/

Lag din CV med de beste malene

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV