Frivillig arbeid på CV

Når man skal skrive CV vet man at det er liten plass til rådighet, og mange velger derfor ikke å ta med frivillig arbeid på sin CV for å spare plass til annen informasjon. Noen ganger kan dette være det rette, men i flere tilfeller vil du oppdage at det kan være en stor fordel for deg å ta med frivillig arbeid på din CV.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag min CV
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag min CV

Ved å inkludere arbeid innen frivillighet på din CV tilfører du den noe som blir sett på både som verdifullt for samfunnet, og som samtidig bidrar til å skape et veldig godt inntrykk av personligheten din.

Ved å lese videre i vår artikkel vil du få kunnskap om når det lønner seg for deg å ta med verv og annet frivillig arbeid på CV-en din.

Gjennom vår veiledning kan du skille deg ut positivt blant de andre søkernen jobbsøker, og lære deg hvordan dette avsnittet kan gi deg et konkurransefortrinn når du skal søke på jobb.

Derfor skal man ta med frivillig arbeid på CV

Arbeidsgivere ser alltid på dine ferdigheter og arbeidserfaring først når de ser på CV-en din. Dette vektlegges i aller høyeste grad, men dersom du ikke har noe særlig arbeidserfaring å føre opp, kan det være en god løsning å føre opp oppgaver og ferdigheter du har erfaring med fra frivillig arbeid.

Dette vil også fortelle arbeidsgivere noe om personligheten din og hvilke verdier du har i livet ditt, og kan være til god hjelp om du mangler andre referanser å vise til.

I svært sjeldne tilfeller vil det være helt avgjørende for at du ender opp med en stilling, men gjennom å fortelle om hvilke frivillige verv du har eller har vært i, kan du ha opparbeidet deg en kompetanse som er relevant for stilling du søker på.

Det er flere fordeler ved å inkludere frivillig arbeid på CV-en din.

 • Du kan vise frem at du har hatt mulighet for å møte nye mennesker og dermed styrke ditt nettverk.
 • Det har gitt deg mulighet for å utvikle dine ferdigheter, kanskje spesielt de personlige.
 • Frivillig arbeid har ikke minst garantert gjort deg en smule mer trygg på deg selv.

Derfor kan det ha en positiv effekt for deg å legge til informasjon om hva du gjør utenfor jobben din.


frivillig arbeid pa cv

Slik skriver du inn dine frivillige verv og arbeid på en CV

Dersom du ser at det er aktuelt å skrive opp frivillig arbeid på din søknad, fordi du enten har plass til rådighet eller fordi at det vil heve standard på CV-en din, lurer du nå kanskje på hvordan du skal gjøre det. Det skal vi fortelle deg her.

 1. Velg riktig format: Her er det viktig at du velger den rette måten å føre det opp på, slik at det blir lett for en arbeidsgiver å lese avsnittet. Dette gjør du best ved å legge til et avsnitt nederst på søknaden din, slik at det kommer tydelig frem for arbeidsgiver.
 1. Bruk kulepunkter: Kan du vise til flere verv innen frivillighet kan du med fordel bruke kulepunkter, men pass på at du ikke tar med absolutt alle små verv du har hatt gjennom livet.
 2. Vær konkret i beskrivelse: Husk på når du skal skrive opp frivillig arbeid at du gir uttrykk for hvilke rolle du har hatt. Det er av stor betydning om du har stått i en kiosk, vært koordinator eller vært fotballtrener her hjemme i Norge, sammenlignet med å være markedsføringsansvarlig Røde Kors eller utviklingsleder for en organisasjon i utlandet.

Dersom du fortsatt er litt usikker på hvordan du skal føre dette avsnittet opp kan du se på en av våre gode CV-eksempler . Her er får du raskt hjelp og veiledning for hvordan du inkluderer dette avsnittet på CV-en din.


frivillig arbeid pa cv

Inkluder følgende frivillig arbeid på CV

I dagens samfunn kan du arbeide som frivillig innen mange ulike områder. Du kan ha vært frivillig for ulike aktiviteter som arrangeres for både unge, eldre og vanskeligstilte.

Har du i tillegg hatt en vesentlig rolle innen et årlig og større arrangementer som krever en god del innsats, vil det garantert vært positivt for din søknad.

Skal du arbeide innen psykisk helse vil det alltid kunne være en fordel for deg om du kan føre opp arbeid for organisasjoner som Amnesty International, Frelsesarmeen, Kirkens bymisjon, eller Redd Barna.

Søker du på stillinger der du skal for eksempel veilede eller udervise barn og unge, vil frivillig verv innen fritidsklubber, idrettslag eller annet som er relatert til aktiviteter for unge, få din søknad til å skille seg ut ekstra. Kanskje har du samme utdanning og kompetanse som medsøkere, men får det lille ekstra tilført søknaden din gjennom frivillig arbeid.

Har du reist til utlandet for å arbeide som frivillig, br du alltid ta det med i CV-en din. Når man arbeider som frivillig i utlandet skal man bidra for at lokalsamfunnene har en utvikling i riktig retning, og er virkelig en innsats for andre som gjør en forskjell. Samtidig må du kommunisere med lokale innbyggere, og dermed får du en dypere innsikt i både språk og kultur.

📌Prøv å tenk gjennom om arbeidet er relevant for stillingen du søker på. Er det noe overførbare ferdigheter eller kompetanse der, bør du ta det med.frivillig arbeid pa cv

Når skal du ikke ta med frivillig arbeid på din CV

I enkelte tilfeller kan det være uheldig at du tar med informasjon om hvilke verv du har påtatt deg frivillig. Det ene er dersom du har svært mye faglig kompetanse som du bør sette av plass til, da bør du ikke la denne type avsnitt stjele av plassen i CV-en din.

En annen grunn vil være om det blir veldig dårlig motsetninger mellom det frivillige arbeidet du har utført og jobbstillingen du skal søke på. Du trenger ikke føre opp at du har arbeidet som fotballtrener i en idrettsklubb for barn dersom du søker på en direktørstilling for et sykehus.

I enkelte tilfeller kan det også være negativt at du tar med arbeid du har gjort for en religiøs organisasjon.Hvilke trossamfunn du hører til skal også ikke opplyses om i en CV. I den norske lov står det at en arbeidstaker ikke skal bli vurdert på grunnlag av trosretning, og derfor skal ikke dette være et relevant tema når du søker ny jobb.

Samtidig vil vi tilføre at er dersom det gjelder en større organisasjon innen en trosretning, så vet gjerne arbeidsgiver at ikke alle som arbeider under den, nødvendigvis tilhører den samme trosretning.

Få frem hvorfor ditt arbeid som frivillig er relevant

Du har sikkert fått det med deg, men prøv å alltid finne sammenhengen mellom det du har jobbet med som frivillig, og en jobb du søker på. Det kan godt hende at det ikke alltid er en tydelig sammenheng, men det er mange ferdigheter som er overførbare.

Du ønsker gjerne å få vist frem flest mulig positive sider gjennom din CV, og har du påtatt deg mange verv gjennom studietiden vil arbeidsgiver legger merke til det dersom du velger å vise det på CV-en.

💡 Gjennom denne type arbeid viser du tydelig at du ikke er redd for å ta i et tak for fellesskapet, noe som alltid vil være positivt for en arbeidsplass.


Eksempel for hvordan du skriver inn frivillig arbeid på din CV


frivillig arbeid pa cv

Eksempel for grunnskolelærer

Frivillig arbeid

 • Røde Kors ungdomsdelegat, Colombia
 • informasjonsarbeid, rekruttering og organisasjonsutvikling

Eksempel for klinisk ernæringsfysiolog

Frivillig arbeid

 • Idrettens Fredskorps, Zimbabwe
 • Ansvar for idrett og utvikling i lokalsamfunnet.


frivillig arbeid pa cv

Eksempel for HR-leder

Frivillig arbeid

 • Frivillighetskoordinator, Amnesty Ungdomsgruppe
 • Administrasjon knyttet til nye frivillige, opplæring og oppfølging av nye frivillige og kommunikasjon med media, både nasjonalt og internasjonalt.

Felles for alle tre eksemplene er at arbeidet søkerne har utført som frivillig er relatert til en jobb de søker på og er utdannet innen.

Gjennom sin erfaring viser personene at de har opparbeidet seg ulike ferdigheter og mye kompetanse som kan brukes i deres nye stillinger.

frivillig arbeid pa cv

FAQ

Kan det være avgjørende for om får jobben at jeg viser frem frivillig arbeid?

Både ja og nei. Kompetanse og faglige ferdigheter vil alltid stille sterkest, men dersom det står helt likt mellom deg og andre, kan frivillig arbeid være det som er avgjørende.

Skal jeg alltid legge til informasjon om min erfaring med frivillig arbeid?

Ja, dersom du har lite erfaring eller relevant erfaring innen frivillighet som er viktig. Nei, dersom du har svært mye faglig kompetanse og erfaring du kan vise til og som det er viktigere at du trenger plass til i din CV.

Lag din CV med de beste malene

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV