De 10 best betalte yrker i Sverige

Lurer du på hva svenske arbeidere egentlig tjener i de ulike stillingene? Eller hvilke stillinger som er de best betalte i vårt naboland? Flere av stillingene som tjener best finner vi også på vår norske liste over yrker som tjener mest, men det er samtidig noen overraskelser på på den svenske listen.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag min CV
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag min CV

Vurderer du å skifte jobb, eller kanskje bare teste ut et av de andre yrkene man kan velge mellom, og kanskje samtidig jobbe litt over den svenske grensen, bør du lese videre. Her skal vi vise deg hvilke yrker du kan tjene mest på i Sverige.

Det er Statistiska Centralbyrån (SCB) som har laget statistikken over hvilke som var de best betalte jobbene i Sverige i 2019. Les om du kan finne din stilling på listen, og om svenske arbeidstakere tjener mer i jobben sin enn norske.


best betalte yrker i sverige

Ledere innen bank, finans og forsikring

 • Gjennomsnittlig månedslønn: 144 900 kroner.
 • Interessant fakta: Både finans, bank og forsikring er blant de verste når det gjelder lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.
 • Minstekrav til utdanning: Bachelor innen økonomi og administrasjon, og en klar fordel om du har utdannelse salg eller handel.

Selv om lønnen er den høyeste blant alle svenske arbeidere, hviler det nok et stort ansvar på ledere innen bank, finans og forsikring. Ledere har ansvar for både bedriften sin økonomiske helse, lønnsomhet og utvikling. Dette betyr ofte lange arbeidsdager med høyt tempo.

Stillingen krever at du kan lede fra små til større bedrifter, og som sjef har du ansvaret for at alle retningslinjer knyttet til skatt, regnskap og budsjett blir fulgt til punkt og prikke.

En god leder skal tjene penger, men samtidig kunne ta vare på andre mennesker på en hensiktsmessig måte. Personlige egenskaper avgjør om du er en god leder eller ikke.

Innenfor denne typer jobber kan også ledere på mellomnivå ha svært gode lønninger, og skal jobbe sammen med toppledere for å legge gode planer, samarbeide og lede bedriften i riktig retning.

Toppledere i offentlig administrasjon

 • Gjennomsnittlig månedslønn: 99 900 kroner.
 • Interessant fakta: Arbeidet går i hovedsak ut på å lede statsadministrasjonen, fylkeskommunen eller kommunen, og gi rapporterer direkte til de politisk valgte organer.
 • Minstekrav til utdanning: Bachelor eller mastergrad innen administrasjon og ledelse, økonomi og samfunnsøkonomi. Master i statsvitenskap er den mest brukte utdannelsen i Sverige.

Toppledere i offentlig administrasjon kan ha mange ulike roller og stillinger, fordi det kreves mange ledere for at det svenske samfunnet skal fungere og gå rundt.

For å jobbe som toppleder i offentlig administrasjon kreves det en formell utdannelse, men samtidig er det ikke vanlig å ende opp i en slik type jobb før man har opparbeidet seg nødvendig erfaringer.

Uten toppledere hadde samfunnet ganske enkelt kollapset, men samtidig må man være forberedt på at man som toppleder i det offentlige kan få dårlige omtaler i aviser og på nett når det gjelder avgjørelser man må ta.

Finansmeglere

 • Forventet lønn hver måned: 91 300 kroner.
 • Interessant fakta: Finans har vokst seg til en stor sektor, som betyr at du nødvendigvis ikke trenger å like tall for å trives i stillinger som finansmeglere.
 • Minstekrav til utdanning: I dag krever det helst en master relatert til økonomiske og administrative fag for å arbeide som finansmegler.

Behovet for finansmeglere er økende, både i offentlig og privat sektor. Stadig mer av kapitalen i verden knyttes opp til ulike fond og forvaltningsordninger, og dermed må det flere finans og økonomisjefer på banen for å dekke inn behovet.

En av årsakene til den høye lønnen er at arbeidsdagene ofte kan vare til langt etter vanlig arbeidstid, siden det alltid er en børs som er åpen og aksjer som må følges med på. Dette krever at du kan holde et høyt tempo når du jobber, samt at andre mennesker gjerne er avhengig av at du alltid holder deg oppdatert.

Administrerende direktører

 • Forventet lønn hver måned: 87 300 kroner
 • Interessant fakta: En administrerende direktør kan arbeide seg oppover helt fra “gulvet”, her er Petter Stordalen et godt eksempel.
 • Minstekrav til utdanning: Krever ingen spesiell utdanning for å bli administrerende direktør, men aktuelle studier er innen ledelse. Andre ender opp som direktør ved å arbeide seg oppover i bedriften og skape seg ferdigheter gjennom erfaring, videreutdanning eller gjerne begge deler.

Administrerende direktører bør aller helst ha med seg spesialiseringer innen effektiv ledelse av bedrifter, og ikke minst solid arbeidserfaring i fra tidligere lederstillinger.

Samtidig er de personlige egenskapene like viktige. Her trenger man å være framoverlent, ta vare på ansatte og finne frem til komplekse løsninger.

Det er en av de mest lukrative jobbene i Norge, og lønnen kan være svært høy dersom du driver bedriften godt og skaper høye omsetninger og resultater.


best betalte yrker i sverige

Legespesialister

 • Forventet lønn hver måned: 83 200 kroner
 • Interessant fakta: Overleger innen et spesialfelt oppnår en enda høyere lønn
 • Minstekrav til utdanning: Fullført medisinstudium, og videreutdanning innen sitt spesialfelt.

Et av de aller vanskeligste studiene å komme inn på, og har et langt utdanningsløp. I Sverige får man ikke regne med tilleggspoeng for å øke karaktersnittet, slik man for eksempel får lov til i Norge med realfagspoeng. I tillegg må man bruke førstegangsvitnemålet fra videregående skole når man skal søke på studiet.

Til gjengjeld vil lønnen bli høyere jo færre som velger samme spesialiseringer som deg, og er en ettertraktet tittel innen medisin. Det er heller ingen grunn til å tro at det blir mindre bruk for legespesialister i fremtiden, heller tvert i mot. I dag har det svenske legestudiet økt fra 5,5, år til 6 år, men man kan starte utdanningen både på våren og høsten.

Informasjons-, kommunikasjons- og PR-ledere

 • Forventet lønn hver måned: 81 600 kroner
 • Interessant fakta: Et relativt nytt yrke som krever gode kommunikasjonsferdigheter
 • Minstekrav til utdanning: Ingen formelle krav, men søkere stiller klart sterkest med utdanning innen informasjonsteknologi eller andre relevante studier.

Organisasjoner og bedrifter er i dagens samfunn helt avhengige av kommunikasjon for å overleve, både innad i bedriftene og for å formidle informasjon ut fra bedriften. Behovet for ansatte som har en formell utdannelse og solide kommunikasjonsmedarbeidere innen PR og strategisk kommunikasjon har aldri vært større enn nå.

Årsaken for at behovet for denne type yrke har oppstått er den raska utvikling i medieteknologi, smartere forretningsmodeller og nye krav om bærekraft og åpenhet. Dette krever med av bedriftene enn å bare levere en type arbeid.

Dagens ansatte innen kommunikasjon og PR må ha innsikt i strategisk ledelse, organisasjonsteori, relasjonsledelse, psykologi og samfunnsvitenskap.

Forsknings- og utviklingsledere

 • Forventet lønn hver måned: 78 500 kroner
 • Interessant fakta: Man finner flest forskerstillinger ved universiteter, forskningsinstitutter og universitetssykehus.
 • Minstekrav til utdanning: Minste grad som kreves er master eller doktorstipendiat innen ditt forsknigsfagfelt.

Forskning er en aktiv, grundig og systematisk gransking for å finne ny viten og øke kunnskap. Derfor krever denne type yrker at de ansatte har et stort indre driv for å komme frem til nye resultater. Dette kan bety lange dager på jobben, men samtidig tjener man godt i jobben.

Forskere finner vi også i næringslivet og offentlig forvaltning, som forsker blant annet på utvikling av gode ideer til bedrifter og ledelse. Det fine med disse yrkene er at du alltid vil kunne få betalt for jobben din, da vi aldri vil være ferdig med å jobbe innenfor forskning og utvikling.

Driftssjefer innen gruvedrift, bygg og anlegg

 • Forventet lønn hver måned: 78 000 kroner
 • Interessant fakta: Gruvedriften i Sverige er kontroversiell og møter en del del motstand
 • Minstekrav til utdanning: Yrkesfaglig utdanning og senere videreutdanninger er minstekravet, men relevante studier innen geofag, ledelse og bygg er også aktuelt.

Sverige er et land i utvikling som alltid har behov for å bygge noe nytt. Derfor kreves det stadig flere ledere av bygg og anlegg som kan holde hjulene i gang. Et yrke som krever at du er god på multitasking, og samtidig klarer å holde oversikten over alle de ulike elementene som må på plass når man skal kunne reise et nytt bygg.

Skal du sikte deg inn på gruvedrift må du i tillegg kunne stå litt i vinden, da du får betalt for en jobb mange finner miljøskadelig. Når svenske myndigheter åpner opp for undersøkelser av nye gruver, er det mange aktivister som skaper motstand.


best betalte yrker i sverige

Flygeledere

 • Forventet lønn hver måned: 73 000 kroner
 • Interessant fakta: En viktig del av opplæringen for flygeledere skjer i simulator , og mange timer tilbringes her for å bli dyktig nok.
 • Minstekrav til utdanning: Flygelederutdanningen varer i ca. 2 år og består av et forkurs i Sverige, Initial Training som varer i ca. 9 mnd., og deretter praktisk opplæring og trening ved et kontrolltårn eller en kontrollsentral i Sverige i 1 til 1,5 år.

Blant de mest ettertraktede yrker innen luftfart, og i likhet med norske flygeledere, blir svenske flygeledere også utdannet gjennom Avinor sitt studiekurs. For å komme inn på studiet deres kreves generell studiekompetanse med gjennomsnittskarakter 4,0 eller bedre fra videregående og gode kunnskaper i både norsk og engelsk.

I tillegg må man gjennomgå en sikkerhetsklarering, og ha god helse med normalt fargesyn og synskorreksjon ikke mer enn +5/- 6 dioptri, god hørsel og klar tale. Å jobbe som flygeleder krever at du er nøyaktig, besluttsom og alltid observant.

Ledere innen IT

 • Forventet lønn hver måned: 72 100 kroner i året
 • Interessant fakta: Krever mange personlige egenskaper, du må være strukturert, resultatorientert, strategisk, ha høy gjennomføringsevne, lederegenskaper og evne til å inspirere.
 • Minstekrav til utdanning: Bachelor- eller mastergrad innen informasjons- og datateknologi, dataingeniør eller informatikk.

Ledere innen IT sitter ofte med et stort ansvar, og skal ha full kontroll på flere områder. It-ledere er ansvarlig for tekniske sikkerhetstiltak, og ansvarlig for å sørge for IT-faglig kompetanse inn i vurdering og håndtering av risiko.

I tillegg opplever man ofte at det er nettopp IT-avdelingen som er ansvarlig for overvåking og hendelseshåndtering, og IT-leder vil derfor være ansvarlig for å styre denne aktiviteten. Du må med andre ord alltid være på topp i arbeidshverdagen, men får igjen ved en godt betalt lønn hver måned.


best betalte yrker i sverige

Andre godt betalte jobber i Sverige

I tillegg til de 10 best betalte yrkene i Sverige, kan du også ta en titt videre nedover på Sveriges best betalte yrker:

 • Piloter: fra 72 100 kroner i månedslønn
 • Forsknings- og utviklingsledere: fra 71 700 kroner i månedslønn
 • Ledere innen helse: fra 71 400 kroner i månedslønn
 • Tradere og fondsforvaltere: fra 69 200 kroner i månedslønn
 • Salgs- og markedssjefer: fra 68 400 kroner i månedslønn
 • Ledere av industriproduksjon mv.: fra 72 100 kroner i månedslønn
 • Salgs- og markedssjefer: fra 72 100 kroner i månedslønn

Lag din CV med de beste malene

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV