De 10 best betalte yrkene i Norge

I Norge kan det være store forskjeller mellom hva ulike yrker tjener, fra de som lever på minstelønn til ledere som har over en million i årslønn. De fleste stillingene med høye lønninger krever en formell og ofte lang utdanning, men enkelte av de mest betalte jobbene krever faktisk ingen formell utdanning.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag min CV
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag min CV

Derimot kreves det at du har høy arbeidsmoral, jobber til du er kommet i mål og alltid har evne til å tenke hva ditt neste steg er.

I denne artikkelen skal vi ta de gjennom de best betalte stillingene på det norske arbeidsmarkedet, og kanskje vil du oppdage noen overraskelser som du ikke var klar over.


best betalende yrker i norge

Handels og skipsmeglere

 • Gjennomsnittslønn i Norge: 1 380 720 kroner i året
 • Interessant fakta: Lønnsnivå er oftest bonusregulert ut fra individuell produktivitet
 • Minstekrav til utdanning: Skipsmegler er ikke en beskyttet tittel, men som oftest har skipsmeglere en økonomisk, teknisk eller maritim utdanningsbakgrunn

På toppen av listen over hvilke stillinger som generer høyest årsinntekt er det nok ikke noe overraskelser, her finner vi handels og skipsmeglere. Skipsmeglere har eksistert i lang tid på det norske arbeidsmarkedet og er en attraktiv stilling som mange ønsker.

Før du trer inn i stillingen som handels og skipsmegler må du imidlertid belage deg på flere år der du arbeider som trainee innen et skipsmeglerfirma. I tillegg til en relevant utdannelse krever dette arbeidet at du kan ta eget initiativ, være resultatorientert og ha stor arbeidskapasitet.

Personlige egenskaper for handels og skipsmeglere er at de må være god på kommunikasjon, samarbeid og ikke minst interesse for shipping som indre motivasjon. Stillinger innen handels og skipsmeglere er kanskje mer en livsstil enn en type arbeid.

Ledere av olje- og gassutvinning

 • Gjennomsnittslønn for norske ledere: 1 330 200 kroner i året
 • Interessant fakta: Antall studenter som søker på studier som ledere av olje og gass har falt drastisk de siste årene, og mangelen på arbeidskraft vil øke i fremtiden
 • Minstekrav til utdanning: For å arbeide som leder innen olje og gassutvinning kreves det at du har fullført en ingeniørutdanning knyttet til petroleum

De fleste som arbeider som ledere med olje og gassutvinning har fra ung alder hatt en stor interesse for relafag. Realfag vil si matematikk, biologi, fysikk, kjemi, geofag og informasjonsteknologi. Når man skal høyere utdanning kan man velge sine spesialfelt som tilbys både på bachelor- og masternivå på universitet, høgskoler og fagskoler.

Ledere av olje og gass kan arbeide både fra kontorplass på fastlandet, men det kan samtidig kreve en del reising knyttet til nasjonale og internasjonale samlinger, og arbeid som utføres på båter og plattformer. Et godt valg for deg som liker realfag og høy lønn.


best betalende yrker i norge

Finans og økonomisjefer

 • Gjennomsnittslønn i Norge: 1 254 240 kroner i året.
 • Interessant fakta: Finans har vokst seg til en stor sektor, som betyr at du nødvendigvis ikke trenger å like tall for å trives i stillinger som finansmeglere.
 • Minstekrav til utdanning: I dag krever det helst en master relatert til økonomiske og administrative fag for å arbeide som finansmegler.

Behovet for finansmeglere er økende, både i offentlig og privat sektor. Stadig mer av kapitalen i verden knyttes opp til ulike fond og forvaltningsordninger, og dermed må det flere finans og økonomisjefer på banen for å dekke inn behovet.

En av årsakene til den høye lønnen er at arbeidsdagene ofte kan vare til langt etter vanlig arbeidstid, siden det alltid er en børs som er åpen og aksjer som må følges med på.

Ledere av forsikring og finansvirksomhet

 • Gjennomsnittlig årslønn i Norge: 1 239 360 kroner i året
 • Interessant fakta: En av de verste innen finans når det gjelder lønnsgap mellom kvinner og menn.
 • Minstekrav til utdanning: Bachelor innen økonomi og administrasjon, og en klar fordel om du har utdannelse salg eller handel.

Selv om lønnen er høy og definitivt blant de best betalende yrker i Norge, må ledere av forsikring og finansvirksomhet belage seg på lange arbeidsdager med høyt tempo. Stillingen krever at du kan lede fra små til større bedrifter, og gjerne flere team som består av forsikringsrådgivere som skal selge bedriftens produkter inne forsikringer.

En god leder skal tjene penger, men samtidig kunne ta vare på andre mennesker på en hensiktsmessig måte. Personlige egenskaper avgjør om du er en god leder eller ikke.


best betalende yrker i norge

Toppledere i offentlig administrasjon

 • Gjennomsnittlig årslønn i Norge: 1 195 800 kroner i året
 • Interessant fakta: Arbeidet går i hovedsak ut på å lede statsadministrasjonen, fylkeskommunen eller kommunen og gi rapporterer direkte til de politisk valgte organer.
 • Minstekrav til utdanning: Bachelor eller mastergrad innen administrasjon og ledelse, økonomi og samfunnsøkonomi.

Toppledere i offentlig administrasjon kan ha mange ulike roller og stillinger, fordi det kreves mange ledere for at samfunnet vårt skal gå rundt. Uten toppledere hadde samfunnet ganske enkelt kollapset.

For å jobbe som toppleder i offentlig administrasjon kreves det en formell utdannelse, men samtidig er det ikke vanlig å ende opp i en slik type jobb før man har opparbeidet seg nødvendig erfaringer.

Flygeledere

 • Gjennomsnittlig årslønn for norske flygeledere: 1 239 360 kroner i året
 • Interessant fakta: En viktig del av opplæringen for flygeledere skjer i simulator , og mange timer tilbringes her for å bli dyktig nok.
 • Minstekrav til utdanning: Flygelederutdanningen varer i ca. 2 år og består av et forkurs i Norge, Initial Training som varer i ca. 9 mnd., og deretter praktisk opplæring og trening ved et kontrolltårn eller en kontrollsentral i Norge i 1 til 1,5 år.

Blant de mest ettertraktede yrker innen luftfart, og her til lands er det Avinor som har ansvaret for å utdanne nye flygeledere og som gjennomfører studiet. For å komme inn på studiet deres kreves generell studiekompetanse med gjennomsnittskarakter 4,0 eller bedre fra videregående og gode kunnskaper i både norsk og engelsk.

I tillegg må man gjennomgå en sikkerhetsklarering, og ha god helse med normalt fargesyn og synskorreksjon ikke mer enn +5/- 6 dioptri, god hørsel og klar tale. Å jobbe som flygeleder krever at du er nøyaktig, besluttsom og alltid observant.

Legespesialister

 • Gjennomsnittslønn i Norge: 1 102 320 kroner i året
 • Interessant fakta: Det finnes hele 46 ulike spesialistutdanninger man kan velge mellom.
 • Minstekrav til utdanning: Fullført medisinstudium, og har arbeidet som LIS1 i minimum 6,5 år.

Et av de aller vanskeligste studiene å komme inn på her til lands, og har et langt utdanningsløp. Dette er en av grunnen til at nesten halvparten av alle norske medisinstudenter velger å ta utdannelsen sin i utlandet.

Til gjengjeld vil lønnen bli høyere jo færre som velger samme spesialiseringer som deg, og er en ettertraktet tittel innen medisin. Det er heller ingen grunn til å tro at det blir mindre bruk for legespesialister i fremtiden, heller tvert i mot.


best betalende yrker i norge

Administrerende direktører

 • Gjennomsnittlig årslønn i Norge: 1 085 520 kroner i året
 • Interessant fakta: Det er stadig et økende behov for direktører, og spesielt for ledere av olje.
 • Minstekrav til utdanning: Krever ingen spesiell utdanning for å bli administrerende direktør, men aktuelle studier er innen ledelse. Andre ender opp som direktør ved å arbeide seg oppover i bedriften og skape seg ferdigheter gjennom erfaring, videreutdanning eller gjerne begge deler.

Administrerende direktører bør aller helst ha med seg spesialiseringer innen effektiv ledelse av bedrifter, og ikke minst solid arbeidserfaring i fra tidligere lederstillinger. Samtidig er de personlige egenskapene like viktige. Her trenger man å være framoverlent, ta vare på ansatte og finne frem til komplekse løsninger.

Det er en av de mest lukrative jobbene i Norge, og lønnen kan være svært høy dersom du driver bedriften godt og skaper høye omsetninger og resultater.

Forsknings- og utviklingsledere

 • Norske forskere tjener i snitt: 1 003 920 kroner i året
 • Interessant fakta: Man finner flest forskerstillinger ved universiteter, forskningsinstitutter og universitetssykehus.
 • Minstekrav til utdanning: Minste grad som kreves er master eller doktorstipendiat innen ditt forsknigsfagfelt.

Forskning er en aktiv, grundig og systematisk gransking for å finne ny viten og øke kunnskap. Derfor krever denne type yrker at de ansatte har et stort indre driv for å komme frem til nye resultater. Dette kan bety lange dager på jobben, men samtidig tjener man godt i jobben.

Forskere finner vi også i næringslivet og offentlig forvaltning, som forsker blant annet på utvikling av gode ideer til bedrifter og ledelse.

Geologer og geofysikere

 • Norske geologer tjener i snitt: 1 036 200 kroner i året
 • Interessant fakta: Geofysikere kan gjennom innsamling av data forutse hendelser som kan komme.
 • Minstekrav til utdanning: Bachelor eller mastergrad innen geofag.

Geologer har som arbeid å undersøke mineraler, fossiler, bergarter og annen jordmasse fra jordoverflaten og fra jordens indre. Et av de viktigste områdene innen fagfeltet er å finne fram til nye mineraler og metaller som kan være både nyttige og verdifulle for fremtiden på jorden.

I tillegg arbeides det kontinuerlig med å kartlegge og forske på miljø og klima på jorden, og hvordan vi kan gjøre endringer for at trenden skal snu.


best betalende yrker i norge

Andre godt betalte jobber her til lands

I tillegg til de 10 best betalte yrkene i Norge, kan du også ta en titt vodere nedover på Norges best betalte yrker:

 • Personalsjefer: fra 984 000 kroner i årslønn
 • Ledere av IKT-enheter: fra 992 280 kroner i årslønn
 • Dommere: fra 1 006 080 kroner i årslønn
 • Sivilingeniører (geofag, petroleumsteknikk): fra 990 960 kroner i årslønn
 • Salgs- og markedssjefer: fra 939 240 kroner i årslønn
 • Ledere av industriproduksjon mv.; fra 876 720 kroner i årslønn
 • Eiendomsmeglere og - forvaltere: fra 895 560 kroner i årslønn

Lag din CV med de beste malene

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV

Eksempel på brev for nedlasting

Mal for følgebrev
Design for følgebrev
Mal for følgebrev for studenter - universitet
Mal for følgebrev for engasjement