Maler og Veiledning for Skriving av Følgebrev for Psykisk Helsearbeider

I en konkurransepreget jobbmarked som psykisk helsearbeider kan et godt følgebrev være nøkkelen til å åpne døren til drømmejobben. Klikk på våre maler for å redigere dem med AI og sikre at din søknad skinner like sterkt som ditt engasjement for å hjelpe andre.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Mal for Følgebrev til Søknad som Psykisk Helsearbeider

[Din Navn]

[Din Adresse]

[Din Telefon]

[Din E-post]

Oslo Kommune
Helse- og Sosialetaten
Postboks 6127, Etterstad
0602 Oslo

[Dato]

Kjære ansettelseskomité,

Jeg skriver for å uttrykke min interesse for stillingen som Psykisk helsearbeider hos Oslo Kommune, som nylig ble utlyst på deres nettside. Etter å ha nøye gjennomgått stillingsbeskrivelsen, er jeg overbevist om at mine kvalifikasjoner og erfaringer gjør meg til en utmerket kandidat for denne rollen.

Som utdannet psykisk helsearbeider med fem års erfaring innen feltet, har jeg tilegnet meg en rekke ferdigheter som jeg mener vil være svært verdifulle for deres team. Min bakgrunn inkluderer omfattende arbeid med sårbare grupper, samt erfaring med både individuell og gruppebasert rådgivning. Jeg har en solid forståelse for bruk av evidensbaserte metoder og er komfortabel med å tilpasse disse til ulike klientbehov. Min evne til å bygge sterke, tillitsfulle relasjoner med klienter er særlig relevant for kravene i denne stillingen.

I min tidligere rolle som psykisk helsearbeider ved ABC Institutt, ledet jeg flere vellykkede programmer rettet mot ungdom med psykiske utfordringer. Et av høydepunktene i min karriere var etableringen av et gruppebasert støtteprogram som førte til en betydelig reduksjon i tilbakefall blant deltakerne. Jeg er sikker på at mine erfaringer og suksesser i disse rollene vil kunne bidra positivt til Oslo Kommune og deres mål om å tilby helhetlige og effektive helsetjenester.

Jeg har lenge beundret Oslo Kommunes helhetlige tilnærming til psykisk helse og deres dedikasjon til å tilby tjenester av høy kvalitet til innbyggerne. Jeg er spesielt imponert over deres satsing på forebyggende arbeid og deres integrerte tjenester som sikrer at klientene får den helheten og kontinuiteten de trenger. Jeg tror at mine verdier og min faglige bakgrunn passer perfekt med deres visjon og målsetninger.

Jeg er svært entusiastisk over muligheten til å bli en del av teamet deres og bidra til deres viktige arbeid. Jeg ser frem til muligheten til å diskutere hvordan mine ferdigheter og erfaringer kan være til nytte for Oslo Kommune i et intervju. Takk for at dere vurderer min søknad.

Med vennlig hilsen,

Viktigheten av Strukturen i Følgebrevet for Jobb som Psykisk Helsearbeider


Psykisk helsearbeider


Ønsker du å finne en jobb som Psykisk helsearbeider? Følgebrevet er avgjørende for å få et intervju, så sørg for å lese veiledningen vår for å lære hvordan du lager et godt ett.

Viktigheten av Empatiske Hilsener i Psykisk Helsearbeid

Hvordan kan en hilsen i en jobbsøknad sette tonen for en profesjonell og respektfull kommunikasjon? Jeg fant navnet på ansettelseslederen gjennom selskapets nettside og LinkedIn-profilen deres. Å bruke en passende hilsen er avgjørende for å skape et godt førsteinntrykk, spesielt når man søker en stilling som Psykisk helsearbeider, hvor empati og presisjon er viktige egenskaper.

Kjenner vi navnet på arbeidsgiveren:

 • Kjære [Ansettelseslederens navn],
 • Hei [Ansettelseslederens navn],
 • God dag [Ansettelseslederens navn],

Kjenner vi ikke navnet på arbeidsgiveren:

 • Til den det måtte angå,
 • Hei,
 • God dag,

Ved å velge riktig hilsen viser man både profesjonalitet og respekt, noe som kan bidra til en positiv start på eventuelle videre samtaler.

Psykisk helsearbeider


Introduksjon til Følgebrevet for Psykisk Helsearbeider-rollen

Åpningsavsnittet av et følgebrev for en Psykisk helsearbeider bør starte med å uttrykke interesse og entusiasme for stillingen.

Det er viktig å nevne selskapet ved navn for å vise at du har gjort din research.

Deretter bør du si noe iøynefallende og minneverdig som viser din lidenskap for psykisk helsearbeid.

Dette kan hjelpe med å skape legitimitet og øke sjansene for å lande stillingen.

Ideer for å gjøre det minneverdig:

 1. Del en kort, personlig erfaring eller historie som inspirerte deg til å velge en karriere innen psykisk helse.
 2. Fremhev noe spesifikt du beundrer ved selskapet, for eksempel deres unike tilnærming til behandling eller deres engasjement i lokalsamfunnet.

Jeg er dypt engasjert i å fremme psykisk helse og søker med entusiasme stillingen som psykisk helsearbeider. Min erfaring fra arbeid med ulike pasientgrupper og innovative tilnærminger for å støtte mental velvære gir meg en unik evne til å bidra til teamet og gjøre en betydelig forskjell.


Viktige Punkter i Følgebrevet for Psykisk Helsearbeider Søknad

Vet du hva du skal sette etter introduksjonen på følgebrevet ditt som psykisk helsearbeider?

Det handler om avsnittet om arbeidserfaring og kvalifisering.

Når jeg skriver avsnittet om arbeidserfaring og kvalifikasjoner i følgebrevet for en Psykisk helsearbeider, fokuserer jeg på å fremheve konkrete eksempler fra min tidligere erfaring som viser min kompetanse og evne til å håndtere utfordringer som er relevante for stillingen. Jeg beskriver også spesifikke situasjoner hvor mine ferdigheter og bidrag har ført til positive resultater og forbedringer for pasientene.

Fire råd om punktformat for å redigere denne delen:

 1. Spesifiser relevante erfaringer: Utvid på CV-en din ved å gi konkrete eksempler som viser hvordan din tidligere erfaring er direkte relevant for oppgavene beskrevet i stillingsannonsen. For eksempel, "Ledet en støttegruppe for pasienter med angstlidelser, noe som resulterte i en 20% reduksjon i rapporterte angstnivåer over seks måneder."
 2. Fremhev målbare resultater: Beskriv hvordan du har bidratt til målbare forbedringer eller suksesser i tidligere roller. For eksempel, "Implementerte en ny behandlingsprotokoll som økte pasienttilfredsheten med 15%."
 3. Vis til teamarbeid og samarbeid: Forklar hvordan du har samarbeidet med kolleger og andre helsepersonell for å oppnå felles mål. For eksempel, "Arbeidet tett med et tverrfaglig team for å utvikle individuelle behandlingsplaner, noe som forbedret behandlingsutfallet for 30% av pasientene."
 4. Demonstrer problemløsningsevner: Gi eksempler på hvordan du har håndtert utfordringer og bidratt til å løse problemer i tidligere stillinger. For eksempel, "Utviklet og implementerte en kriseintervensjonsplan som effektivt reduserte antall akutte innleggelser med 25%.
Som utdannet psykisk helsearbeider med over fem års erfaring fra både polikliniske og akutte avdelinger, har jeg utviklet sterke ferdigheter innen krisehåndtering og terapeutisk samtale. I min forrige stilling ved Oslo Psykiatriske Senter ledet jeg et team som reduserte antall innleggelser med 20 % gjennom effektive behandlingsplaner og tverrfaglig samarbeid. Min evne til å implementere tilpassede behandlingsmetoder og bygge tillitsfulle relasjoner med pasienter vil være en verdifull ressurs for deres team.

Når du skal skrive avsnittet om verdier og mål i følgebrevet for en Psykisk helsearbeider, kan du fremheve hvordan dine egne profesjonelle mål og verdier samsvarer med organisasjonens, og hvordan dette vil bidra til å oppnå organisasjonens visjon. Et eksempel kan være: "Mine verdier innen empati, respekt og tverrfaglig samarbeid speiler organisasjonens forpliktelse til helhetlig pasientomsorg, og jeg er motivert til å bidra til å oppnå deres mål om å levere førsteklasses psykisk helsehjelp."

For å redigere denne delen av følgebrevet, her er fire råd i punktformat:

 • Gjør undersøkelser om selskapet og ansatte: Finn ut nøkkelinformasjon om selskapets historie, verdier, tjenester og ansatte. Se på selskapets nettside, les rapporter eller nyhetsartikler, og sjekk LinkedIn-profiler for å få en dypere forståelse av organisasjonen du søker til.
 • Forstå selskapets visjon og mål: Les nøye gjennom selskapets visjon og misjonserklæringer. Ved å forstå hva selskapet ønsker å oppnå, kan du bedre tilpasse ditt følgebrev for å vise hvordan du kan bidra til deres langsiktige mål.
 • Koble dine verdier til selskapets: Beskriv hvordan dine personlige og profesjonelle verdier samsvarer med selskapets. For eksempel, hvis selskapet legger stor vekt på innovasjon i psykisk helsehjelp, kan du fremheve din erfaring med eller interesse for nye behandlingsmetoder.
 • Vis hvordan du deler selskapets mål: Konkretiser hvordan dine mål og ambisjoner som psykisk helsearbeider samsvarer med selskapets mål. Gi eksempler på tidligere erfaringer hvor du har jobbet mot lignende mål, og forklar hvordan du planlegger å videreføre dette engasjementet i den nye stillingen.

Disse rådene vil hjelpe deg med å lage et følgebrev som ikke bare er informativt, men også personlig og tilpasset den spesifikke jobben og organisasjonen du søker til.

Som en lidenskapelig talsmann for helhetlig og pasientsentrert omsorg, er jeg imponert over [Selskapets navn] sitt engasjement for å tilby inkluderende og evidensbaserte tjenester. Jeg deler deres mål om å fremme mental velvære gjennom tverrfaglig samarbeid og individuell tilnærming, og jeg er ivrig etter å bidra til å skape et trygt og støttende miljø for alle pasienter.

Psykisk helsearbeider


Avsluttende Avsnitt i Følgebrev for Psykisk Helsearbeider

Når du skriver den avsluttende delen av følgebrevet for en psykisk helsearbeider, bør du kort oppsummere din interesse for stillingen og uttrykke et ønske om å diskutere hvordan dine kvalifikasjoner kan bidra til organisasjonen. Avslutt med en oppfordring til handling ved å be om et intervju.

Her er tre råd i punktformat for å redigere denne delen:

 • Oppsummering av interesse: Kort oppsummer dine viktigste kvalifikasjoner og hvorfor du er spesielt interessert i denne stillingen og organisasjonen.
 • Uttrykk ønske om videre dialog: Gi uttrykk for din interesse i å diskutere hvordan dine ferdigheter og erfaring kan bidra til organisasjonens mål.
 • Oppfordring til handling: Avslutt med en tydelig oppfordring til videre handling, for eksempel å be om et intervju for å diskutere dine kvalifikasjoner nærmere.

Disse elementene sikrer at avslutningen av følgebrevet ditt er både informativ og handlingsrettet.

Tusen takk for at dere vurderer min søknad til stillingen som Psykisk helsearbeider. Jeg er svært engasjert i muligheten til å bidra til deres team og er overbevist om at mine ferdigheter og erfaringer vil være til stor nytte. Jeg ser frem til muligheten til å diskutere hvordan jeg kan bidra til deres arbeid i et intervju, og jeg setter stor pris på deres tid og oppmerksomhet i denne prosessen.

Avsluttende Bemerkninger i Følgebrevet til Psykisk Helsesarbeider

Når du skriver en avslutning for en søknad på stillingen som Psykisk helsearbeider, er det viktig å oppsummere kort hvorfor du er en god kandidat og uttrykke takknemlighet for at arbeidsgiveren vurderer din søknad. Det kan også være nyttig å nevne at du ser frem til en eventuell samtale for å diskutere dine kvalifikasjoner nærmere. Avslutningen skal være profesjonell og høflig, samtidig som den etterlater et positivt inntrykk.

Eksempler på profesjonelle avslutningsfraser kan inkludere:

 • Vennlig hilsen
 • Med vennlig hilsen
 • Beste hilsener
 • Hilsen
 • Med beste hilsener
 • Med vennlig hilsen og takk

Disse frasene setter en høflig og profesjonell tone, og de er passende uansett hvilken type organisasjon eller stilling du søker på.

Signatur i psykisk helsearbeiders følgebrev


Når du søker jobb som psykisk helsearbeider, kan en håndskrevet signatur på følgebrevet gi et mer personlig preg og vise at du har lagt ekstra omtanke i søknaden, noe som kan være verdifullt i en stilling som krever empati og menneskelig kontakt. Samtidig kan en digital signatur være praktisk og profesjonell, spesielt hvis du sender søknaden elektronisk, og det sikrer at dokumentet ser rent og ryddig ut, noe som kan være viktig for å gi et godt førsteinntrykk.

Psykisk helsearbeider


Nyttige tips for å skrive et følgebrev for stilling som Psykisk helsearbeider


Når du skriver et følgebrev for en stilling som psykisk helsearbeider, er det viktig å følge noen retningslinjer for å gjøre et godt inntrykk. Her er fem ting du bør gjøre og fem ting du ikke bør gjøre:

GJØR SLIK
 1. Tilpass brevet: Skreddersy følgebrevet til stillingen og arbeidsgiveren, og nevne spesifikke krav og hvordan du oppfyller dem.
 2. Vis empati: Fremhev din evne til å vise empati og forståelse for pasientenes situasjoner, noe som er essensielt i psykisk helsearbeid.
 3. Erfaring og utdanning: Beskriv relevante erfaringer og utdanning som gjør deg kvalifisert for stillingen, og gi konkrete eksempler.
 4. Personlig motivasjon: Forklar hvorfor du ønsker å jobbe i psykisk helse og hva som motiverer deg til å hjelpe andre.
 5. Profesjonell tone: Hold en profesjonell tone gjennom hele brevet, og bruk korrekt grammatikk og rettskriving.

IKKE GJØR SLIK
 1. Generiske brev: Unngå å bruke et generisk følgebrev som ikke er tilpasset jobben eller arbeidsgiveren du søker hos.
 2. Overdreven informasjon: Ikke overbelast brevet med irrelevant informasjon eller personlige detaljer som ikke er relevante for jobben.
 3. Negativitet: Unngå å nevne negative erfaringer eller kritisere tidligere arbeidsgivere; hold fokuset positivt.
 4. Klisjeer: Styr unna klisjéfylte utsagn som "jeg er en hardtarbeidende person"; vær spesifikk og konkret.
 5. Feil navn eller tittel: Ikke gjør feilen med å adressere brevet til feil person eller bruke feil tittel; gjør research for å finne korrekt mottaker.


Perfekt Følgebrev for Psykisk Helsearbeider


Oppsummering av artikkelen om å skrive det perfekte følgebrev for psykisk helsearbeidere:

Artikkelen om å skrive det perfekte følgebrev for psykisk helsearbeidere fremhever flere nøkkelpunkter som er essensielle for å lage et effektivt følgebrev. Først og fremst er det viktig å starte med en sterk åpning som fanger arbeidsgiverens oppmerksomhet ved å nevne spesifikke erfaringer og ferdigheter som gjør søkeren godt egnet for rollen. Videre bør følgebrevet tydelig vise hvordan søkeren har anvendt sine ferdigheter i praksis, med konkrete eksempler på suksesshistorier fra tidligere stillinger.

Artikkelen understreker også at søkeren bør fremheve de unike verdiene de tilfører organisasjonen, som for eksempel empati, kommunikasjonsevner, og evnen til å arbeide under press. Disse egenskapene er kritiske i psykisk helsearbeid og viser arbeidsgiveren at søkeren ikke bare har de nødvendige faglige kvalifikasjonene, men også de personlige egenskapene som trengs for å gjøre en forskjell.

Mot slutten av følgebrevet bør søkeren oppsummere sin motivasjon for å søke stillingen og hvordan de ser for seg å bidra til organisasjonens mål og verdier. Dette gir arbeidsgiveren et klart bilde av søkeren som en helhetlig kandidat som er dypt engasjert i sitt yrke.

Til slutt, artikkelen avslutter med en motiverende melding om virkningen av et sterkt følgebrev. Et godt skrevet følgebrev kan være det avgjørende elementet som skiller søkeren fra andre kandidater og gir dem en fordel i ansettelsesprosessen.

Motiverende melding:

Et sterkt følgebrev kan være nøkkelen til å sikre deg drømmejobben som psykisk helsearbeider. Det gir deg muligheten til å skille deg ut fra mengden og vise arbeidsgiveren hvorfor nettopp du er den beste kandidaten for stillingen.

Oppmuntring:

Husk å tilpasse følgebrevet til dine unike opplevelser og ferdigheter. Ved å gjøre dette, kan du lage et personlig og overbevisende følgebrev som virkelig viser hvem du er og hva du kan tilføre organisasjonen. Lykke til!

Lag din CV med de beste malene

Vanlige Spørsmål om Stillingen som Psykisk Helsearbeider: Svar og Tips for Følgebrevet

Hva bør inkluderes i åpningsavsnittet av et følgebrev for en stilling som psykisk helsearbeider?

I åpningsavsnittet bør du introdusere deg selv og forklare hvorfor du søker på stillingen som psykisk helsearbeider. Det er viktig å nevne hvor du fant stillingsannonsen og kort beskrive hva som motiverer deg til å søke. For eksempel: "Mitt navn er [Ditt Navn], og jeg søker med stor interesse stillingen som psykisk helsearbeider som nylig ble utlyst på [plattform/side]. Med en sterk lidenskap for å støtte mennesker med psykiske utfordringer og relevant erfaring innen feltet, er jeg begeistret for muligheten til å bidra til deres team."

Hvordan kan du effektivt beskrive din erfaring og kompetanse i følgebrevet?

For å effektivt beskrive din erfaring og kompetanse, bør du gi konkrete eksempler på tidligere arbeidsoppgaver og prestasjoner som er relevante for rollen som psykisk helsearbeider. Fokuser på å fremheve ferdigheter som empati, kommunikasjon, krisehåndtering og eventuell erfaring med terapeutiske teknikker eller arbeid i tverrfaglige team. For eksempel: "I min tidligere rolle som psykisk helsearbeider ved [Institusjon/Organisasjon], har jeg jobbet tett med pasienter for å utvikle individuelle behandlingsplaner, gjennomført støttesamtaler og samarbeidet med et tverrfaglig team for å sikre helhetlig omsorg. Min erfaring med å håndtere krisesituasjoner har gitt meg verdifull innsikt i å tilby effektiv støtte under press."

Hvordan kan du avslutte følgebrevet på en overbevisende måte?

Avslutningen av følgebrevet bør sammenfatte din interesse for stillingen og uttrykke takknemlighet for muligheten til å søke. Det er også en god idé å invitere arbeidsgiveren til å kontakte deg for å diskutere din søknad videre. For eksempel: "Jeg ser frem til muligheten til å diskutere hvordan mine ferdigheter og erfaring kan bidra til deres team. Takk for at du vurderer min søknad. Jeg håper på å bli kontaktet for et intervju, og jeg er tilgjengelig på [telefonnummer] eller [e-postadresse]. Med vennlig hilsen, [Ditt Navn].

Eksempel på brev for nedlasting

Mal for følgebrev
Design for følgebrev
Mal for følgebrev for studenter - universitet
Mal for følgebrev for engasjement