Maler og Veiledning for Følgebrev: Praktikant i Sosialt Arbeid

Å skrive et godt følgebrev for en praktikantstilling i sosialt arbeid kan være nøkkelen som låser opp døren til din fremtidige drømmejobb. For å skille deg ut i en konkurransepreget bransje, klikk på våre tilpassbare maler og rediger dem med AI for å sikre at ditt følgebrev blir både personlig og profesjonelt.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Mal for Følgebrev: Praktikant i Sosialt Arbeid

[Navnet ditt]

[Adresse]

[Postnummer og by]

[Telefonnummer]

[E-postadresse]

[Navn på arbeidsgiver]
[Adresse]
[Postnummer og by]

[Dato]

Kjære [Navn på kontaktperson eller avdeling],

Jeg ønsker å uttrykke min interesse for stillingen som Praktikant i sosialt arbeid, annonsert på [nettstedet hvor stillingen ble funnet]. Etter å ha lest gjennom stillingsbeskrivelsen, er jeg overbevist om at mine ferdigheter og erfaringer gjør meg til en utmerket kandidat for denne rollen.

Jeg har nylig fullført en bachelorgrad i sosialt arbeid ved [Navn på universitet/høyskole], hvor jeg utviklet sterke ferdigheter innen klientrådgivning, saksbehandling og intervensjonsstrategier. Gjennom mitt studieforløp har jeg også fått praktisk erfaring gjennom ulike praksisplasser, hvor jeg jobbet tett med sårbare grupper som rusmisbrukere og hjemløse. Mine kommunikasjons- og problemløsningsevner, kombinert med en dyp forståelse av sosiale problemer, gjør meg godt rustet til å møte de utfordringene som stillingen innebærer.

I min siste praksisplass hos [Navn på tidligere arbeidsgiver eller organisasjon], spilte jeg en nøkkelrolle i å utvikle og implementere en støtteordning for unge voksne som sliter med å finne bolig. Gjennom dette prosjektet bidro jeg til å sikre bolig for over 20 individer, noe som betydelig forbedret deres livskvalitet. Jeg er sikker på at denne erfaringen vil være verdifull i å støtte [Navn på arbeidsgiver] sine mål om å forbedre livene til klientene de betjener.

Jeg har stor respekt for arbeidet som [Navn på arbeidsgiver] utfører, spesielt deres fokus på helhetlig og individuell tilnærming til klientenes behov. Jeg er imponert over deres innovative programmer og dedikasjon til samfunnsengasjement. Jeg tror at min bakgrunn og lidenskap for å hjelpe andre passer perfekt med [Navn på arbeidsgiver] sin misjon og verdier.

Jeg er svært entusiastisk for muligheten til å diskutere hvordan mine ferdigheter og erfaringer kan bidra til [Navn på arbeidsgiver] sitt team. Jeg setter stor pris på din tid og omtanke i å vurdere min søknad, og ser frem til muligheten til å utdype min motivasjon i et intervju.

Med vennlig hilsen,

Viktigheten av Struktur i Følgebrevet for Praktikantstilling i Sosialt Arbeid


Praktikant i sosialt arbeid


Ønsker du å finne en jobb som Praktikant i sosialt arbeid? Husk at følgebrevet er viktig for å få et intervju, så les veiledningen vår for å lære hvordan du lager et godt ett.

Hilsener og Introduksjon i Følgebrevet til Praktikant i Sosialt Arbeid

Har du noen gang undret deg over hvor viktig den første hilsenen kan være i en jobbsøknad? Etter å ha gjort grundig research på bedriftens nettside, fant jeg navnet på ansettelseslederen, noe som gir meg en god start for å skape en personlig og målrettet søknad. Her er noen eksempler på passende hilsener for ulike scenarioer:

Når vi kjenner navnet på arbeidsgiveren:

 • "Kjære [Navn],"
 • "Hei [Navn],"
 • "God dag, [Navn],"

Når vi ikke kjenner navnet på arbeidsgiveren:

 • "Til ansettelsesleder,"
 • "Til rekrutteringsteamet,"
 • "Hei,"

En gjennomtenkt og korrekt hilsen kan være den lille detaljen som setter tonen for hele søknaden og viser arbeidsgiveren at du har lagt ned innsats i å gjøre din research.

Praktikant i sosialt arbeid


Introduksjon til Følgebrevet for Praktikant i Sosialt Arbeid

I åpningsavsnittet av et følgebrev for Praktikant i sosialt arbeid bør du starte med å uttrykke din interesse for stillingen.

Vis også entusiasme for selskapet.

Deretter bør du si noe iøynefallende om din lidenskap for sosialt arbeid.

Dette hjelper med å skape legitimitet til å lande stillingen.

Punkter for å gjøre det minneverdig:

 1. Nevn en spesifikk tjeneste eller prosjekt selskapet er kjent for, og hvordan du beundrer deres innsats i dette.
 2. Del en personlig erfaring som har formet din lidenskap for sosialt arbeid, og relater det til selskapets verdier.
Som en lidenskapelig talsmann for sosial rettferdighet med erfaring fra frivillig arbeid, er jeg begeistret for muligheten til å bidra som praktikant i sosialt arbeid hos [Organisasjonens navn]. Min unike evne til å bygge tillitsfulle relasjoner kombinert med min dedikasjon til å skape meningsfulle endringer, gjør meg til en verdifull kandidat.

Motivasjon og kvalifikasjoner for praktikantstilling i sosialt arbeid

Vet du hva du skal sette etter introduksjonen på følgebrevet ditt som praktikant i sosialt arbeid?

Det handler om avsnittet om arbeidserfaring og kvalifisering.

Når jeg skriver avsnittet om arbeidserfaring og kvalifikasjoner i følgebrevet for en praktikantstilling i sosialt arbeid, fokuserer jeg på å fremheve konkrete eksempler fra tidligere stillinger som viser mine ferdigheter og relevans for stillingen. Jeg sørger også for å relatere mine erfaringer direkte til de spesifikke kravene og ansvarsområdene som er nevnt i stillingsbeskrivelsen.

Fire råd om punktformat for å redigere denne delen:

 • Gi konkrete eksempler: Inkluder spesifikke detaljer om tidligere arbeidserfaringer som er direkte relevante for stillingen. For eksempel: "I min tidligere rolle som frivillig koordinator ved X organisasjon, utviklet jeg og implementerte et mentorprogram som økte ungdommens deltakelse med 30%."
 • Fokuser på overførbare ferdigheter: Fremhev ferdigheter og erfaringer som er spesielt viktige for rollen du søker på. For eksempel: "Min erfaring med å administrere caser og yte emosjonell støtte til klienter i ulike aldre gjør meg godt rustet til å håndtere de utfordringer som følger med å være praktikant i sosialt arbeid."
 • Vis resultater: Forklar hvordan du har bidratt til suksess i tidligere roller, gjerne med målbare resultater. For eksempel: "Ved å forbedre kommunikasjonsstrategiene i mitt forrige team, bidro jeg til en 15% økning i klienttilfredshet."
 • Relater til stillingsbeskrivelsen: Sørg for at hver erfaring og ferdighet du nevner i følgebrevet, tydelig kobles til kravene og ansvarsområdene i stillingsannonsen. For eksempel: "Den erfaringen jeg har med å samarbeide med tverrfaglige team vil være avgjørende i å oppfylle kravene til denne praktikantstillingen, som vektlegger samarbeid på tvers av avdelinger."

Disse rådene vil hjelpe med å sikre at følgebrevet ditt er relevant, detaljert og skreddersydd til den spesifikke praktikantstillingen i sosialt arbeid du søker på.

Jeg har praktisk erfaring fra tidligere praksis ved Barne- og ungdomstjenesten, hvor jeg utviklet sterke ferdigheter i krisehåndtering og klientkommunikasjon. I tillegg har jeg en bachelorgrad i sosialt arbeid, som har gitt meg en solid teoretisk bakgrunn. Jeg har spesielt utmerket meg i arbeid med sårbare grupper, noe som er direkte relevant for denne praktikantstillingen. Mine erfaringer med å koordinere støttende tiltak og utføre grundige vurderinger vil bidra til å styrke deres team.

Når du skriver avsnittet om verdier og mål i følgebrevet for en praktikantstilling i sosialt arbeid, er det viktig å fremheve hvordan dine personlige verdier og karrieremål samsvarer med selskapets visjon og mål. Dette viser at du har en gjennomtenkt tilnærming til hvorfor du søker på denne spesifikke stillingen, og at du er motivert til å bidra positivt til selskapet.

Her er fire råd i punktformat for å redigere denne delen av følgebrevet:


Gjør grundige undersøkelser om selskapet og dets ansatte:

 • Besøk selskapets nettside for å forstå deres hovedområder og prosjekter.
 • Se etter intervjuer, presseomtaler eller blogginnlegg skrevet av ansatte for å få innsikt i selskapets kultur og verdier.
 • Bruk profesjonelle nettverk som LinkedIn for å lære mer om nøkkelpersoner i selskapet og deres faglige bakgrunn.

Forstå selskapets visjon og mål:

 • Les selskapets visjon, misjon og verdier nøye og reflekter over hvordan disse harmonerer med dine egne mål i sosialt arbeid.
 • Identifiser konkrete eksempler på hvordan selskapet har jobbet mot sine mål, og tenk på hvordan din rolle som praktikant kan støtte disse initiativene.

Vis at du deler selskapets verdier:

 • Bruk konkrete eksempler fra din egen erfaring som viser at du lever etter de samme prinsippene som selskapet verdsetter.
 • Beskriv hvordan dine tidligere erfaringer og engasjement i sosialt arbeid viser at du er i tråd med selskapets verdier og etiske retningslinjer.

Tilpass dine personlige mål til selskapets mål:

 • Forklar hvordan praktikantstillingen vil hjelpe deg med å nå dine langsiktige karrieremål i sosialt arbeid.
 • Vis at du er motivert til å bidra til selskapets suksess ved å knytte dine egne mål opp mot selskapets strategiske planer og pågående prosjekter.
Jeg er begeistret for muligheten til å bli en del av deres team, da jeg deler deres engasjement for å fremme sosial rettferdighet og styrke lokalsamfunn. Med en solid bakgrunn i sosialt arbeid og en brennende lidenskap for å støtte sårbare grupper, er jeg overbevist om at mine ferdigheter og verdier er i tråd med deres misjon om å skape varige, positive endringer. Gjennom min utdanning og frivillige arbeid har jeg erfart betydningen av empati, samarbeid og helhetlig tilnærming – prinsipper som jeg vet står sentralt i deres arbeid.

Praktikant i sosialt arbeid


Avslutningsvis: Oppsummering av Min Entusiasme og Kvalifikasjoner som Praktikant i Sosialt Arbeid

Når du skriver den avsluttende delen av følgebrevet for en praktikant i sosialt arbeid, bør du oppsummere din interesse for stillingen og uttrykke din entusiasme for en mulig samtale. Dette kan for eksempel gjøres ved å si at du ser frem til muligheten til å diskutere hvordan dine ferdigheter og erfaringer kan bidra til organisasjonen.

Her er tre råd for å redigere denne delen i punktformat:

 • Oppsummer din interesse: "Jeg er svært interessert i muligheten til å bidra til deres team og anvende mine ferdigheter i sosialt arbeid for å støtte deres viktige arbeid."
 • Uttrykk entusiasme for en samtale: "Jeg ser frem til muligheten til å utdype hvordan mine erfaringer og lidenskap for sosialt arbeid kan være en ressurs for deres organisasjon."
 • Tilgjengelighet for intervju: "Jeg er tilgjengelig for et intervju på et tidspunkt som passer dere, og ser frem til å diskutere hvordan jeg kan bidra til deres team.
Takk for at dere vurderer min søknad til praktikantstillingen i sosialt arbeid. Jeg er svært entusiastisk over muligheten til å bidra til deres team og lære av deres ekspertise. Jeg ser frem til muligheten til å diskutere hvordan mine ferdigheter og erfaringer kan være til nytte for deres organisasjon i et intervju. Takk for deres tid og omtanke.

Avslutning av følgebrev for praktikant i sosialt arbeid

Når man søker på en stilling som Praktikant i sosialt arbeid, er det viktig å avslutte søknaden på en profesjonell og høflig måte. En passende avslutning bør oppsummere ens interesse for stillingen og takke arbeidsgiveren for muligheten til å søke. Det kan også være lurt å uttrykke håp om en kommende samtale eller intervju. Avslutningen bidrar til å etterlate et positivt inntrykk og viser at man har gode kommunikasjonsferdigheter.

Eksempler på profesjonelle avslutningsfraser kan inkludere:

 • Vennlig hilsen
 • Med vennlig hilsen
 • Mvh
 • Beste hilsener
 • Hilsen
 • Med beste hilsener

Disse frasene er alle høflige og profesjonelle, og de passer godt i en formell søknad som den til stillingen som Praktikant i sosialt arbeid.

Signatur i praktikant i sosialt arbeid sitt følgebrev


Når du søker på stillingen som praktikant i sosialt arbeid, kan det være fordelaktig å inkludere en håndskrevet signatur i følgebrevet for å gi et personlig preg som viser din genuine interesse og engasjement for arbeidet med mennesker. Imidlertid, siden digital kommunikasjon ofte er foretrukket i moderne ansettelser, kan en digital signatur også være tilstrekkelig og mer praktisk, spesielt hvis du sender søknaden elektronisk; dette sikrer at dokumentet enkelt kan behandles og arkiveres av arbeidsgiveren.

Praktikant i sosialt arbeid


Nyttige tips for å skrive et følgebrev for praktikantstilling i sosialt arbeid


Når du skal skrive et følgebrev for en praktikantstilling i sosialt arbeid, er det viktig å være både profesjonell og personlig. Her er fem ting du bør gjøre, og fem ting du bør unngå:

GJØR SLIK
 1. Tilpass brev til stillingen: Les stillingsutlysningen nøye og skreddersy brevet ditt til å reflektere kravene og ønskene som nevnes.
 2. Vis genuine interesser: Fremhev din genuine interesse for sosialt arbeid og hvorfor du ønsker å bidra til organisasjonen.
 3. Fokuser på relevant erfaring: Beskriv tidligere erfaringer og utdanning som er direkte relevante for stillingen du søker.
 4. Bruk profesjonell tone: Hold en formell og profesjonell tone gjennom hele brevet, men la også din personlighet skinne igjennom.
 5. Korrekturles nøye: Sørg for at brevet er grammatisk korrekt og fri for skrivefeil, et feilfritt brev gir et godt førsteinntrykk.

IKKE GJØR SLIK
 1. Ikke bruk generiske fraser: Unngå å bruke generelle eller klisjéaktige uttrykk som ikke gir spesifikk informasjon om din egnethet.
 2. Unngå irrelevant informasjon: Ikke inkluder detaljer som ikke er relevante for stillingen, det kan virke som om du ikke forstår kravene.
 3. Ikke vær for beskjed: Vær selvsikker og tydelig på dine ferdigheter og erfaringer, men unngå å virke arrogant.
 4. Ikke ignorere oppsett: Unngå ustrukturert tekst, bruk avsnitt og punktlister for å gjøre brevet lett å lese.
 5. Unngå standardformuleringer: Ikke kopier standardformuleringer fra nettet; unikt innhold viser at du har lagt innsats i søknaden.

Praktikant i sosialt arbeid


Slik skriver du det perfekte følgebrevet for en praktikantstilling i sosialt arbeid


Artikkelen om å skrive det perfekte følgebrevet for en praktikantstilling i sosialt arbeid gir nyttige tips for å lage et effektivt og overbevisende følgebrev. Nøkkelpunktene inkluderer viktigheten av å tilpasse brevet til den spesifikke stillingen og organisasjonen, samt å fremheve både relevante utdanningsbakgrunn og praktiske erfaringer. Det er også viktig å vise en forståelse for organisasjonens mål og verdier, og hvordan søkerens ferdigheter og erfaringer kan bidra til å oppfylle disse.

Søkeren bør fremheve sin evne til å bygge relasjoner, empati, og kommunikasjonsferdigheter, samt eventuelle erfaringer med direkte klientarbeid eller relevante prosjekter. Verdien søkeren tilfører kan inkludere nye perspektiver, dedikasjon til feltet, og en sterk motivasjon for å forbedre livene til dem de tjener.

Et sterkt følgebrev kan være avgjørende for å skille seg ut i en konkurransedyktig søknadsprosess. Det gir arbeidsgiveren et klart bilde av hvem søkeren er, deres lidenskap for sosialt arbeid, og deres potensiale for å bidra positivt til organisasjonen.

Arbeidssøkere oppfordres til å tilpasse følgebrevet til deres unike opplevelser og ferdigheter, slik at det ikke bare gjenspeiler hvem de er, men også hvorfor de er den ideelle kandidaten for stillingen. Ved å gjøre dette, kan de maksimere sjansene for å lande drømmepraktikantstillingen og gjøre en virkelig forskjell i samfunnet.

Lag din CV med de beste malene

Vanlige Spørsmål om Stillingen som Praktikant i Sosialt Arbeid

Hva bør inkluderes i åpningen av et følgebrev for en praktikantstilling i sosialt arbeid?

I åpningen av følgebrevet bør du nevne hvilken stilling du søker på og hvor du fant stillingsannonsen. Det er også viktig å introdusere deg selv og uttrykke din motivasjon for å søke på praktikantstillingen.

For eksempel:

"Jeg skriver for å uttrykke min interesse for praktikantstillingen i sosialt arbeid som nylig ble annonsert på [nettsted/organisasjon]. Som en entusiastisk student ved [universitet/høyskole] med en brennende interesse for sosialt arbeid, er jeg overbevist om at denne praksisplassen vil gi meg verdifulle erfaringer og muligheter til å bidra positivt til deres team."

Hvordan kan jeg fremheve mine kvalifikasjoner og erfaringer i følgebrevet for en praktikantstilling i sosialt arbeid?

For å fremheve dine kvalifikasjoner og erfaringer, bør du fokusere på relevante utdanningsbakgrunn, frivillig arbeid, kurs eller prosjekter du har deltatt i som er relevante for sosialt arbeid. Du kan også nevne spesifikke ferdigheter som empati, kommunikasjonsevner og evnen til å jobbe i team.

For eksempel:

"Som en student i sosialt arbeid har jeg gjennomført kurs i [relevante kurs], der jeg har lært viktige teorier og praksis innen sosialt arbeid. I tillegg har jeg frivillig jobbet med [beskriv relevant frivillig arbeid eller prosjekter], hvor jeg har utviklet sterke kommunikasjons- og problemløsningsferdigheter. Min erfaring fra [spesifikk erfaring] har også gitt meg innsikt i [relevant kompetanse eller ferdighet]."

Hvordan avslutter jeg følgebrevet for en praktikantstilling i sosialt arbeid på en profesjonell og innbydende måte?

I avslutningen av følgebrevet bør du oppsummere din interesse for stillingen og uttrykke din takknemlighet for at din søknad blir vurdert. Du kan også nevne at du ser frem til muligheten til å diskutere hvordan dine kvalifikasjoner kan bidra til organisasjonen.

For eksempel:

"Takk for at du vurderer min søknad til praktikantstillingen i sosialt arbeid. Jeg ser frem til muligheten til å diskutere hvordan mine kvalifikasjoner og erfaringer kan bidra til deres viktige arbeid. Jeg håper å høre fra dere snart for å avtale et intervju. Med vennlig hilsen, [Ditt navn]."

Husk å tilpasse følgebrevet til hver stilling du søker på, og sørg for at det er godt strukturert og feilfritt.

Eksempel på brev for nedlasting

Mal for følgebrev
Design for følgebrev
Mal for følgebrev for studenter - universitet
Mal for følgebrev for engasjement