Master kunsten av følgebrevskriving: Effektive maler og tips for Administrasjonssekretær

I en verden hvor profesjonell konkurranse er på sitt høyeste, kan det å skrive et sterkt følgebrev være avgjørende for å sikre drømmejobben som Administrasjonssekretær. Dette dokumentet gir en unik mulighet til å uttrykke din lidenskap og entusiasme for stillingen, samtidig som du kan vise frem dine personlige og profesjonelle ferdigheter. En av disse ferdighetene er evnen til å organisere og administrere arbeidsoppgaver effektivt, noe som er avgjørende for en Administrasjonssekretær.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Følgebrevmal for administrativ sekretærstilling

[Arbeidsgiver]
[Adresse]
[Postnummer og by]

[Dato]

Kjære [Navn på arbeidsgiver],

Jeg skriver for å uttrykke min interesse for stillingen som Administrasjonssekretær som ble annonsert på [hvor du fant jobben]. Jeg ble umiddelbart fascinert av muligheten til å bidra til [selskapsnavn] med min erfaring og ferdigheter.

I løpet av mine tidligere stillinger som Administrasjonssekretær, har jeg utviklet sterke organisatoriske ferdigheter, effektiv tidsstyring og en pålitelig evne til å håndtere flere oppgaver samtidig. Jeg får ofte tilbakemeldinger på min evne til å arbeide selvstendig og i team, samt min profesjonelle og vennlige kommunikasjon med forskjellige mennesker på alle nivåer.

I min siste stilling hos [siste arbeidsgiver], var jeg ansvarlig for å administrere et travelt kontor, håndtere korrespondanse, oppdatere databaser og organisere møter. Jeg er stolt over å ha forbedret effektiviteten med 20% ved å implementere nye administrative rutiner. Jeg tror denne erfaringen og mine prestasjoner vil være verdifulle for [selskapsnavn].

Jeg har fulgt [selskapsnavn] i noen tid og har alltid beundret bedriftens engasjement for [noe du liker ved bedriften, for eksempel kvalitet, kundeservice eller innovasjon]. Jeg tror at jeg, med mine ferdigheter og verdier, vil passe godt inn i bedriftskulturen og bidra til den fortsatte suksessen til selskapet.

Jeg ser frem til muligheten for å diskutere min søknad videre i et intervju. Jeg er sikker på at jeg kan bringe verdifull ekspertise og initiativ til teamet deres som Administrasjonssekretær. Takk for at du tok deg tid til å vurdere søknaden min.

Med vennlig hilsen,

[Ditt navn]

[Telefonnummer]

[E-postadresse]

Viktigheten av strukturen på følgebrevet i Administrasjonssekretærens rolle


Administrasjonssekretr


Et godt strukturert følgebrev kan være en avgjørende faktor når man søker på stillingen som administrasjonssekretær. Det kan gi et sterkt førsteinntrykk og tydeliggjøre søkerens profesjonalitet og oppmerksomhet på detaljer. En godt strukturert layout kan også hjelpe arbeidsgiveren til raskt å identifisere relevante kvalifikasjoner og erfaringer. Et tydelig og sammenhengende følgebrev kan vise hvordan søkeren planlegger å nå sine karrieremål og takle potensielle utfordringer. Derfor er det viktig å legge tid og omtanke i utformingen av følgebrevet. Husk at det er din mulighet til å skille deg ut fra mengden.

Hvordan skrive en passende hilsen i et følgebrev for en Administrasjonssekretær

Når man skriver en søknad til en stilling, er det viktig å starte med en passende hilsen. Denne hilsenen bør være formell, men samtidig vennlig. I det norske arbeidsmarkedet er det vanlig å adressere ansettelseslederen eller arbeidsgiveren direkte, hvis navnet deres er kjent. Hvis navnet ikke er kjent, kan man bruke en generell hilsen.

Eksempler på passende hilsener kan være:

 • "Kjære [Navn på ansettelsesleder]"
 • "Hei [Navn på ansettelsesleder]"
 • "Til ansettelsesleder"
 • "Til den det måtte angå"

I en søknad om stillingen som administrasjonssekretær, kan man for eksempel starte med "Kjære ansettelsesleder," eller "Hei [Navn på ansettelsesleder],". Dette er en høflig og profesjonell måte å starte søknaden på, og viser at du tar prosessen seriøst.

Generelt sett, er det best å unngå for uformelle hilsener i en jobbsøknad. Husk at førsteinntrykket teller, og hilsenen er det første arbeidsgiveren leser. Dermed bør den reflektere det profesjonelle og respektfulle inntrykket du ønsker å gi.

Administrasjonssekretr


Introduksjon til Administrasjonssekretærs Følgebrev

Åpningsavsnittet i et følgebrev for stillingen som Administrasjonssekretær bør først og fremst uttrykke søkerens entusiasme og interesse for stillingen. Dette kan gjøres ved å vise genuin begeistring for å bidra til bedriftens suksess. Det er viktig å demonstrere at søkeren har en klar forståelse av hva stillingen innebærer, og hvordan deres ferdigheter, erfaringer og interesser passer godt med jobbkravene. I tillegg bør det nevnes hvordan søkeren ble oppmerksom på jobbåpningen, enten det var gjennom en jobbannonse, nettverk, eller på annen måte. Dette gir inntrykk av at søkeren er proaktiv og tar initiativ, noe som er attraktivt for mange arbeidsgivere.

Kjære [Mottakers navn],

Jeg skriver for å uttrykke min store interesse for stillingen som Administrasjonssekretær som ble annonsert på deres bedrifts nettsted. Jeg har fulgt [Bedriftens navn] nøye, og jeg er svært imponert over deres forpliktelse til effektivitet og organisasjon. Jeg er overbevist om at min erfaring og ferdigheter innen administrativ støtte vil være et verdifullt tillegg til deres team.


Hovedpunkter i Administrasjonssekretærens Følgebrev

Avsnittet i administrasjonssekretærens følgebrev er viktig fordi det gir en omfattende oversikt over kandidatens kvalifikasjoner, erfaring og ferdigheter. Det er her kandidaten kan fremheve sin forståelse for stillingens krav, gi konkrete eksempler på tidligere prestasjoner og forklare hvorfor de er det beste valget for rollen. Gjennom dette avsnittet kan rekruttereren få en klar ide om kandidatens potensial og kompetanse, noe som er avgjørende for å vurdere om de vil være en god match for stillingen.

Det første avsnittet i et følgebrev er ofte det første inntrykket en potensiell arbeidsgiver får av deg, så det er viktig at det fanger oppmerksomheten deres og gjør dem interessert i å lese mer.

Å fremheve nøkkelferdigheter og relevant erfaring i dette avsnittet er en effektiv måte å vise at du er kvalifisert for stillingen. Det gir også arbeidsgiveren en bedre forståelse av dine evner og hvordan du kan bidra i rollen som administrasjonssekretær.

Ved å koble dine ferdigheter direkte til jobbkravene, viser du arbeidsgiveren at du har forstått hva stillingen innebærer og at du har de nødvendige kvalifikasjonene til å utføre arbeidet effektivt. Dette kan hjelpe deg med å skille deg ut fra andre søkere og øke sjansene dine for å få en intervjuinvitasjon.

Som en høyt organisert og effektiv administrasjonssekretær med over fem års erfaring i administrativ støtte, er jeg overbevist om at jeg vil være en verdifull ressurs for teamet deres. Min evne til å effektivt håndtere administrative oppgaver som korrespondanse, filhåndtering, tidsplanlegging og rapportering, kombinert med sterke mellommenneskelige og kommunikasjonsferdigheter, gjør at jeg kan oppfylle kravene i stillingsbeskrivelsen på en effektiv måte.

Et følgebrev er en mulighet til å vise en potensiell arbeidsgiver at du er den rette kandidaten for jobben. Andre avsnitt av følgebrevet er ideelt for å presentere dine prestasjoner og bidrag i tidligere jobber. Dette gir arbeidsgiveren en bedre forståelse av dine ferdigheter og erfaring.

Når du viser frem spesifikke prestasjoner, gir det arbeidsgiveren konkret bevis på dine ferdigheter og hva du er i stand til å oppnå. Det kan være alt fra å organisere et vellykket arrangement, til å redusere kostnader, til å forbedre effektiviteten i arbeidsprosesser.

Ved å legge vekt på hvordan disse prestasjonene kan komme den potensielle arbeidsgiveren til gode, viser du at du ikke bare har ferdighetene som kreves for jobben, men at du også kan bruke dem til å bidra positivt i selskapet. Dette gir arbeidsgiveren en tydelig indikasjon på din verdi som potensiell ansatt.

I min nåværende rolle som administrasjonssekretær hos XYZ-selskapet, har jeg fremvist en sterk evne til å effektivisere administrative prosesser. Jeg har redusert papirforbruket med 30% ved å implementere digitale løsninger, og økt produktiviteten med 20% ved å omorganisere arkiveringssystemet. Jeg har også mottatt anerkjennelse for mitt sterke fokus på kundeservice, og har bidratt til en økning i kundetilfredshet på 15%. Med disse ferdighetene og erfaringene er jeg overbevist om at jeg vil kunne gjøre en betydelig innsats for å forbedre effektiviteten og kundetilfredsheten i din organisasjon.

Det tredje avsnittet av et følgebrev er en sjanse til å vise din kunnskap om og interesse for selskapet du søker på. Dette viser at du har gjort undersøkelser og er seriøs om din interesse for stillingen.

Å inkludere firmakunnskap kan være å nevne selskapets mål, prosjekter, verdier eller kultur, og deretter koble dette til dine egne ferdigheter, erfaringer og interesser. Dette viser at du ikke bare forstår hva selskapet handler om, men også at du kan se deg selv som en del av det og bidra til dens suksess.

Ved å forklare hvorfor selskapet passer perfekt for deg, viser du også at du har tenkt nøye gjennom hvorfor du søker på denne spesifikke stillingen hos dette spesifikke selskapet, noe som kan gjøre deg mer minneverdig og tiltalende for en potensiell arbeidsgiver. Det viser også at du sannsynligvis vil være mer engasjert og motivert hvis du får jobben, da den passer godt med dine egne mål og verdier.

Jeg har fulgt med på selskapets utvikling de siste årene, og jeg er imponert over hvordan dere kontinuerlig setter nye standarder innen effektiv administrasjon og kundeservice. Jeg verdsetter spesielt deres fokus på bærekraft og samfunnsansvar, noe som er i tråd med mine egne verdier. Jeg tror at mine ferdigheter innen organisasjon og kommunikasjon, sammen med min lidenskap for å skape positive endringer, vil gjøre meg til en verdifull tillegg til deres team.

Administrasjonssekretr


Avsluttende ord i Administrasjonssekretærens følgebrev

Et avsluttende avsnitt i et følgebrev for en Administrasjonssekretær er av stor betydning. Det gir deg en mulighet til å binde sammen alle poengene du har gjort tidligere i brevet og legger grunnlaget for neste trinn i søknadsprosessen. I denne delen av brevet er det viktig å uttrykke din entusiasme for muligheten til å diskutere din søknad videre i et intervju. Det gir arbeidsgiveren en ide om din interesse og engasjement for stillingen. Du bør også inkludere dine kontaktdetaljer for å gjøre det enkelt for arbeidsgiveren å nå deg. Til slutt, uttrykk din takknemlighet for at de har tatt seg tid til å vurdere din søknad. Dette viser din profesjonalitet og respekt for deres tid og innsats.

Jeg ser frem til muligheten til å diskutere videre hvordan mine ferdigheter og erfaringer kan være til nytte for virksomheten din i rollen som administrasjonssekretær. Jeg er sikker på at jeg vil kunne bidra positivt til teamet og vil være mer enn glad for å utdype dette i et intervju. Takk for at du vurderer søknaden min. Jeg ser frem til å høre fra deg snart.

Avsluttende hilsen i Administrasjonssekretærens følgebrev

Når du avslutter en søknad eller et profesjonelt brev, er det viktig å avslutte på en høflig og respektfull måte. Avslutningen skal understreke din interesse for stillingen og gi inntrykk av profesjonalitet. Tradisjonelle avsluttende hilsener som "Med vennlig hilsen" eller "Beste hilsener" er alltid passende, men de kan også virke litt generiske. Hvis du vil gi søknaden din et mer personlig preg, kan du vurdere å bruke en mer spesifikk hilsen. For eksempel, hvis du søker på en stilling som administrasjonssekretær, kan du avslutte med "Ser frem til å bidra med mine administrative ferdigheter", eller "Gleder meg til å utforske mulighetene i deres team". Husk at det viktigste er å være høflig og respektfull, samtidig som du viser entusiasme for jobben du søker på.

Signatur i Administrasjonssekretærens Følgebrev


Inkludering av en signatur på et følgebrev gir det et personlig preg og viser engasjement. Men valget mellom en digital og håndskrevet signatur kan variere avhengig av situasjonen. En håndskrevet signatur kan gi en mer personlig touch, siden den er unik for hver person. Den er imidlertid ikke alltid praktisk, spesielt når man sender elektroniske søknader. På den annen side kan en digital signatur være mer passende for elektroniske søknader. Den er også mer praktisk, da den kan lagres og gjenbrukes. Likevel kan en digital signatur noen ganger oppfattes som mindre personlig enn en håndskrevet signatur. Så mens begge alternativene har sine fordeler, vil det beste valget avhenge av konteksten og personlige preferanser.

Administrasjonssekretr


Nyttige Tips for å Skrive et Følgebrev som Administrasjonssekretær


Å skrive et effektivt følgebrev for en stilling som administrasjonssekretær krever en balanse mellom å vise dine tekniske ferdigheter og din evne til å kommunisere profesjonelt. Her er noen tips og god praksis for å hjelpe deg med å skrive et følgebrev som vil vekke oppmerksomhet og hjelpe deg med å skille seg ut:

 1. Korrekturlesing for feil: Administrasjonssekretærer er ofte ansvarlige for å skrive, redigere og korrekturlese viktige dokumenter. Derfor er det viktig å vise at du er nøye med detaljene ved å sende et feilfritt følgebrev. Bruk verktøy for stave- og grammatikkontroll, og be noen andre om å lese over brevet ditt for å fange opp eventuelle feil du kan ha oversett.
 2. Spesifikk målretting: Følgebrevet ditt bør være skreddersydd til den spesifikke stillingen du søker på. Forsikre deg om at du inkluderer jobbtittelen og selskapsnavnet, og at du refererer til spesifikke jobbkrav som er nevnt i stillingsannonsen.
 3. Vis frem dine ferdigheter: Som en administrasjonssekretær vil du trenge en rekke ferdigheter, inkludert organisering, tidsstyring, skriftlig kommunikasjon og teknisk kunnskap. Bruk følgebrevet ditt som en mulighet til å fremheve disse ferdighetene med konkrete eksempler på hvordan du har brukt dem i tidligere jobber.
 4. Hold det profesjonelt: Følgebrevet ditt bør være profesjonelt og høflig. Unngå uformelt språk og hold fokus på dine ferdigheter og erfaringer.
 5. Bruk handlingens språk: Når du beskriver dine tidligere erfaringer, prøv å bruke aktive verb for å virkelig fremheve hva du har oppnådd. For eksempel, i stedet for å si "Jeg var ansvarlig for å organisere møter", kan du si "Jeg organiserte og koordinerte ukentlige møter for et team på 15 mennesker".
 6. Vær kortfattet: Følgebrevet ditt bør være kort og presist. Prøv å holde det til en side, og sørg for at hver setning bidrar til å vise frem dine ferdigheter og kvalifikasjoner.
 7. Takk leseren: Avslutt brevet med en høflig takk for at de tok seg tid til å lese brevet ditt. Dette viser at du setter pris på deres tid og innsats.
Husk at følgebrevet ditt er din første sjanse til å gjøre et godt inntrykk. Ved å følge disse tipsene og beste praksisene, kan du lage et sterkt følgebrev som fremhever dine ferdigheter, viser din profesjonalitet, og hjelper deg med å skille deg ut i søknadsprosessen.

Administrasjonssekretr


Avsluttende råd for et overbevisende følgebrev for Administrasjonssekretær


Artikkelen gir grundig veiledning om hvordan å skrive et ideelt følgebrev for en Administrasjonssekretær. Følgebrevet skal være profesjonelt, engasjerende og fremheve søkerens relevante ferdigheter, erfaringer og kvalifikasjoner.

Nøkkelpunkter inkluderer å starte med en sterk introduksjon som fanger leserens oppmerksomhet, og deretter detaljert beskrive relevante erfaringer og prestasjoner. Det er viktig å demonstrere hvordan disse erfaringene har påvirket tidligere arbeidsgivere positivt.

Søkeren bør også vise forståelse for selskapets behov og verdier, og hvordan de kan legge til verdi. Det er viktig å være spesifikk om hvordan deres ferdigheter kan brukes i den aktuelle stillingen.

Artikkelen legger vekt på at et sterkt følgebrev kan skape en positiv og varig inntrykk, og dermed øke sjansen for å få jobbintervju.

Til slutt, oppfordrer artikkelen arbeidssøkere til å tilpasse malen til deres unike opplevelser og situasjon.

Si aldri at din erfaring ikke er relevant; hvert arbeid og erfaring har lært deg noe verdifullt. Bruk følgebrevet som din mulighet til å vise hvordan du kan bruke det du har lært til å være en verdifull del av deres team.

Husk, et sterkt følgebrev kan være det som skiller deg fra andre kandidater. Det er din mulighet til å vise din unike verdi og hvorfor du er den beste kandidaten for jobben. Lykke til!

Lag din CV med de beste malene

Vanlige spørsmål om jobben som Administrasjonssekretær: En veiledning til ditt følgebrev

Hva er hovedformålet med et følgebrev for en Administrasjonssekretær?

Hovedformålet med et følgebrev er å vekke interesse hos den potensielle arbeidsgiveren og demonstrere hvordan dine ferdigheter og erfaringer kan være til nytte for deres organisasjon. For en Administrasjonssekretær, er det også en mulighet til å vise din evne til å kommunisere effektivt og profesjonelt.

Hvilke hovedelementer bør inkluderes i et Administrasjonssekretær følgebrev?

Et effektivt følgebrev for en Administrasjonssekretær bør inkludere en kort introduksjon om deg selv, en detaljert forklaring på hvorfor du er interessert i stillingen og hvordan dine ferdigheter og erfaringer passer med jobbkravene. Det bør også inneholde konkrete eksempler på relevante prestasjoner eller suksesser i tidligere stillinger.

Hvordan kan man tilpasse sitt Administrasjonssekretær følgebrev for forskjellige jobber?

For å tilpasse følgebrevet til forskjellige jobber, bør du nøye studere jobbannonser eller beskrivelser for å forstå hva arbeidsgiveren leter etter. Deretter kan du fremheve de spesifikke ferdighetene og erfaringene du har som samsvarer med disse kravene. Du bør også endre introduksjonen din for å vise din entusiasme for den spesifikke jobben og organisasjonen.

Eksempel på brev for nedlasting

Mal for følgebrev
Design for følgebrev
Mal for følgebrev for studenter - universitet
Mal for følgebrev for engasjement