Slik skriver du CV på tysk

Skal du skrive en skikkelig god curriculum vitae for en stilling du ønsker i Tyskland? I dagens samfunn trenger man gjerne å oversette CV-en sin til et annet språk, og tysk er et av de mest fremtredende språkene i Europa.

Gjennomsnittlig vurdering for denne malen

5.0
Rated 5 out of 5
Fra 1 Kunde anmeldelser

Dette trenger nødvendigvis ikke bety at du skal flytte til Tyskland, men ønsker en stilling i et firma som drives fra Tyskland og derfor forventer at en Lebenslauf, CV på tysk, kommer akkurat på på nettopp tysk.

Du har gjerne hatt tysk på både ungdomsskolen g videregående som valgfag, men det betyr dessverre ikke at du har god nok kompetanse for å produsere en skikkelig god Lebenslauf på tysk. Det er ikke bare til å bruke et dataprogram for å oversette en CV, men bruker du en av våre mange CV-maler vil du raskt og enkelt få frem informasjonen du ønsker, og det på korrekt tysk.

Table of Contents

Eksempel på Lebenslauf sivilingeniør på tysk

Julie Langeland
Bauingenieur linkedin.com/in/julielangeland
Persönliche Daten
Alter: 33
Geschlecht weiblich
Beziehungsstatus: Verheiratet
E-Mail: julielangeland@online.no
Telefon:+47 41 25 87 92

Bildung
Master Diploma – Integrierter Masterstudiengang für Informatik und Wirtschaftswissenschaften
Universität Bergen
Juni 2014

Berufserfahrung
Mesta As
Bauingenieur
Juni 2014- heute

 • Verantwortung für die Umsetzung mehrerer Projekte, insbesondere ausgerichtet auf Anforderungen in den Bereichen Finanzen, Verwaltung und Material
 • Implementierung neuer vorläufiger Analyseverfahren zur Handhabung topografischer und hydrologischer Eigenschaften
 • Verantwortung für detaillierte Prozesspläne, Überwachung des Fortschritts und dass Ziele innerhalb von Projekten erreicht wurden
 • Zusammenarbeit mit verschiedenen Interessengruppen, darunter Architekten, Bauunternehmer und Ingenieure, die am Projekt beteiligt waren, und Einhaltung von Budgetbeschränkungen und Fristen

Fähigkeiten

 • Strukturiertes Design
 • Qualitätssicherung
 • Lieferkettenanalyse
 • Projektmanagement
 • Ökonometrie
 • Kommunikation
 • Detailorientiert
 • Kreatives Denken

Sprache
Norwegisch – Muttersprache
Deutsch – fließend

Oppbygging av en tysk curriculum vitae

Det første du må avklare er om en tysk lebenslauf har samme innhold som på norsk, noe det i svært stor grad gjør. Både tyske og norske firma ønsker de samme opplysningene fra sine søkere. En ting som skiller seg ut er at det fortsatt er vanlig med underskrift på slutten av en lebenslauf i Tyskland.

En annen ting som skiller CV og søknader fra Norge og Tyskland er avsnittene. I Tyskland er ofte en CV mer formell og inneholder færre avsnitter, men avsnittene kan inkludere mer variert informasjon.

Kort oppsummert er dette avsnittene du bør inkludere på en søknad som du sender til et tysk firma:

 • Personlige opplysninger
 • Utdannelse
 • Arbeidserfaring
 • Ferdigheter
 • Sertifiseringer
 • Interesser
 • Underskrift med dato og sted

Når det er sagt, dette er egentlig minstekrav, og du kan ta flere avsnitt med om du ønsker, men pass på at CV-en din ikke blir for lang.

Eksempler på avsnitt du kan inkluderer:

 • Profesjonelt sammendrag
 • Nøkkelferdigheter
 • Eventuelle avsnitt om hobbyer, frivillighetsarbeid osv. du kan inkludere andre avsnitt om du ønsker

Bruk Lebenslauf som overskrift

CV står for det latinske Curriculum Vitae, og på norsk kan det oversettes til noe lignende som ”livets vei”. Forkortelsen CV brukes i de fleste land, men i Tyskland heter det som nevnt Lebenslauf.

I Norge er det vanlig å bruke kontaktinformasjonen sin som overskrift, og her er en tydelig forskjell mellom norske og tyske CV-er. I Tyskland bruker man Lebenslauf sammen med navnet sitt som overskrift.

Resten av personopplysninger dine kommer i et eget avsnitt etter overskriften.

⚠️Tips: Husk at arbeidsgivere kun skal få dine viktigste personlige opplysninger, og at de skal komme tydelig frem. Kontaktinformasjonen skal inneholde følgende:
 • Ditt fulle navn
 • Tittel
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Bosted (valgfritt)
 • Lenke til LinkedIn-profilen din (valgfritt)
GODT EKSEMPEL
Truls Svendsen
Projektmanger linkedin.com/in/trusve
Persönliche Daten
Alter: 42
Geschlech tmännlich
Beziehungsstatus: Verheiratet
E-Mail: trulssvendsen@online.no
Telefon:+47 45 87 96 31
DÅRLIG EKSEMPEL
Casper Boen
Projektmanager
+47 40 41 42 88
casperboen@online.no
linkedin.com/in/casperboen

Bilder på tyske lebenslauf

På det norske markedet blir det stadig vanligere at man inkluderer et bilde på sin lebenslauf, men det ikke et krav om det. I  Tyskland derimot er det svært vanlig, og sender du en CV som ikke inneholder bilde ville det fremstå som negativt hos arbeidsgiver.

Den utbredte bruken av bilder står i stor kontrast til den tyske loven om antidiskriminering. En relativt ny lov som tillater at arbeidssøkere kan sende sin lebenslauf anonymt. Det vil si at du kan la være å opplyse om navn, alder, kjønn og nasjonalitet. Loven er et forsøk på at man skal unngå at mennesker opplever at de kanskje blir valgt vekk av arbeidsgiver grunnet for eksempel kjønn eller nasjonalitet.

Siden denne loven ikke har vært i kraft lenge, er det så vanlig å benytte seg av den enda. I verste tilfelle kan man irritere på seg arbeidsgivere, og kanskje miste mulighet for stillingen man gjerne vil ha. Skulle du derimot ha ønske om å anonymisere noen opplysninger om deg selv, så har du faktisk lov.

 Format, utforming og struktur for lebenslauf

Når man skal søke jobb i utlandet og skrive søknaden sin på et annet språk, det gjelder de fleste språk, på tysk bør man skrive en CV slik at all informasjon kommer tydelig frem, akkurat slik man gjør på norsk og engelsk. Ikke prøv deg frem med voldsomme skrifttyper, en CV på tysk skal ha ryddig og god struktur.

Når det gjelder format, er det omvendt kronologisk rekkefølge det mest brukte formatet både i utlandet og i Norge. Det finnes i tillegg to formater til man kan vurdere.

Her kommer en kort forklaring til hver av de:

 • Omvendt kronologisk format: Brukes av arbeidstakere som har mye erfaring, og fremhever dine siste stillinger.
 • Funksjonelt format: Bør brukes av ferske studenter som er nylig ferdig med studiene sine. Her er fokuset på hvilke ferdigheter og kunnskap du har opparbeidet deg gjennom studietiden.
 • Kombinasjonsformat: Et format som kombinere de beste egenskapene til formatene omvendt kronologisk og funksjonelt.

Omvendt kronologisk er det beste formatet for de aller fleste som har noe arbeidserfaring å vise til, både når du skal skrive på norsk og eller forfatter en CV på tysk. Her får bedriften du søker jobb hos raskt oversikt over din kunnskap og erfaring.

Nyttige uttrykk for en tysk lebenslauf

Når du skal formulere en CV på tysk er det noen nyttig euttrykk du vil ha behov for på veien. Selv om vi her hjelper deg med de mest fremtredende uttrykkene, bør du allikevel få en som snakker tysk flytende til å lese over teksten din før du sender den avgårde.

⚠️Tips:Ikke bruk en maskinoversettelse, dette vil absolutt ikke fungerer og språket i teksten vil fremstå unøyaktig og i verste tilfelle gi helt feile opplysninger.

I tabellen nedenfor ser du noen eksempler på korrekt oversettelse mellom norske og tyske uttrykk som ofte brukes i CV og lebenslauf:

Norsk Tysk
Personlige opplysninger Persönliche Daten
Utdannelse Bildung
Arbeidserfaring Arbeitsgeschichte
Ferdigheter Fähigkeiten
Sertifiseringer Fähigkeit Zertifizierungen
 Interesser Interessen

Avsnitt om utdanningen din

Akkurat dette punktet krever at du gjør litt research for å finne utdanningen som tilsvarer den norske utdanningen. Husk at det er forskjell på en høyskoleutdanning og universitet, og i verste tilfelle kan du bli tatt for juks. Når det kommer til format kan du med fordel bruke kulepunkter slik man gjør i Norge. Bruk et konsekvent format for å liste opp utdanningen din.

Det du ønsker å få frem her er gjerne at du er dyktig innen feltet ditt, har en godkjent utdanning som tilsvarer utdanningen man finner i utlandet.  Oppgi utdanningen din i et omvendt kronologisk format.

Slik skal du føre opp utdanningen din på CV-en, kort og tydelig 👇

 • Navn på studiet
 • Navn på utdanningsinstitutt
 • År for uteksaminering
 • Sertifiseringer/kurs
 • Karakter (valgfritt)

Den tyske skolegang som kommer før høgskoler, fagskoler og universitet er veldig forskjellig fra det norske systemet. Allerede når barna går ove rtil ungdomsskolen velger foreldre hvilke retning de skal sikte seg innpå, og det som vi på norsk kaller ungdomsskole deles inn i tre ulike retninger på tysk; Hauptschule, Realschule og Gymnasium.

Dersom du skal føre opp for eksempel en yrkesfaglig linje fra videregående vil det egentlig ikke være mulig å oversette direkte til det tyske skolesystemet. Vårt tips er at du skriver det opp som Gymnasium sammen med yrkesretningen du gikk.

Høyskoler og universiteter oversetter litt lettere med begrepene Colleges og Universitäten

GODE EKSEMPLER
Gymnasium Elektriker
Fyllingsdalen VGS
Mai 2010

Master of Arts in Englisch- und Literaturpädagogik
Universität Bergen
2018-2021

Avsnitt om arbeidserfaring

I likhet med de norske CV-ene bør du også bruke omvendt kronologisk format når du skal føre oppp arbeidserfaringen din. Det som er forskjellen er hvordan du oppgir informasjonen tidligere arbeidsgiveren.

Bruk dette formatet for å føre opp arbeidserfaringen din👇

 • Firmanavn og bransje
 • Stillingstittel: du kan føre opp flere stillingsroller du hadde i samme selskap
 • Tidsperiode
 • Sted: Oppgi landet og regionen
 • Beskrivelse: Kort beskrivelse som fremhever roller og arbeidsoppgaver hadde og hvilke type arbeid du utførte

Når du skal forfatte arbeidserfaringen din vil det være ganske annerledes enn når du gjør det på en norsk eller engelsk søknad. Her trenger du ikke å ta med om ferdighetene du har brukt mens du gjør jobben, eller prestasjoner i jobben din eller oppnåelser, men heller bare holde deg til korte fakta om arbeidet ditt.

GODT EKSEMPEL
University of Massachusetts Boston
Sprachlehrer
Aug 2018 to May 2021
Boston

 • Kursmaterial für die Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch erstellt
 • Vorbereitung von Aufgaben und Tests
 • Durchführung von Klassen für Schüler der Sekundarstufe und des
 • Gymnasiums
 • Einzelne Klassenaufzeichnungen aktualisiert
 • Verantwortlich für den jährlichen Modulwechsel

Inkluder cover letter

For å gjøre CV-en din komplett må du legge ved et motivationsschreiben, som på norsk heter følgebrev. Et følgebrev har en mer personlig stil enn resten av CV-en din. Dette gjør at arbeidsgiver blir enda bedre kjent med deg og dermed øke sjansene dine for at det er du som ender opp med den ledige stillingen.

Et følgebrev gjør hele søknaden mer personlig samt du får vist frem ditt engasjement for fagområdet ditt. Det sørger for at arbeidsgiver får et fullstendig bilde av hvem du er og lettere ser du kan være positiv for arbeidsgiver.

Husk at både tyske og norske følgebrev enkelt avsluttes med en kort hilsen, og et godt eksempel på å avslutte det tyske følgebrevet er “Mit freundlichen Grüßen”.

Oppsummering: Slik skriver du den perfekte CV på tysk

 • Skriv hele CV-en ned på en side, du trenger ikke gjøre den lang og kjedelig med å fylle på unyttig informasjon.
 • Du behøver ikke ha med et profesjonelt sammendrag når du søker på stillinger i Tyskland.
 • Ta med et bilde på CV-en din, dette er veldig vanlig på det tyske arbeidsmarkedet.
 • Gjør din research på selskapet du søker jobb hos, slik at du sikrer at du ikke skriver en CV som ikke passer deres kultur eller spesifikasjoner.
 • Du må alltid lage en ny CV for hver jobb du skal søke på, og vurdere selskapet og landet du ønsker å jobbe i.

FAQ

Hvordan skriver jeg en god lebenslauf på tysk?

Du skriver den beste CV-en på tysk ved å følge våre tips og veiledning i denne artikkelen. Du bør også få en som snakker språket flytende til å lese gjennom og korrigerer feil.

Bør jeg skrive CV-en min på engelsk eller tysk?

Det avhenger av bedriften og stillingen du søker på. Hvis du søker på en jobb i en multinasjonal organisasjon i Tyskland, vil de forvente en CV på engelsk. Imidlertid opererer de fleste tyske selskaper i Tyskland. Er stillingsannonsen på engelsk, bør du velge dette språket for søknaden din.

cv uten erfaring på tysk

CV-eksempler på tysk skrive cv på tysk
tyske cv-maler cv med erfaring i tysk

Lignende artikler